2024. máj. 24., péntek 08:35

Pályázati felhívás Csurgói Járóbeteg-szakellátó Központ Intézményvezetői feladatainak ellátására Kiemelt

Intézményvezetői álláspályázat

Csurgó és Környéke Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsa

pályázatot hirdet

Csurgói Járóbeteg-szakellátó Központ
Intézményvezetői - magasabb vezetői megbízással –
feladatainak ellátására, az alábbiak szerint:

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti egészségügyi szolgálati jogviszony 5 év határozott idejű magasabb vezetői megbízással.
Foglalkoztatás jellege: határozott, 20 óra, részmunkaidő (heti 20 óra).
A magasabb vezetői megbízás kezdő napja: 2024. július 01.
A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2029. június 30.
A munkavégzés helye: 8840 Csurgó, Soltra A. u. 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

I. Az Intézményvezető szakmai feladatai:
a) Csurgó és Környéke Egészségügyi Társulás által fenntartott Csurgói Járóbeteg-szakellátó Központ intézményében a szakorvosi rendelőintézet vezetése, teljes körű irányítása,
b) felelős a betegellátás, gondozás szakmai szabályainak és etikai követelményeinek valamint a vonatkozó jogszabály teljes körű betartásáért, valamint a biztonságos betegellátás teljesítéséért, az ellátás feltételeinek biztosításáért,
c) felelős a szakellátás tevékenységének rövid és középtávú tervéért, megfelelő humán erőforrás biztosításáért, az ellátások dokumentációjának folyamatos naprakész szakszerű vezetéséért, a rendelések, betegellátás rendjének kialakításáért és megvalósításáért,
d) az intézmény a hatályos jogszabályokban az SZMSZ-ben az intézményt fenntartó határozataiban a szakmai követelményekben megfogalmazottaknak megfelelő folyamatos és gazdaságos működtetése,
e) az intézmény szakmai és működési terveinek előkészítése, egyeztetése és megvalósítása,
f) a csurgói járás lakosságának egészségügyi állapotát figyelembe vevő hatékony szolgáltatások kialakítása,
g) a hosszú távú stabil gazdálkodás feltételeinek az intézményi működés hatékonyságának folyamatos biztosítása.
II. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, gyakorolja az intézményben a munkáltatói jogokat.
III. Kapcsolatot tart a fenntartóval, gondoskodik a pontos adatszolgáltatásról.

Pályázati feltételek:
A gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet figyelembevételével:
- (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség,
- legalább ötéves vezetői gyakorlat
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeret,
- a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség annak esedékességekor történő teljesítése (a pályázónak a jogviszony létesítését követő 30 napon belül, illetve az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) bekezdés c) pontjának rendelkezései szerint vagyonnyilatkozatot kell tennie).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatai,
- a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
- motivációs levél,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat egészségügyi szolgálati jogviszony létesítését kizáró feltétel fenn nem állásáról,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
- nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához,
- a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása,
- idegen nyelv ismeretét igazoló okirat hitelesített másolata (nyelvismeret esetén),
- nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2024. július 01. napjával tölthető be.
A pályázat benyújtásának végső határideje: 2024. június 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024. június 30.
Illetmény: Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény és e törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a Társulási Tanács döntéseiben meghatározottak szerint.

A pályázati eljárás rendje:
A fenntartó Társulási Tanácsa által az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Kormányrendelet előírásainak betartásával létrehozott 5tagú előkészítő bizottság a jelöltek meghallgatását követően a jelöltek között rangsort állít fel.
A kinevezésről a Csurgó és Környéke Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsa dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati kiírást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton vagy személyesen a megjelölt határidőre történő beérkezéssel a Csurgó és Környéke Egészségügyi Társulás elnöke – Füstös János - részére/címére történő megküldésével (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSU/972/2024. valamint a beosztás megnevezését: „Csurgói Járóbeteg-szakellátó Központ Intézményvezetői kinevezésére”.

ÉS

- Elektronikus úton jegyzo@csurgo.hu címre megküldeni.
A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt: Fábián Anita jegyző, tel: +36 20 490 1636
A pályázati kiírás közzétételének helye: www.csurgo.hu

Megjelent: 233 alkalommal

Események

Nincsenek események

Eseménynaptár

Előző hónap Július 2024 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C