Csurgó Város Önkormányzata az elmúlt évek nagy volumenű fejlesztéseinek megvalósítása mellett elengedhetetlennek tartja a rendezett, tiszta városkép kialakítását és megőrzését egyaránt.

Ez év márciusában átadásra került az új hulladékudvar, amely a Zrínyi utcából a szennyvíztelep irányába nyíló bekötőút mentén található. A lakosság számára keddi és pénteki munkanapokon 8.00-14.00 óra közötti időtartamban van nyitva. A szelektív hulladékgyűjtés mellett (papír, műanyag, üveg, fém), zöldhulladék, nagyméretű hulladékok, háztartási elektromos és elektronikai készülékek, veszélyes hulladékok helyezhetők el.

Városunk 10 helyszínén kialakított szelektív hulladékgyűjtő sziget, az évente kétszeri lomtalanítás mind a tiszta és rendezett lakóhelyet hivatott szolgálni.

Ezzel párhuzamos folytatódik az illegális szemétlerakók felszámolása. A Móricz Zsigmond utca végén tilos bármilyen féle hulladék elhelyezése.

A településen bárhol lerakott hulladék illegális hulladéklerakásnak minősül, és az elhelyezők szankcionálásra számíthatnak.

Tisztelettel megkérjük a lakosságot, hogy a környezetünk megóvása érdekében jelezzék a megadott telefonszámon, ha szabálytalan hulladéklerakást észlelnek. (+36 82 / 471-388)

Kategória: Hírek

Tisztelt csurgói Ingatlanhasználó!

a Viridis Pannonia Nonprofit Kft. az alábbi közleménnyel kereste fel hivatalunkat:

„Értesítjük az ingatlanhasználókat, hogy a Csurgó Város területén végzett útburkolat felújítási munkálatok miatt Társaságunk 2018. május 16-tól, a munkálatok befejezéséig a vegyes hulladékok rendszeres begyűjtését az Arany János utcában, Csokonai utcában, Iharosi úton, Kossuth utcában, Petőfi téren, valamint a Rákóczi utcában a gyűjtési napokon – szerdánként – reggel 6 órától kezdi meg.

Kérjük, hogy az érintett területeken a gyűjtőedényzetet a gyűjtést megelőző napon este – de legkésőbb a gyűjtés napján reggel 5 óráig - szíveskedjenek kihelyezni.

Szállítással kapcsolatos kérdése esetén a (+36) 82/553-655-ös telefonszámon állunk rendelkezésükre.
Köszönettel, az Ön Szolgáltatója: Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. „

Kérjük, hogy a közleményben kértek szerint járjanak el.

Köszönettel:
Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki Iroda

Kategória: Hírek
2018. máj. 08., kedd 05:44

Csurgón megújul az OTP fiók

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Csurgó, Széchenyi tér 21. szám alatti bankfiókunk 2018. május 11-én 12 órakor bezár és a Széchenyi tér 1. szám alatti ideiglenes fiókba költözik.

A felújítás alatt, 2018. május 14-től az ideiglenes fiókunkban változatlan nyitvartartási időpontokkal várjuk Önt.

Nyitvatartás:

Hétfő: 7:45 - 12:00 , 12:30 - 17:00
Kedd - Szerda: 7:45 - 12:00
Csütörtök: 12:15 - 17:00
Péntek: 7:45 - 12:00

Felhívjuk a figyelmét, hogy az átalakítás ideje alatt az ATM automata az ideiglenes fiókunknál lesz elérhető.

A színvonalasabb ügyfélkiszolgálás érdekében 2019. év elejére kialakításra kerül új bankfiókunk Csurgón, a Petőfi tér 20/A. szám alatt, melynek pontos átadásáról később adunk tájékoztatást.

Az esetleges kellemetlenségekért szíves elnézését kérjük!

Üdvözlettel:
OTP Bank

Kategória: Hírek

Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Csurgói Városi Óvodák
óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Vezetői megbízás időtartama: vezetői megbízás határozott időre 2018. augusztus 1 – 2023. július 31-ig szól
Munkavégzés helye: Somogy megye 8840 Csurgó, Petőfi tér 27.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Intézményvezetőként feladata az óvoda és tagintézményei szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és a döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörbe. Az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és szakképzettség,
- Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- Legalább öt év óvodapedagógus munkakörben, vagy heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
- Az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
- Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
- Magyar állampolgárság,
- Büntetlen előélet,
- Cselekvőképesség,
- A pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan becsatolása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Szakirányú területen, vezető beosztásban szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai önéletrajz,
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
- Az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely a pályázó szakmai helyzetelemezésre épülő fejlesztési elképzeléseit is tartalmazza.
- Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok, munkáltatói igazolások másolata,
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggően szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,
- A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.
-
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2018. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Füstös János a Társulási Tanács Elnöke nyújt a 82/471-388-s telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton: a pályázatnak a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás címére (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSU/2280/2018, valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.
vagy
Személyesen: Füstös János Társulási Tanács Elnöke részére, 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
- Közszféra állásportálja: közigállas.gov.hu
- Csurgó Város honlapja
- Csurgói Városi Televízió
- A társulásban résztvevő településeken, a szokásos módon

Az intézmény megtekintésére előzetes egyeztetés alapján lehetőséget biztosítunk.
A Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Kategória: Hírek
2018. máj. 03., csütörtök 18:26

Értesítés földi szúnyoggyérítésről

Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A védekezés időpontja: 2018. május 7. napján napnyugta utáni órákban.

Rossz idő esetén a védekezés 2018. május 08-09-én ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése:
Földi irtás esetén: CORATRIN

Csurgó, 2018. május 2.

Tisztelettel:

Fábián Anita
jegyző

Kategória: Hírek

A Szülőföld könyvkiadó és Csurgó Város Önkormányzata rajzpályázatot hirdet.

Örökítsük meg rajzokkal Csurgó épített és természeti értékeit, a kedvenc rendezvényünket. (pl.: Zis-tó, gesztenyefasor, Csokonai Közösségi Ház, Korona, Meller kastély, Csuszafesztivál, emlékművek, terek, sportok, évszakok,napszakok, ünnepek stb.)

Az alkotás lehet rajz, ceruza, tus, festmény, tempera, pasztell A/4, A/3 méretben.

Beérkezési határidő: 2018. május 2.

A jeligével ellátott munkákat és adatlapokat az önkormányzat portáján lehet leadni.

A pályázatról folyamatosan tájékozódhatunk a facebookon.

Részletes pályázati felhívás, kitöltendő adatlap:

Kategória: Hírek

12 000 köbméter hengeresfa, valamint 9000 köbméter szelvényáru feldolgozását tervezi a SEFAG Zrt. újonnan felépített, 1200 négyzetméteres, hőszigetelt üzemcsarnokában, amelyet /2018. március 28-án/ szerda délelőtt adtak át a Csurgói Faipari Gyár területén. Az ünnepség után a résztvevők – így az Erdő-Mező csapata is – megtekinthették, hogy miként dolgoznak az új gépek, többek között a hidrosztatikus kocsimozgatással ellátott Primultini 1300 SGF rönkhasító szalagfűrész.

A gyár története egészen 1903-ig nyúlik vissza, amikor egy Morvaországból származó takácsmester lenfeldolgozót létesített a településen, ahol néhány év elteltével már az orsó és verővetélő tömb alapanyaggyártás is megindult. A Csurgói Faipari Vállalat végül 150 fővel 1950-ben alakult meg.

csurgo fauzem 27

“A bölcsőtől a koporsóig szinte minden készült Csurgón, ami a fához köthető, egy időben pedig a parketta volt az üzem kiemelt terméke” – mondta az átadó ünnepségen Barkóczi István. A SEFAG Zrt. vezérigazgatója arról is beszélt, hogy az üzembe érkező tételek egy nagy része hárs, ám tölgyből dolgozzák fel a legtöbbet. Az elmúlt években 547 millió Ft saját forrást fordítottak a gyár fejlesztésére, aminek célja az volt, hogy a korábban kivívott elismerést megtartsa a cég, és a Csurgói Faipari Gyár továbbra is a Dél-Dunántúl kiemelt faipari egysége legyen, ezzel munkát teremtve a térségben élőknek.

csurgo fauzem 10

Bitay Márton Örs állami földekért felelős államtitkár hangsúlyozta: egy cég nem magától fejlődik, hanem az emberek miatt, akik irányítják, és akik munkájukkal hozzájárulnak a sikerekhez. “Nem mindegy, hogy a farönköt feldolgozás nélkül exportáljuk külföldre, vagy hozzáadott értékkel valamit megteremtünk, és helyben csinálunk magasabb profitot” – emelte ki a politikus a faipari tevékenység gazdasági fontosságát hangsúlyozva.

csurgo fauzem 12

Az átadón Neszményi Zsolt Somogy megyei kormánymegbízott és Szászfalvi László országgyűlési képviselő többek között arról beszélt, hogy a térségben egyre kevesebb az álláskereső, ami a SEFAG Zrt.-hez hasonló cégek érdeme is. “Csurgó az elmúlt időszak fejlesztéseinek köszönhetően ki tud kerülni a hátrányos helyzetből” – fogalmazott Szászfalvi.

csurgo fauzem 17

Füstös János, az idén 999 éves Csurgó település polgármestere röviden visszatekintett a helyben csak “fagyár”-ként emlegetett üzem múltjára. “Örülünk, hogy a SEFAG Zrt.-nek köszönhetően tovább fejlődik a gyár, és alkalmazkodik a piaci igényekhez” – fogalmazott, hangsúlyozva, hogy a faipari vállalat a település legnagyobb adófizetője.

Keszericze Jenő, a Csurgói Faipari Gyár igazgatója a beszédeket követően a fejlesztés részleteiről számolt be. Mint mondta, a vezérgép egy Primultini 1300 SGF rönkhasító szalagfűrész. Az innen lejövő szelvényárut a gépkezelő annak minősége szerint két irányba tudja továbbítani. A csak fríztermelésre alkalmas szélanyagok vagy belet tartalmazó darabok a görgősorról leterelve, bemáglyázva kerülnek ki a csarnokból.

csurgo fauzem 16

A szélezett fűrészáru, illetve a pontos hossz- és szélességi méretre vágott, úgynevezett dielen anyagok termelésére alkalmas szelvények eközben egy puffert is biztosító keresztszállító segítségével először szélességi majd hosszúsági optimalizáláson esnek át. Előbbit a már meglévő COSTA gyártmányú sorozatvágó, utóbbit a beruházás során vásárolt STÖRI MANTEL KP 900 Easy Cut Quick típusú hosszoptimalizáló körfűrész végzi el.

csurgo fauzem 21 768x512

Primultini 1300 SGF rönkhasító szalagfűrész

Az új csarnokban kialakított élezőműhelyben a szalagfűrészlapok élezésére egy ISELI CNC vezérlésű élező automatát és egy Primultini hengerelőt szereztek be.

Fejlesztették az anyagmozgatáshoz szükséges gépállományt is, méghozzá két STILL RX60-30L típusú, 3 tonna teherbírású elektromos targoncával és egy 3,7 tonna teherbírású Manitou teleszkópos rakodógéppel.

csurgo fauzem 8

Emellett szintén a beruházás részeként építettek és javítottak utakat, de egy új mérleget is üzembe helyeztek. A 18 méteres, 60 tonna méréshatárú, acélszerkezetes, kamerákkal felszerelt közúti mérleg az irodával wifin keresztül képes kommunikálni. Mindennek nagy szerepe van az EUTR és az EKÁER szabályok miatt.

csurgo fauzem 36

A Csurgói Faipari Gyár új üzemcsarnokának átadóját Ihárosi Péter, a SEFAG Zrt. közönségkapcsolati osztályvezetője vezényelte le. A rendezvény végén Spingár Péter, az állami erdőgazdaság termelési vezérigazgató-helyettese mondott pohárköszöntőt.

A jelen fejlesztési programban elkészült új csarnoképület 100 millió forintba került, a Primultini rönkhasító szalagfűrész további 100 millió forintot tett ki. Ehhez szervesen kapcsolódik a 90 millió forintos utófeldolgozó sor, és az összesen 52 millió forintos, korszerű anyagmozgató gépek. A modern hídmérlegre, a térburkolásra, illetve a kor követelményeinek megfelelő infrastruktúra kialakítására 30 millió forintot fordított a SEFAG Zrt.

(Gribek Dániel – Erdő-Mező Online)

Forrás: http://erdo-mezo.hu/2018/03/28/1200-negyzetmeteres-csarnokkal-bovult-a-sefag-csurgoi-faipari-gyara-kepek/

 

Kategória: Hírek
2018. április 10., kedd 07:49

Hirdetmény - hulladékudvar nyílt Csurgón

2018. március 23-án átadásra került, az Európai Unió támogatásával városunkban is megvalósult hulladékudvar, melyet a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. üzemeltet.
A létesítmény 29 település lakóinak biztosít lehetőséget, a birtokukban lévő hulladékok elhelyezésére.

A hulladékudvarban a szelektíven gyűjtött hulladékok ( papír, műanyag, üveg, fém ), zöldhulladék, nagyméretű hulladékok ( személyautó gumiabroncs ), háztartási elektromos, és elektronikai készülékek, és veszélyes hulladékok helyezhetőek el.

A hulladékok leadásakor lakcímkártya és fényképes igazolvány bemutatása szükséges. Ezt az indokolja, hogy a hulladékszállítási díjjal tartozók a hulladékudvar adta lehetőséggel, - tartozásuk rendezéséig - nem élhetnek.

A hulladékudvar a Zrínyi utcából a szennyvíztelep irányába nyíló bekötőút mentén található.

A lakosság számára a hulladékudvar keddi és pénteki munkanapokon 8:00 – 14:00 óra közötti időtartamban van nyitva.

Kategória: Hírek

Csurgó Város Képviselő-testülete 2018. április 12-én (csütörtök) 15:00 órakor a Városháza tanácskozó termében tartja képviselő-testületi ülését, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Tervezett napirend:

1. Előterjesztés a „Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal épületének korszerűsítése” című 395874 azonosító számú projekt keretein belül lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról
2. Előterjesztés az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című TOP-3.2.1-16 kódszámú projekt keretein belül lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról
3. Előterjesztés az „Önkormányzati utak minőségének javítása” című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú projekt keretein belül lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról

Csurgó, 2018. április 10.

Füstös János
polgármester

Kategória: Hírek
2018. április 12., csütörtök 07:29

Tavaszi lomtalanítás - 2018. május 3.

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki Iroda értesíti a lakosságot, hogy a Viridis – Pannónia Nonprofit Kft.
2018. évi tavaszi lomtalanítási akcióját

2018. május 3-án, csütörtökön tartja.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a korábbi évek gyakorlata szerint, a feleslegessé vált háztartási lim-lomot , az ingatlana előtti közút mellé kihelyezni szíveskedjék a lomtalanítás napján reggel 7.00 óráig oly módon, hogy az könnyen elszállítható legyen és a közúti forgalmat ne akadályozza. A kisebb méretű lomot zsákban vagy dobozban szíveskedjenek kitenni, a szétszóródás megelőzése érdekében.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lomtalanítás során nagy darabos, azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó lomhulladék kerül elszállításra, a lom továbbra sem tartalmazhat háztartási szemetet, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat, valamint elektromos, illetve veszélyes hulladékot.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy 2018. május 5-én, szombaton, lehetőség van az ép, nem kifosztott állapotú elektronikai hulladékok és háztartásonként 5 db személyautó gumi leadására az erre a célra indított gyűjtő kocsinál az alábbi helyszíneken és időpontokban:

Alsok Italbolt 09:40 – 09:50
Eötvös J. Ált. Iskola parkolója 09:55 – 10:10
Nyárády lakótelep 10:15 – 10:30
SEFAG parkolója 10:35 – 10:50
Vasútállomás 10:55 – 11:10
Rákóczi F. Ált. Isk. parkolója 11:15 – 11:30
MOL benzinkút 11:35 – 11:50

A közszolgáltató kizárólag attól az ingatlantól szállít el lim-lomot, amelynek tulajdonosa a rendszeres hulladékszállítást nem szünetelteti, illetve 2017. december 31-ig elvégzett szolgáltatások hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjáról kiállított számlákat kiegyenlítette, valamint a társaság egy helyről csak egy alkalommal szállít el lomhulladékot.

Kérjük a lakosságot, használja ki a lehetőséget, és legálisan szabaduljon meg a háztartásában felgyülemlett lomjaitól!

Kategória: Hírek

Események

Nincsenek események

Eseménynaptár

Előző hónap Május 2021 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 17 1 2
week 18 3 4 5 6 7 8 9
week 19 10 11 12 13 14 15 16
week 20 17 18 19 20 21 22 23
week 21 24 25 26 27 28 29 30
week 22 31

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C