Elemek szűrése dátum szerint: február 2022

Csurgó Város Képviselő-testülete 2022. február 28-án (hétfő) 14:00 órakor a Városháza tanácskozó termében tartja képviselő-testületi ülését, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Tervezett napirend:
Nyílt ülés:
1. Előterjesztés a környezetvédelemről és a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

2. Előterjesztés a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó: Füstös János polgármester

3. Előterjesztés a főállású polgármester cafetéria juttatásának 2022. évi keretösszegéről
Előadó: Füstös János polgármester

4. Előterjesztés a Petőfi téri parkoló rekonstrukciója című beszerzés keretein belül kivitelező kiválasztásáról
Előadó: Füstös János polgármester

5. Előterjesztés TOP_Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című felhívásra pályázat benyújtásáról, szakértő kiválasztásáról
Előadó: Füstös János polgármester

6. Előterjesztés a HUHR/1901/2.1.2/0074 azonosító számú INTERREG V-A Hungary-Croatia 2014-2020 Cooperation Programme Program „Active Tourism meets Advanced Technology in Cross-Border Area (AT@AT.CB)” című projekten belül felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásáról
Előadó: Füstös János polgármester

7. Előterjesztés a „Csurgó Járási Foglalkoztatási Együttműködési Program” című " TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00003" kódszámú pályázathoz kapcsolódó maradványösszegnek felhasználásáról
Előadó: Füstös János polgármester

8. Előterjesztés a Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról
Előadó: Füstös János polgármester

9. Előterjesztés a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó: Füstös János polgármester

Csurgó, 2022. február 22.

Füstös János
polgármester

A napirendek anyaga megtekinthető ügyfélfogadási időben a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) Önkormányzati Irodájában, valamint az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

Kategória: Hírek
2022. február 13., vasárnap 18:16

Lakossági tájékoztató ebösszeírásról

Letölthető adatlap:

TISZTELT EBTARTÓK!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján Csurgó Város Önkormányzata - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az ebösszeíráshoz szükséges adatokat - az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII törvény 42/B § (5) bekezdésében foglaltak alapján - az eb tartója és tulajdonosa köteles az önkormányzat rendelkezésére bocsátani!

A 2022. évi ebösszeírás céljából kérem a Csurgó Város közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „EBNYILVÁNTARTÁSI ADATLAPOT" értelemszerűen kitölteni, majd azt követően visszajuttatni szíveskedjenek (postai úton vagy személyesen) legkésőbb

2022. március 1. napjáig

a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalba (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.). Az ebnyilvántartási adatlap kitöltésével kapcsolatban felvilágosítást nyújt a 06-82/471-388 (148. mellék) telefonszámon Baksai József közterület-felügyelő a Hivatal ügyfélfogadási idejében. Az ebnyilvántartási adatlapot személyesen a Hivatal portáján, vagy a közterület-felügyelőnek tudják leadni.

Több kutya esetén minden kutyára külön-külön adatlapot kell kitölteni!

Az Ebnyilvántartási adatlap további példányai beszerezhetők a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal portáján, és Önkormányzati Irodáján (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.), illetve letölthetők a www.csurgo.hu weboldalról is.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Felhívom a tisztelt ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31. Korm. rendelet 3. melléklet alapján, aki az adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti 150.000.- Ft bírsággal, aki ezen felül az állat kötelező, egyedi jelölését nem végezte el, a fenti összegen túl további 225.000.- Ft bírsággal sújtandó.

Tájékoztatom a tisztelt ebtartókat, hogy 2022.01.01-től ebet láncon tartani tilos!
Az ebet ideiglenesen megkötni is csak a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 14/A. §-ában meghatározott, négy konkrét esetben lehet. A 14/A. § előírja az ideiglenes megkötés esetén biztosítandó lánc hosszát is (mely a kutya méretétől –kis/közepes/nagytestű– függően minimum 5-7-9 m kell legyen).

Tájékoztatom a tisztelt ebtartókat, hogy pl. egy chippel, oltással nem rendelkező, utcán kóborló kutya esetén az állatvédelmi bírság összege minimum 1.800.000 Ft. Az állatvédelmi bírság azonban a kisebb mulasztásoknál is több százezer forintot tesz ki. Az állatvédelmi bírság összegét jogszabály határozza meg, kiszabása esetén méltányosság nem gyakorolható.

Tájékoztatom a tisztelt ebtartókat, hogy állatvédő szervezetek rendszeresen tesznek bejelentést, kezdeményeznek állatvédelmi eljárást helyi ebtartókkal szemben állatvédelmi ügyekben.

Tájékoztatom a tisztelt ebtartókat, hogy 2022. március 1. után átfogó ellenőrzést indítunk a városban. Ennek keretében az állatvédelmi szabályok betartását ellenőrizzük. Felhívom a tisztelt ebtartók figyelmét, hogy amennyiben ebet nem szabályosan tartanak, úgy több százezres, vagy milliós bírságra számíthatnak.

Amennyiben az ebtartó az eb szabályos tartásáról gondoskodni nem tud, úgy javasolom, hogy az ebet szabályos tartást biztosítani tudó gazdánál, esetleg állatmenhelyen helyezze el.

Együttműködését köszönöm!
Csurgó, 2022. január 25.

Tisztelettel:

Fábián Anita s.k.
jegyző

Kategória: Hírek

Az év közepére befejeződhet a város történetének legnagyobb beruházása, a képviselő testület tavalyi döntése értelmében, a Hotel AQUALILLA Wellness & Spa Csurgó**** névre keresztelt élményfürdő és négy csillagos szálloda építése. A pandémiás helyzet ellenére újra indult és azóta is a terveknek megfelelő ütemben halad a szálloda és az élményfürdő kivitelezése. A koronavírus járványhelyzet okozta sok nehézség és jellemzően az alapanyag- és munkaerőhiány, ami az építőipart is sújtotta, valamelyest lassította az építkezés folyamatát. Ennek ellenére a munka jelenleg is folyamatos és nagy intenzitással folyik. A turisztikai komplexum január végére elérte a 65%-os készültségi fokot. A szálloda teljes mértékben szerkezetkész, az összes emelete megépült és gyakorlatilag most már teljesen le van zárva, a téli időszakra fűthetővé lett téve, így az időjárástól függetlenül tud haladni az építkezés. Az épületkomplexumot a szomszédos területen található meleg vizes kút megújuló energiája fogja fűteni. A 120 férőhelyes szállodában a belső munkálatok már zajlanak, 44 szoba és 6 családi lakosztály kerül kialakításra. A nagyobb rendezvények lebonyolításához, egy 100 vendég befogadására alkalmas vendégtér, étterem és az éttermet kiszolgáló, az alagsorban elhelyezkedő konyha fog rendelkezésre állni. Ezen helyiségekben az aljzatbetonozás és a burkolatok kivitelezése már folyamatban van. A berendezési eszközök már beszerzésre kerültek és raktározva vannak.

Untitled 1

A munkafolyamatok párhuzamosan zajlanak a gyógyfürdőnél is, a fa tartószerkezet, ami az alapkarakterét fogja adni a fürdőnek, - az uszodához hasonló formában - már felállításra került, ami meggyorsítja, hogy az épület gyorsan tető alá kerülhessen. Ez ahhoz is nagyon fontos, hogy a belső munkálatokat a téli időszakban nagyobb intenzitással lehessen végezni. A három belső és két külső medence kialakítása jelenleg is építés alatt áll, a gyógyászati részleg a fürdő emeletén kap majd helyet. Az élményfürdő mintegy 3200 négyzetméteren elterülő gyógyászati és wellness központként fog üzemelni, ami előreláthatóan a szállodával együtt 40-45 ember számára fog munkát biztosítani. A remények szerint a komplexum “nagy turisztikai attrakció” lesz, amely országos ismertségre is szert tehet a csendet, nyugalmat, a kevésbé nagy tömegeket vonzó rendezvényekre, látványosságokra kíváncsi turisták körében, akik így akár 4-5 napot is eltölthetnek a városunkban és a térségben.

ÁCS BOGLÁRKA

Kategória: Hírek

Csurgó Város Képviselő-testülete 2022. február 10-én (csütörtök) 15:00 órakor a Városháza tanácskozó termében tartja képviselő-testületi ülését, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Tervezett napirend:

Nyílt ülés:
1. Előterjesztés a gesztenye fasorok felülvizsgálatának eredményéről és a szükséges intézkedések megtételéről
Előadó: Füstös János polgármester

2. Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

3. Előterjesztés a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

4. Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Előadó: Füstös János polgármester

5. Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzat költségvetési kitekintő határozatáról
Előadó: Füstös János polgármester

6. Előterjesztés a polgármester illetményéről és költségtérítéséről
Előadó: Füstös János polgármester

7. Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
Előadó: Füstös János polgármester

8. Előterjesztés a 157/2017. (XI.29.) KT határozat módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

9. Előterjesztés hitelszerződések módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

10. Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzata hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésének elfogadásáról
Előadó: Füstös János polgármester

11. Előterjesztés a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

12. Előterjesztés a Csurgó 169 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre kijelöléséről
Előadó: Füstös János polgármester

13. Előterjesztés a Csurgó 989/187 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre kijelöléséről
Előadó: Füstös János polgármester

14. Előterjesztés a Csurgó 2134, 2190/1 és 2172 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésre kijelöléséről
Előadó: Füstös János polgármester

15. Előterjesztés a Csurgó 992 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre kijelöléséről
Előadó: Füstös János polgármester

16. Előterjesztés a Csurgói Városgazdálkodási Kft Felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról
Előadó: Füstös János polgármester

17. Előterjesztés a Csurgói Ipari Park Kft Felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról
Előadó: Füstös János polgármester

18. Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. I. félévi Munkatervéről
Előadó: Füstös János polgármester

19. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Füstös János polgármester

20. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Füstös János polgármester

21. Tájékoztató a két ülés közötti tisztségviselői tevékenységről
Előadó: Füstös János polgármester

Csurgó, 2022. február 2.

Füstös János
polgármester

A napirendek anyaga megtekinthető ügyfélfogadási időben a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) Önkormányzati Irodájában.

Kategória: Hírek

Események

Nincsenek események

Eseménynaptár

Előző hónap Április 2024 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 14 1 2 3 4 5 6 7
week 15 8 9 10 11 12 13 14
week 16 15 16 17 18 19 20 21
week 17 22 23 24 25 26 27 28
week 18 29 30

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C