2020. máj. 20., szerda 16:55

Füstös János polgármester 2020. május 20-i sajtótájékoztatója Csurgó aktuális ügyeiről Kiemelt

Aktuális ügyekről számolt be Füstös János Csurgó Város polgármestere 2020. május 20-i, szerdai sajtótájékoztatóján:

Tisztelt Csurgóiak!

Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a mai sajtótájékoztatónkon. Néhány dologról szeretnék beszámolni önöknek. Továbbra sincs Csurgó városában koronavírussal fertőzött személy. Kettő személy van jelenleg járványügyi megfigyelés alatt.

Az elmúlt héten már beszámoltam arról, hogy az adományszámlára befizetett pénzeszközből méteráru anyagot vettünk, amelyből megkezdődtek a maszkoknak a varrása. Ezek el is készültek, 1700 darab maszk varrása megtörtént az elmúlt hét folyamán és további még 300 darab maszk volt raktáron, így összesen 2000 darab szájvédő maszkkal rendelkezünk. Így arra az elhatározásra jutottunk, hogy minden Csurgói lakosnak szeretnénk biztosítani szájvédő maszkot. Ennek az lenne a menete, hogy a Csokonai Közösségi Házban kellene átvenni ezeket a maszkokat, minden héten hétfőtől csütörtökig, 9-12 óráig van lehetőség átvenni ezeket a szájvédő maszkokat, lakcímkártya szükséges hozzá. Aki esetleg az ismerősének, szomszédjának, barátjának is szeretné átvenni azt is jelezni kell, és a kollégák át tudják adni. Illetve aki nem tud elmenni, annak továbbra is házhoz tudják szállítani a kollégák. Azt gondolom, hogy mindenféleképpen szükséges a továbbiakban is ezeknek a védőeszközöknek a felszerelése, és sajnos valószínű, hogy hosszú évekre is be kell rendezkednünk ezekből. Igaz, hogy most már mindenhonnan azt halljuk, hogy lassan további könnyítések kapcsán, ez a veszélyhelyzet rövid időn belül meg fog szűnni, mégis a közlekedési eszközökön, boltokban, hivatalos helyeken is ajánlott, és van ahol kötelező, ezeknek a szájvédő maszkoknak a viselése. Én mindenkit arra kérek, aki ezt megteheti, hogy bizalommal keressék kollégáimat a közösségi házban, és minden csurgói lakosnak próbálunk segíteni, és ezzel a jelképes támogatással próbáljuk segíteni, azt, hogy ezt az időszakot el tudják viselni.

Az adományokról is volt szó a múlt hét folyamán. Ahogy ugye említettem, a Magyar Református Szeretetszolgálat által adományozott 100 darab multivitamin került leszállításra és átadásra a Csurgói Városi Szociális Intézmény vezetőjének. Ezeknek a kiszállítása az elmúlt hét folyamán megtörtént. Tehát azok, akik rászorultak és bent voltak ebben a körben, akiket a szociális intézmény feltérképezett, ők az elmúlt hét folyamán megkapták ezeket a vitamin kiegészítőket.

Illetve a héten, hétfői napon megkezdődött azoknak az adományoknak a kihordása, a Csurgói Napsugár Egyesület segítségével, amelyek a befolyt összegből kerültek megvásárlásra, ahogy említésre került 150 darab, 3500 Forint értékű adománycsomagnak a kiszállítása történt meg a napokban, ezeknek a kiszállítása folyamatos. Illetve megkezdődött annak a 40 adománycsomagnak is a kiszállítása, amit a helyi vállalkozók - 6 helyi vállalkozó állt össze - közösen állítottak össze. Összesen 40 adománycsomag, a többivel együtt szintén kiszállításra került, illetve fog kerülni, ezen a héten.

Továbbá a Máltai Szeretetszolgálat is 30 darab adománycsomagot készített össze a csurgói rászoruló családok részére. Ezeknek az átvételére, holnap Pécsen kerül sor, és ezt követően a pénteki nap folyamán történik meg a kiszállítása, a rászoruló családok részére. A Csurgói Katolikus Karitász egyesület 10 darab csomagot állított össze, és az ő ismeretségi körében adományozta oda, juttatta el azokhoz a családokhoz, akik rászorultak.

DSC 2372

Ezúttal is szeretném megköszönni mindenkinek a támogatást, és itt is szeretném megemlíteni a Csurgó Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatot és annak elnök asszonyát, Horváthné Lakatos Máriának a támogatását, miszerint az önkormányzat által költségvetési rendeletben meghatározott összegből, ő 200.000 forintról lemondott, ezt vissza is utalta az önkormányzat számára, és az volt a kérése, hogy ezt a 200.000 forintot is a Csurgói Napsugár Egyesület számlájára utaljuk át, ezt a következő napokban fogjuk megtenni. További rászoruló családoknak tudunk ebből adománycsomagot venni. Hálásan köszönöm neki is, és minden vállalkozónak, minden magánszemélynek, akár forintálisan, akár ilyen adománnyal támogatta ezt a kezdeményezésünket. Köszönjük szépen a helyieknek, és az országos civil szervezeteknek, segélyszervezeteknek is, hogy támogatták a csurgói lakosokat.

Szeretném tájékoztatni önöket továbbá arról, hogy az óvodában és a bölcsődében továbbra is működik az ügyeleti rendszer. A tegnapi naptól kezdve, a bölcsődei dolgozók az eredeti intézményünkben, tehát a bölcsődében várják a kisgyerekeket. Tehát ugyanúgy történik ott is az ügyeleti ellátás. Az elmúlt hetekben megtörtént a tisztasági festés, karbantartás, tehát nyári leállás így most nem lesz ebben az intézményben. Ügyeleti rendszerben egyelőre működik a bölcsőde és az óvoda is. Az óvodában 5 csoportban látják el a kollégák, az óvodás korúak ügyeletét.

Az országos jogszabályokhoz illeszkedve Csurgón is megkezdődött az a folyamat, miszerint az éttermeknek, a kávézóknak nemcsak a kerthelyisége, hanem a belső tere is, a belső helyiségek is kinyithatnak és látogathatók. Tehát a csurgói éttermek és a csurgói kávézók is megkezdték a belső terüknek is a megnyitását a lakosok és a vendégek előtt. Természetesen az a kérés, hogy mindenki az előírásokat betartva, védőtávolságokat, az előírt maszknak a viselését, ahogy azt az alkalom és a lehetőség adja, azt tartsák be.

Arról is be tudok számolni, hogy szép lassan visszarendeződnek az intézményekben is, egy-két intézményben az élet, és újraindul. Elsőként a Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, családsegítő intézmény Kossuth utca 1. szám alatt lévő intézmény kezdi meg jövő héttől a működést, várja az ügyfeleket, abban a munkarendben, és abban az ügyfélfogadásban, ahogy tette ezt a március 16-i állapot előtt. Kérem, hogy az intézményvezetővel, illetve az ott dolgozókkal szíveskedjenek egyeztetni, nemcsak Csurgón, hanem a járás többi településén is újraindul az intézménynek ez a szolgáltatása. Az önkormányzatnál is a jövő héttől visszatér az az ügyfélfogadási idő, ami a márciusi állapot előtti időszak, itt is az a kollégák kérése, hogy az előírásokat, védőtávolságokat, higiéniai szabályokat mindenki tartsa be, és ugyanaz szerint az ügyfélfogadási rend szerint várjuk a lakosokat, és az ügyfeleket.

Szeretnék beszámolni arról is önöknek, hogy az elmúlt hét folyamán megkeresett a Nagyatádi Kórház igazgatója, illetve az operatív igazgatója, miszerint ismert előttünk az a tény, hogy néhány hónappal ezelőtt a Nagyatádi Kórház egy CT-vel gazdagodott, és néhány héttel ezelőtt ennek a CT-nek az ellátását nemcsak a fekvő betegek, hanem a járóbeteg ellátásban résztvevők is megilletik. Az a kérése az igazgatónak, illetve a Nagyatádi Kórháznak, hogy nyilatkozzunk Csurgó városa, illetve a többi Csurgó városban lévő település, hogy a Nagyatádi ellátási körzethez szeretnénk csatlakozni a CT ellátásra, alkalmazása kapcsán. Ehhez kapcsolódóan egy nyilatkozatot fogunk eljuttatni igazgató úrhoz, a Barcsi és a Csurgói járás felé érkezett ez a kérés, hiszen fontos lenne az, hogy ez idáig a kaposvári Kaposi Mór Kórház, illetve a Toponári CT-hez való bejutás helyett, Nagyatádra kelljen ilyen vizsgálatra elmenni a Csurgóiaknak, úgyhogy ezt a nyilatkozatot, az elkövetkezendő napokban megfogjuk tenni. Amennyiben szükséges, akkor természetesen testületi döntéssel is megtudjuk erősíteni ezt a véleményünket.

DSC 2377

Tájékoztatom továbbá arról önöket, hogy június 1-ével, illetve június 15-ével további közfoglalkoztatotti programok indulnak, első körben azoknak, akik a járvány miatt veszítették el a munkahelyüket, de nemcsak azoknak, mindenkinek, aki úgy érzi, hogy ebbe a programba szeretné, hogy bekerüljön, kérem szíveskedjen keresni a kollégáimat, és ők próbálnak segíteni. Természetesen itt vannak előírások, jogszabályi feltételek, amiknek meg kell felelni. Amennyiben ezek rendelkezésre állnak, akkor lehetőség van arra, hogy a június 1-ével, illetve 15-ével induló programhoz csatlakozni tudjanak.

A képviselő testületnek május 31-ig kellett volna dönteni a város tulajdonában lévő Kft.-k beszámolóinak az elfogadásáról. A kialakult helyzet kapcsán, ennek a beszámolónak az időpontja szeptember 30-ra tolódott ki. Egy jogszabályváltozás lehetővé tette azt, hogy szeptember 30-ig kell ezeket a beszámolókat a Kft.-knek megtenni, így majd a szeptemberi ülésen fogja ezt a képviselő testület megtárgyalni. Tehát most május hónapban az önkormányzati Kft.-knek a beszámolói nem kerülnek beterjesztésre.

Végezetül szeretném még tájékoztatni arról a lakosokat, hogy beadásra került egy pályázat, az önkormányzat működési támogatásának a segítésére, hiszen ahogy korábban említettem, egy reorganizációs programot állítottunk össze kollégáimmal néhány héttel ezelőtt. Ez a reorganizációs program a belügyminisztérium államtitkárságára beküldésre került. Ők azt a választ adták, hogy egy pályázatot kell benyújtanunk, egy rendkívüli, önkormányzati támogatásra, egyébként minden évben van erre lehetőség, de most ezt korábban szándékozunk benyújtani. Várhatóan vagy a hét folyamán, vagy a jövő hét folyamán ezt a pályázatot be tudjuk nyújtani, a szükséges döntés megszületett, és bízunk abban, hogy amennyiben beadásra kerül ez a pályázat, ami az önkormányzatnak a működési támogatását, likviditását fogja segíteni, hogy gyorsan és remélhetőleg pozitív döntés fog születni.

Döntés született arra vonatkozóan is, pontosan a pénzügyi likviditásnak a megőrzése, egyensúlyának a megtartása miatt, hogy a folyószámla hitelkeretet további 10 millió forinttal megnöveljük. A szükséges döntés megvan, a számlavezető még kockázatvállalási mutatót, illetve számításokat végez, és amennyiben megfelel az önkormányzat ezeknek a számításoknak, úgy június 1-től, a jelenlegi 40 milliós folyószámla hitelkeret 50 millió forintra fog emelkedni. Ez szükséges ahhoz, hogy az önkormányzatnak a további biztos pénzügyi egyensúlya kiszámítható és biztonságos legyen.

Ezek a döntések, illetve intézkedések születtek az elmúlt héten. Én mindenkinek jó erőt, egészséget és kitartást kívánok! Bízzunk abban, hogy rövidesen, tényleg mindenféle korlátozás országos szinten, így Csurgón is feloldásra kerülhet, és visszatérhet az élet a régi kerékvágásba. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet.

Megjelent: 1360 alkalommal Utoljára frissítve: 2020. máj. 20., szerda 17:26

Események

Nincsenek események

Eseménynaptár

Előző hónap Május 2021 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 17 1 2
week 18 3 4 5 6 7 8 9
week 19 10 11 12 13 14 15 16
week 20 17 18 19 20 21 22 23
week 21 24 25 26 27 28 29 30
week 22 31

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C