2023. november 08., szerda 07:07

Pályázati hirdetmény - Csurgó 940/B/7 hrsz Kiemelt

Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 123/2023. (X.26) KT. határozata alapján licit tárgyalásos pályázatot hirdet a Csurgó Város Önkormányzatának tulajdonát képező Csurgó, Csokonai u. 4. 2. em. 2. sz. alatti 940/B/7 hrsz-ú, 56 m 2 alapterületű lakás értékesítésére az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2001. (XI.28.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Ör.) rögzített feltételek szerint.

1./ A pályázat kiírójának adatai: Csurgó Város Önkormányzata (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.)

2./ A pályázat tárgya: 8840 Csurgó, Csokonai u. 4. 2. em. 2. sz. alatti 940/B/7 hrsz-ú, 56 m 2 alapterületű lakás 1/1 arányban önkormányzati tulajdonban álló ingatlan. Az ingatlan jelenleg nem rendelkezik gáz mérőórával. A gáz mérőóra visszaszereltetésének költsége a pályázat nyertesét terheli. Az ingatlan egyéb tekintetben tehermentes. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14.§ (2) bekezdés alapján az ingatlanra a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A Somogy Megyei Önkormányzatot az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (1) bekezdése, valamint a Somogy Megyei Közgyűlés a
megyei önkormányzati tulajdon-és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendeletének 6. § (6) bekezdése alapján elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jogról történő lemondást tartalmazó nyilatkozatok beszerzése az Önkormányzat feladata. Az ingatlan előzetes egyeztetés alapján megtekinthető.

3./ A pályázat tárgyát képező ingatlan minimális vételára: 6.500.000,- Ft.

4./ Pályázati biztosíték összege: 650.000,-Ft, melyet Csurgó Város Önkormányzatának 11743088-15398518 számú OTP Bank Nyrt-nél vezetett számlájára kell befizetni. A pályázati biztosíték a vételárba beszámításra kerül.
A pályázati tárgyalás során licitre kerül sor, ahol a kikiáltási ár a pályázók által megajánlott legmagasabb vételár első licitlépcsővel növelt összege.
A licitlépcső mértéke: 100.000,- Ft.

5./ A pályázatra történő jelentkezés határideje, módja és feltételei:
- A pályázatra történő jelentkezést írásban, zárt borítékban kell benyújtani a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalhoz (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) olyan módon, hogy a fenti címre legkésőbb 2023. november 23. napján 16:00 óráig megérkezzen.
- A borítékra kérjük ráírni a címzett nevét, továbbá: „Pályázat – Csurgó 940/B/7 hrsz. CSU/3057/2023. Iktatóban nem bontható fel, azonnal az ügyintézőhöz továbbítandó!”
- A pályázatra történő jelentkezésnek tartalmaznia kell:
- pályázó nevét, címét, számlaszámát;
- pályázó rövid úton történő értesítésére alkalmas elérhetőségét (telefonszám és/vagy e-mail cím);
- a pályázó által ajánlott vételár összegét, amely nem lehet kevesebb, mint 6.500.000 Ft.;
- nyilatkozatot a pályázati hirdetményben foglalt feltételek elfogadásáról;
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati kiírás 6./ pontjában foglaltakat tudomásul veszi és a pályázati kiírás 6./ pontjában foglalt feltételeket teljesíti;
- nyilatkozatot arról, hogy legalább a 3./ pont szerinti minimális vételár erejéig rendelkezik anyagi fedezettel;
- a pályázati biztosíték befizetéséről szóló igazolást;
- az ingatlan hasznosítására vonatkozó elképzelések rövid ismertetését.

6./ A pályázatra jelentkezni az alábbi feltételek vállalása esetén lehetséges:

- A pályázó vállalja, hogy ha nyer a pályázaton, akkor a szerződéskötés napján az ingatlan teljes vételárát átutalja Csurgó Város Önkormányzatának 11743088-15398518 számú OTP Bank Nyrt-nél vezetett számlájára.

- A pályázó tudomásul veszi, hogy az ingatlanban a gázóra a szolgáltató által leszerelésre került, a gázóra visszaszereltetésének költségét a pályázat nyertese viseli.
- A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázati tárgyaláson csak akkor vehet részt, ha az 5./ pontban foglaltakat maradéktalanul teljesíti.

7./ Borítékbontás időpontja és helyszíne:
Helye: Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme 8840 Csurgó Széchenyi tér 2.
Ideje: 2023. november 24. (Péntek) 10. 00 óra.
A borítékok felbontásáról jegyzőkönyv készül. A pályázót a rövid úton történő értesítésre alkalmas, általa megadott elérhetőségén értesítjük 2023. november 24-én arról, hogy a pályázatra történő jelentkezése érvényes volt-e, és így részt vehet-e a pályázati tárgyaláson.

8./ A pályázati tárgyalás helye és időpontja:
Helye: Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme 8840 Csurgó Széchenyi tér 2.
Ideje: 2023. november 27. (Hétfő) 14. 00 óra.

9./ A pályázati tárgyalás szabályai:
A pályázati tárgyalás nyilvános. A pályázati tárgyalást a pályázat kiírója, vagy megbízottja vezeti. A pályázati tárgyalás során nem működhet közre olyan személy aki, vagy akinek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója személyesen, vagy gazdasági tevékenysége során a pályázatban érintett. A pályázati tárgyaláson licitre kerül sor. A licitlépcső mértéke:
100.000,- Ft. A licit során a pályázat kiírója mindig az adott árra elsőként licitáló pályázó ajánlatát tekinti érvényesnek. A pályázati tárgyalást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatokat tesznek. Ha nincs további ajánlat, a felajánlott legmagasabb vételár háromszori kikiáltását követően ki kell jelenteni, hogy a pályázat tárgyát, a legmagasabb vételárat ajánló veheti meg. Amennyiben a licit sikertelen, azaz a pályázati tárgyaláson résztvevő pályázók közül senki nem tesz a kikiáltási árnak megfelelő ajánlatot, vagy a több azonos legmagasabb összegű ajánlat érkezett, úgy a pályázat kiírója a beérkezett ajánlatok alapján dönt az ingatlan értékesítéséről, vagy új pályázat kiírásáról.

10./ Egyéb információk:
A pályázati biztosítékot be kell számítani a vételárba. Azon pályázók részére, akik érvénytelen jelentkezést nyújtottak be, vagy a pályázati tárgyaláson nem nyertek, a Képviselő-testület döntését követően a pályázati biztosíték haladéktalanul visszafizetésre kerül. A pályázat érvényességéről és eredményességéről a Képviselő-testület a pályázati tárgyalást követően képviselő-testületi ülésen hoz döntést. A pályázat nyertese a Képviselő-testület döntését követő 30 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni a szerződéskötés napján az ingatlan teljes vételárát átutalni Csurgó Város Önkormányzatának 11743088-15398518 számú OTP Bank Nyrt-nél vezetett számlájára. Amennyiben a teljes vételár megfizetésére, vagy a szerződéskötésre a nyertes pályázónak felróható okból a Képviselő-testület döntését követő 30 napon belül nem kerül sor, úgy a pályázati biztosíték összege az Önkormányzatot illeti meg. A pályázati eljárás útján történő értékesítés esetén részletfizetési-, és vételárkedvezmény nem adható. A pályázó ajánlati kötöttsége a pályázat benyújtásától a képviselő-testület döntését követő 60 napig, de legfeljebb a szerződéskötés napjáig áll fenn. A pályázat kiírója fenntartja magának az ingatlanra vonatkozó pályázati eljárás visszavonásának jogát, a pályázati tárgyalás elhalasztásának jogát, és a szerződéskötéstől való elállás jogát. A pályázati eljárásról bővebb tájékoztatást Antal-Oletics Szilvia beruházási és műszaki ügyintéző nyújt a 82/47l-388/146. melléken vagy az oletics.szilvia@hivatal.csurgo.hu e-mail címen.

Csurgó, 2023. november 8.

Lantos Sándor s.k.
aljegyző

Füstös János s.k.
polgármester

Megjelent: 609 alkalommal

Események

Nincsenek események

Eseménynaptár

Előző hónap Július 2024 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C