Csurgó Város Képviselő-testülete 2016. szeptember 23-án 8:00 órakor a Baksay S. u. 9. szám alatt tartotta rendkívüli képviselő-testületi ülését, melyen az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

1. Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzat 15 éves - a 2017-2031. éveket átölelő - Gördülő Fejlesztési tervének benyújtásáról, víziközmű-szolgáltatási ágazatonként
Előadó: Füstös János polgármester

2. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról valamint Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megbízatásának kiterjesztéséről
Előadó: Fábián Anita jegyző

 

A napirendekhez kapcsolódó előterjesztések az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

Kategória: Hírek

Csurgó Város Képviselő-testülete 2016. szeptember 23-án (péntek) 8:00 órakor a Baksay S. u. 9. szám alatt tartja rendkívüli képviselő-testületi ülését, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Tervezett napirend:

1. Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzat 15 éves - a 2017-2031. éveket átölelő - Gördülő Fejlesztési tervének benyújtásáról, víziközmű-szolgáltatási ágazatonként
Előadó: Füstös János polgármester

2. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról valamint Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megbízatásának kiterjesztéséről
Előadó: Fábián Anita jegyző

Csurgó, 2016. szeptember 20.

Füstös János
polgármester

 

A napirendekhez kapcsolódó előterjesztések az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

 

A napirendek anyaga megtekinthető ügyfélfogadási időben a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) Önkormányzati Irodájában.

Kategória: Hírek

MEGHÍVÓ

Csurgó Város Képviselő-testülete 2016. szeptember 5-én (hétfő) 15:30 órakor a Baksay S. u. 9. szám alatt tartja rendkívüli képviselő-testületi ülését, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Tervezett napirend:
1. Előterjesztés Számlavezető pénzintézet váltásáról
Előadó: Füstös János polgármester

2. Előterjesztés „A Csurgói Sótonyi László Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése” tárgyú projekt keretében a városi uszoda kiviteli tervezési és kivitelezési munkáihoz kapcsolódó kivitelezési szerződés I. sz. módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

3. Előterjesztés a Csurgói Ipari Park Kft. hitelfelvételéről
Előadó: Füstös János polgármester

Csurgó, 2016. szeptember 2.

Füstös János
polgármester

 

A napirendekhez kapcsolódó előterjesztések az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

Kategória: Hírek

MEGHÍVÓ

Csurgó Város Képviselő-testülete 2016. augusztus 30-án (kedd) 16:30 órakor a Baksay S. u. 9. szám alatt tartja képviselő-testületi ülését, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Tervezett napirend:
Nyílt ülés:
1. Előterjesztés a Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

2. Előterjesztés „Csurgó Óváros turisztikai komplexumára” vonatkozó közszolgáltatási szerződés I. számú módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

3. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Füstös János polgármester

4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Füstös János polgármester

Csurgó, 2016. augusztus 24.

Füstös János
polgármester

Kategória: Hírek

Pályázati hirdetmény

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján a Mecsek –Dráva Önkormányzati Társulás, melynek társult tagja önkormányzatunk is, a „ KEOP 1.1.1/2F Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése” című pályázaton 12,9 milliárd forint támogatást nyert.
A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási program a Dél-Dunántúli Régió három megyéjében 313 település, több mint 426 ezer lakosának életminőségére gyakorol pozitív hatást.
A projekt a hulladékképződés megelőzésére helyezi a fő hangsúlyt. A hulladékok lerakása helyett, minél nagyobb arányú hasznosítást támogatja, valamint jelentős beruházásokat valósít meg a lakossági szelektív hulladékgyűjtés és a házi komposztálás fejlesztésére.

A Csurgó Kistérség Többcélú Társulás tagjaként városunk 200 db komposztáló edényt kapott. A készítmény egy átlagos családi háznál keletkező komposztálható zöldhulladék éves gyűjtésére szolgál.

A komposztláda ingyenes használatba adásáról pályázatot írunk ki. Várjuk a lakossági igényeket Csurgó Város Jegyzője, 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. címre.

A borítékra írják rá: „Mecsek-Dráva házi komposztláda” pályázat.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, címét, születési helyét, idejét, anyja nevét. Igazolást arról, hogy a pályázó hulladékkezelési közszolgáltatási tartozással nem rendelkezik, illetve nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása.

A pályázatok elbírálása a beérkezések sorrendjében történik.
A nyertes pályázóval a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 5 évre szóló edényhasználati kölcsön szerződést köt. A szerződés lejártával az edényt használatra alkalmas állapotban kell visszaszolgáltatni.
A pályázattal kapcsolatos bővebb információ kérhető a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki Irodában Füstös Sándorné ügyintézőtől személyesen, vagy a 82/471-388/147 telefonszámon.

 

Csurgó, 2016. augusztus 29.

 

Fábián Anita sk.       Füstös János sk.
jegyző                     polgármester

Kategória: Hírek
2016. augusztus 29., hétfő 09:20

Megújul a Városháza tetőszerkezete

1908-ban épült városunk egyik legrégebbi és legimpozánsabb épülete, amely elegáns díszített homlokzatával a századforduló eklektikáját hordozza magában. A helyi védelem alatt álló épület már több mint 140 éve áll a város főterén, meghatározva a városképet. Az önkormányzat anyagi lehetőségek híján az elmúlt években csak kisebb összegeket tudott fordítani az állagmegóvásra, amely mára súlyos problémákat okoz. Szakértői vélemény szerint a tetőszerkezet több helyen deformálódott, helyenként életveszélyes, az északi falazaton repedések jelentkeztek. Félő volt, hogy az épület romlása olyan mértéket érhet el, ami nem csak a vagyonbiztonságot, de akár a dolgozók és az ügyfelek testi épségét is veszélyeztetheti. A probléma megoldására támogatási igényét nyújtotta be a város önkormányzata a Belügyminisztérium felé. A fejlesztés bruttó 80.000.000 Ft-al 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozat szerint támogatott. A fa szerkezetű tető és a borított gerendafödém károsodott részei kicserélésre kerülnek, a tetőszerkezet megerősítése megoldódik, a falszerkezetben keletkezett repedéseket kijavításra kerülnek. A szerkezeti javítások elvégzését követően új tetőfedés fog megvalósulni. A munkálatok folyamatosan zajlanak, a befejezés várható időpontja 2016. október. A felújítás ideje alatt a Közös Önkormányzati Hivatal több szervezeti egysége is a Baksay u. 9- szám alatti (volt orvosi rendelő) épületbe költözött.

FM

Kategória: Hírek

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága épület bontásból és közterületen lévő fa kivágásából származó fa kiosztására pályázatot ír ki.

1. A pályázat célja:
A leginkább rászorultak részére a meleg víz biztosításához és a főzéshez szükséges tüzelőanyaghoz való hozzájárulás, épület bontásából és közterületen lévő fa kivágásából származó fa kiosztásával.

2. A pályázaton való részvétel:
Előnyt élveznek azon rászoruló személyek, akik az alábbi feltételek valamelyikének megfelelnek.

Feltételek:
a) aktív korúak ellátásában részesülő személy
b) gyermekét/ gyermekeit egyedül nevelő szülő (jövedelemhatár: 57.000 Ft)
Méltányosságból pályázatot nyújthatnak be:
a) azon családok ahol az egy főre jutó jövedelem az 57.000 Ft-ot nem haladja meg.

A fent szerepelt feltételek fennállását a pályázati adatlaphoz mellékelve, hitelt érdemlő okirattal igazolni kell. /Pl.: ellátást megállapító határozat, jövedelemigazolás/
Hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan benyújtott kérelmeket a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság vizsgálat nélkül elutasítja.

3. A pályázat benyújtása és elbírálása:
A pályázatokat a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Irodáján lehet benyújtani. A pályázatok döntésre való előkészítését az Önkormányzati Iroda végzi. A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága dönt.

4. A támogatás mértéke, hatálya és átadása:
5 pályázó részesülhet támogatásban, melynek mértéke 2 m3. A pályázatban szereplő fa kiszállításáról a Városgazdálkodási Kft. gondoskodik.
A nyertes pályázók írásban kapnak értesítést.
A pályázat kihirdetésének időpontja: 2016. június 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 14.

5. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KIZÁRÓ OKOK
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága épület bontásból és közterületen lévő fa kivágásából származó fa kiosztására a 2015-ös és a 2016-os évben sikeresen pályázott.

A pályázati adatlap beszerezhető a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalban, illetve letölthető a www.csurgo.hu honlapról.

 

Kategória: Hírek

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeire emlékezett Csurgó városa március 15-én.

A 17 órakor kezdődött megemlékezés, ünnepélyes zászlófelvonással és koszorúzással vette kezdetét, melyet ünnepi műsor követett. Szászfalvi László országgyűlési képviselő ünnepi köszöntővel köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően ünnepi beszédet mondott dr. Katona Attila Phd. egyetemi docens a Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar dékánhelyettese.

Az esemény ünnepi műsorokkal, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére című kiállítással, valamint fogadással zárult, melyen Fazekas Ede Máté a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Csurgói Tankerületének igazgatója mondott pohárköszöntőt.

Az ünnepi programban közreműködtek:
Csokonai Irodalmi Kör, Overtones
Alapfokú Művészeti Iskola, Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesülete

Sz. B.

További fotók az eseményről!

 

Kategória: Hírek
2016. február 27., szombat 17:06

Keressük Csurgó legszebb konyhakertjét!

Kategória: Hírek

Csurgó Város Önkormányzata, valamint a Csokonai Közösségi Ház szeretettel meghívja Önt 2016. február 25-én 16.30 órára, a Csokonai Közösségi Ház nagytermébe a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából tartandó rendezvényére.

komm ald

Kategória: Hírek

Események

Nincsenek események

Eseménynaptár

Előző hónap Május 2021 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 17 1 2
week 18 3 4 5 6 7 8 9
week 19 10 11 12 13 14 15 16
week 20 17 18 19 20 21 22 23
week 21 24 25 26 27 28 29 30
week 22 31

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C