Nyomtatás
2016. július 04., hétfő 10:48

Pályázati felhívás - Festetics Ösztöndíj Kiemelt

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felsőfokú tanulmányaikat végző csurgói hallgatók számára kiírja a „Festetics Ösztöndíj” pályázatát a nagy iskolai mecénás, Gróf Festetics György emlékére. A Képviselő-testület a „Festetics Ösztöndíj” működését az alábbiakban határozza meg.

1. Az ösztöndíj célja:

Főiskolai és egyetemi tanulmányaikat folytató, tehetséges, kiemelkedő előmenetelű hallgatók munkájának elismerése.

2. A pályázaton való részvétel:

Főiskolai, egyetemi tanulmányaikat folytató csurgói lakóhellyel rendelkező hallgatók pályázhatnak.

Feltételek:
a) kettő előző félévi tanulmányi átlageredménye minimum: 4

b) valamely területen elért eredményes Tudományos Diákköri tevékenység és / vagy kiemelkedő publikációs, előadói, alkotói és sport tevékenység, külföldi egyetem ösztöndíja, Csurgó város hírnevét öregbítő tevékenység

c) szociálisan rászoruló hallgató

3. A pályázat benyújtása és elbírálása:

A pályázatokat Csurgó Város Önkormányzatához kell benyújtani, a pályázatok döntésre való előkészítését az Oktatási, Kulturális és Turisztikai Bizottság végzi. A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület dönt.

4. Az ösztöndíj mértéke, hatálya és átadása:

Két hallgató részesülhet ösztöndíjban. Az ösztöndíj mértéke 100.000 Ft/fő. Az ösztöndíj egy évre szól, és egy összegben kerül kifizetésre. Az ösztöndíjat a város polgármestere a Festetics Városok Találkozóján szeptemberben ünnepélyes keretek között adja át.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 19. 13:00 óra

A pályázati adatlap beszerezhető a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Irodáján, illetve letölthető a www.csurgo.hu honlapról.

Megjelent: 1611 alkalommal Utoljára frissítve: 2016. július 04., hétfő 12:02