2024. máj. 03., péntek 14:11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - önkormányzati tulajdonú lakások piaci alapon történő bérbeadására Kiemelt

PÁLYÁZATINYOMTATVÁNY lakásbérlethez:

Csurgó Város Önkormányzata az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérekről szóló 16/2023. (X.30.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi társasházi lakásokat – ellenkező tartalmú döntésig – piaci alapon adja bérbe:

tablazat  

A pályázat jellege: nyílt pályázati eljárás, alap lakbér összegre folytatott nyílt licittel.
A lakás alap lakbére - amely több pályázó esetén egyben a pályázati licit alapja is- a 16/2023. (X.30.) önkormányzati rendelet alapján 875 Ft/m2 /hó.

A bérbeadás időtartama:
1. lakás: a szerződés megkötésétől számított legfeljebb 5 év határozott időtartam, amely szerződésszerű teljesítés esetén, a bérlő írásos kérelmére, pályázati eljárás nélkül legfeljebb újabb öt évre meghosszabbítható.
2. lakás: a szerződés megkötésétől számított legfeljebb 1 év azzal, hogy a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság bérlőkijelölése esetén a lakás legkésőbb 60 napon belüli leadásának van helye.
A 2. lakás a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság bérlőkijelölési joga alatt áll, így a pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a bérleti szerződésben vállalnia kell az esetleges bérlőkijelölés esetén a lakás 60 napon belüli elhagyását.

A pályázaton való részvétel feltételei:
Pályázatot nyújthat be az a természetes személy, akinek:
1. Csurgó Város Önkormányzata felé tartozása nincs;
2. az egy főre eső havi nettó jövedelme - a vele együtt költöző személyekkel együtt - a pályázat benyújtását megelőző három hónap átlagában meghaladja a pályázati felhívásban meghirdetett lakás induló bérleti díja szerinti bérleti díj
a) egyedül költöző esetében három és félszeresé (1. lakás: 186.813 Ft/hó, 2. lakás: 153.125 Ft/hó)
b) két együtt költöző személy esetében két és félszeresét, (1. lakás: 133.438 Ft/hó, 2. lakás: 109.625 Ft/hó)
c) gyermekét egyedül nevelő személy esetén kétszeresét, (1. lakás: 106.750 Ft/hó, 2. lakás: 87.500 Ft/hó)
d) három és ennél több együtt költöző személy esetében másfélszeresét, (1. lakás: 80.063 Ft/hó, 2. lakás: 65.625 Ft/hó)
e) vagy más hitelt érdemlő módon igazolja, hogy jövedelmi és vagyoni helyzete alapján a piaci lakbér megfizetésére képes.

A lakások megtekintésének ideje: előzetes egyeztetés alapján.
A helyiség megtekinthetőségét a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki Irodájának kollegájával szükséges egyeztetni a 06-82/471-388/114 elérhetőségen.

A pályázat benyújtásának módját, helye, határideje:
• A pályázati eljárásban csak olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati kiírásban foglalt feltételeket írásbeli nyilatkozatával önmagára kötelezően elfogadja.
• Pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalhoz (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2., Lakatos Dóra részére) olyan módon, hogy a fenti címre legkésőbb 2024.05.20. napján 16.00 óráig megérkezzen.
• A borítékra kérjük ráírni a címzett nevét, továbbá „Lakásbérlet pályázat” és a megpályázott ingatlan pontos címét.

A pályázat dokumentumai:
1. pályázati nyomtatvány (honlapról letölthető, vagy a Hivatalban átvehető)
2. pályázó és a vele együtt költöző személyek a pályázat benyújtását megelőző három hónapra vonatkozó jövedelemigazolása
3. Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal által kiállított hivatalos igazolás arról, hogy az Önkormányzat felé adó vagy egyéb tartozás nem áll fenn;
A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati nyomtatvány hiánytalanul kitöltésre került, a pályázó a pályázati feltételeket elfogadta és a szükséges igazolások is csatolásra kerültek a megadott határidőig.

A pályázat elbírálásának módja:
Ugyanazon lakásra érkezett, a pályázati kiírásnak megfelelő, több érvényes pályázat esetén a benyújtók között – külön értesítés alapján – versenytárgyalás kerül lefolytatásra. A versenytárgyaláson licit folyik az alap lakbérre. A versenytárgyalás eredményeként kialakul a lakás bérleti jogának elnyerésére jogosultak sorrendje.
A döntéshozó azt a pályázót jelöli ki bérlőnek, aki a versenytárgyaláson a legmagasabb összegű havi bérleti díjat ajánlja meg. Azonos összegű lakbér megajánlása esetén az nyer, aki magasabb összegű (minél több havi lakbér) óvadék megfizetését vállalja a szerződéskötéskor.
A nyertes pályázóval megkötött bérleti szerződésben a versenytárgyalás eredményeként kialakult piaci lakbér kerül megállapításra.
A versenytárgyalás elbírálását követően a nyertes visszalépése, illetve a bérleti szerződés megkötésére nyitva álló határidőnek az ajánlattevő hibájából eredő eredménytelen eltelte esetén a döntésre jogosult a rangsorban következő pályázót jelöli ki bérlőnek.

Egyéb pályázati információk:
A lakbér megfizetésének módja: A lakbért a bérbeadó számlája alapján az abban meghatározott határidőig havonta kell fizetni. Kivéve az első havi lakbért, amit a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni.
A lakbér emelésének módja: Az önkormányzat egyoldalú döntése alapján a lakbér a vonatkozó rendelet módosításával módosulhat, amely az érvényben lévő szerződésekre is vonatkozik.
A bérlő a szerződéskötéskor a szerződésben meghatározott lakbér 3 havi összegének megfelelő összegű óvadékot köteles a bérbeadó letéti számlájára fizetni. Az óvadékra a Ptk. előírásai az irányadók.
A bérleti díjon felül a bérlőt terhelő költségek: a bérlemény üzemeltetési és fenntartási költségei, a közüzemi díjak (villamos energia, fűtés, víz, szennyvíz,) hulladékszállítási díj, közös költség. Továbbá a bérleti szerződés közjegyzői közokiratba foglalásának díja.

A döntéshozó a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!
Részletes felvilágosítás kérhető: Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.), ügyintéző: Lakatos Dóra, telefon: 06-82/471-388/114, mobil: 06-20/ 339-9261

 
Megjelent: 440 alkalommal Utoljára frissítve: 2024. máj. 05., vasárnap 14:45

Események

Nincsenek események

Eseménynaptár

Előző hónap Július 2024 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C