Tájékoztató csípőszúnyog gyérítéséről

Magyarország Kormánya elrendelte Magyarország területén történő csípőszúnyog gyérítést, melyhez fedezetet biztosít.
A földi permetezés 2014. 07.21-én a napnyugta utáni órákban történik.
Rossz idő esetén: 2014. 07.23-24. ( ezen napok egyikén )

Tájékoztató a „Nyári diákmunka elősegítése 2014,” program indításáról

A Nemzetgazdasági Minisztérium a fővárosi/megyei kormányhivatalok munkaügyi központjai és a járási hivatalok járási munkaügyi kirendeltségei megvalósításával „A nyári diákmunka elősegítése 2014” elnevezéssel munkaerő-piaci programot indít.

A program célja a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítése.
A program célcsoportjába azok a 16-25 év közötti, nappali tagozaton, tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok tartoznak, akik nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal.
A program keretein belül a foglalkoztatás történhet a települési önkormányzatoknál, illetve az önkormányzat fenntartásában álló, önkormányzati alapfeladat ellátását végző intézménynél. Legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatáshoz nyújtható támogatás, ami azonban nem lehet több mint a minimálbér szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum — időarányos hányada.

A programhoz csatlakozás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivataljárási munkaügyi kirendeltségen közvetítést kérőkérit nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az Iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell a munkaviszony kezdete előtt a kirendeltségre befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

A támogatás kizárólag a kirendeltség által a munkaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához nyújtható.
További információért kérjük, forduljon a Somogy Megyei Kormányhivatal Csurgói Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez (82/571-000, 82/571-002).

 

HÍRDETMÉNY

Őrtilos, Szentmihályhegy 40. sz. 4188/1 hrsz.-ú ingatlanon lakóépület bővítés fennmaradási engedélyezési ügyében érdemi döntés hirdetményi úton való közlés

TELJES HÍRDETMÉNY

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA - 2014. JÚNIUS 21.

Rajzpályázat gyermekeknek és fiataloknak

Pályázat Sporttámogatás elnyerésére

Csurgó Város Önkormányzat Humán Bizottsága

 

 

PÁLYÁZATOT HIRDET

 

Sporttámogatás elnyerésére

 

 

 

A pályázat célja: Csurgó területén működő, kiemelt támogatásban nem részesülő sportegyesületek alapító okiratukban megfogalmazott célok támogatása.

 

Pályázati feltételek:

Csurgó területén működő és bejegyzett sportegyesületek, melyek alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatnak, valamint nonprofit szervezetnek minősülnek.

 

Egy egyesület csak egy pályázatot nyújthat be!

 

A pályázat teljes összege: 700.000,- Ft

 

A civil szervezetenként pályázható összeg: maximum 100.000,- Ft 

 

Pályázni lehet: A Humán Bizottság által közzétett felhívás szerint, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, mely beszerezhető a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal portáján, vagy letölthető a www.csurgo.hu honlapról.

 

Pályázat Civil szervezetek támogatására

Csurgó Város Önkormányzat Humán Bizottsága

PÁLYÁZATOT HIRDET

Civil szervezetek támogatására

A pályázat célja: Csurgó területén működő, kiemelt támogatásban nem részesülő civil

szervezetek által szervezett rendezvények támogatása.

Pályázhatnak: Csurgó területén működő, bejegyzett civil szervezetek.

A pályázat teljes összege: 600.000,-Ft

A civil szervezetenként pályázható összeg: maximum 50.000,- Ft

Pályázni lehet: A Humán Bizottság által közzétett felhívás szerint, az erre a célra

rendszeresített nyomtatványon, mely beszerezhető a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal

portáján, vagy letölthető a www.csurgo.hu honlapról.

Egy egyesület csak egy pályázatot nyújthat be!

A pályázatnak tartalmaznia kell: Az egyértelműen és hiánytalanul kitöltött adatlapot,

a civil szervezet Alapító okiratát és a rendezvény részletes költségvetését. A pályázati

dokumentumot személyesen vagy postai úton lehet eljuttatni a Csurgói Közös Önkormányzati

Hivatalhoz (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.)

Pályázati határidő: 2014. június 13.

A korábban elnyert pályázattal határidőre való elszámolás hiánya a pályázatban való

részvétel kizáró oka!

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: Vargáné Polgár Mónika

 aljegyző

 Tel. 06 82/471-388, 126-os mellék

Csurgó, 2014. május 14.

Simon Mihály sk.

Humán Bizottság

 elnök

Letölthető Melléklet

Oldalak