2017. máj. 24., szerda 09:17

Pályázat aljegyző munkakör betöltésére Kiemelt

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal

Aljegyző
munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Somogy megye, 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése, a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok ellátása.

Ellátandó feladatok:
A jegyzőt - távolléte esetén – teljes jogkörben eljárva helyettesíti, a helyettesítés körében gyakorolja a jegyző kiadmányozási jogosítványait. Részt vesz meghatározott képviselő-testületi, bizottsági üléseken, közmeghallgatásokon, lakossági fórumokon, részt vesz a döntések előkészítésében és végrehajtásában. Közreműködik a választásokkal, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos ügyekben, ellátja a Helyi Választási Irodavezető-helyettesi teendőket. Közvetlenül eljár birtokvédelmi ügyekben.
Feladata a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda belső szervezeti egységének közvetlen szakmai irányítása a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának mellékletében felsorolt feladatok tekintetében.
A jegyző által meghatározott egyéb feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint a kegyeleti támogatásokról szóló 9/2013. (IV.4.) önkormányzati rendelete az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Egyetem, vagy főiskolai szintű igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képzés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
• Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
• Legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Önkormányzati igazgatásban szerzett gyakorlat,
• Helyismeret,
• Nyelvismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A 45/2012. (III.20) Kormányrendelet 1. számú mellékletében foglalt adattartalommal elkészített fényképes önéletrajz.
• Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek másolata.
• Közigazgatási gyakorlatot igazoló okirat másolata.
• Előnyt jelentő tényező meglétét igazoló okirat másolata.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) vagy másolata, vagy igénylőlap, vagy nyilatkozat.
• Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről.
• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben a Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.
• Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal - 2017. július 1-től - betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Anita jegyző nyújt, a 06-82/471-388/112 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.). Kérjük a borítékon feltűntetni a pályázat azonosító számát : CS/2507/2017., valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző
vagy
• Személyesen a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) leadni. Zárt borítékban Csurgó Város Polgármesterének címezve. Kérjük a borítékon feltűntetni a pályázat azonosító számát : CS/2507/2017., valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok – tartalmi és formai – szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát. Az aljegyző személyéről a beérkezett pályázatok alapján a kinevezési jogkör gyakorlója, a polgármester dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
www.kozigallas.gov.hu
Csurgó Város Honlapja: www.csurgo.hu
Csurgói Városi Televízió

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csurgo.hu honlapon szerezhet.

Megjelent: 1043 alkalommal

Események

Nincsenek események

Eseménynaptár

Előző hónap Május 2021 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 17 1 2
week 18 3 4 5 6 7 8 9
week 19 10 11 12 13 14 15 16
week 20 17 18 19 20 21 22 23
week 21 24 25 26 27 28 29 30
week 22 31

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C