A Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. levélben kereste meg Csurgó Város Önkormányzatát és kérte, hogy hívjuk fel a lakosság figyelmét a következőkre:

Az ingatlantulajdonos köteles a házszámot az általa igénybevett gyűjtőedényen (kukán) szerepeltetni. Amennyiben a gyűjtőedény (kuka) a Közszolgáltató tulajdonát képezi, abban az esetben a házszámot a gyűjtőedényen olyan módon kell feltüntetni, hogy az a későbbiekben eltávolítható legyen.

A fentieken túl a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt 14/A.§ (5) bekezdése értelmében „Minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot.”

Városunk több utcájában problémát jelent az ingatlanok beazonosítása a házszámok hiányos, nem megfelelő, nem kellőképpen látható feltüntetése miatt. Több ingatlanon a házszámok egyáltalán nem kerültek kihelyezésre.

A kialakult állapotok megnehezítik a betegszállítók, a postai kézbesítők, a mentők, a tűzoltók és a közszolgáltatók munkáját.

A házszámok beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről, az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles gondolkodni.

A házszámot épületen, kerítésen közterületről jól látható módon kell elhelyezni.

Saroktelek esetén a házszámot azon az oldalon kell elhelyezni, amely közterületre az ingatlant számozták, függetlenül attól, hogy hol van az ingatlan főbejárata.

Kérjük Önöket, hogy a gyűjtőedényeken (kukákon) szíveskedjenek a házszámot úgy feltüntetni, hogy az a későbbiekben eltávolítható legyen!

Kérjük Önöket, hogy –ha az eddig nem történt meg- szíveskedjenek az épületükön közterületről jól látható módon házszámot elhelyezni!

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Csurgó, 2017. december 21.

Csurgói Közös
Önkormányzati Hivatal
Beruházási és Műszaki Iroda

Kategória: Hírek

Tovább folytatódik Csurgó turisztikai komplexumának kivitelezése. A 2013 decemberében elkezdődött sport és turisztikai centrum első ütemében a Sótonyi László Sportcsarnok bővítése, továbbfejlesztése valósult meg, továbbá a Festetics Park teljes felújítása. Ezt követően elkészült a Városi Uszoda, a mostani fejlesztéssel pedig kiteljesedik a város turisztikai beruházása. A várhatóan 2019 augusztusában megvalósuló beruházás üzemeltetése 20 évre biztosított, mely komplex turisztikai szolgáltatásokat, továbbá számos új munkahelyet is jelent. Ismertette december 21-i sajtótájékoztatóján Szászfalvi László országgyűlési képviselő, valamint Füstös János polgármester.

DSC 5563 netin 1

Szászfalvi László országgyűlési képviselő hangsúlyozta: az egyik legfontosabb értéke és üzenete ennek a sport és turisztikai centrumnak az Csurgó és térségének turisztikai vonzerejének növelése. Több évtizedes álmunk és tervünk volt, hogy minél több olyan beruházást tudjunk megvalósítani, ami a turisztikai infrastruktúrát biztosítja, és ezzel képesek lehessünk arra, hogy minél több turistát tudjunk idevonzani Csurgóra. A másik következménye ennek az egész beruházásnak részben az építkezés ideje alatti munkahelyteremtés, részben pedig az építkezés utáni munkahelyteremtés, hiszen a beruházás számos új munkahelyet fog teremteni. Azt gondolom, hogy nagyon fontos terveket sikerült megvalósítanunk.

DSC 5563 netin 2

Füstös János Csurgó város polgármestere elmondta: egy örömteli esemény újra Csurgó életében. Folytatódik az a nagy beruházásunk, ami három évvel ezelőtt kezdődött el. December 7-én véglegesen aláírásra került az Aquaplus Kft-vel az a közbeszerzési tender, aminek alapján tovább folytatódhat a beruházás. Egy élményfürdő és egy szálloda épülése fog megvalósulni. A megépült uszoda mellett a keleti irányba tovább fog folytatódni a fejlesztés.

3000 nm2-en egy új élményfürdő fog épülni, összesen 5 medencével, egy 11nm2-es baba medence, egy 21 nm2-es benti, beltéri termálmedencével és egy 93 nm2-es élménymedencével, élményelemekkel és csúszdával. Ezek mind benti helyen kerülnek elhelyezésre. Kültéren is két medence kerül megépítésre, egy 231 nm2-es élménymedence szintén csúszdával és élményelemekkel és egy 35 nm2-es gyermekmedence, illetve gyógyászati részlegek is megépítésre kerülnek. Egy száraz és egy vizes gyógyászati részleg, fizioterápiás gyógy masszázs, gyógykezelések, mofetta kezelések és minden olyan gyógyászati kezelések, amelyek azt gondolom, hogy mindenféleképpen fontosak. Az Egészségügyi Centrummal, Orbán Csaba igazgató úrral már egyeztettünk és az elkövetkezendő időszakban is egyeztetni fogunk a közös együttműködési lehetőségről.

További 3300 nm2-en pedig egy négy csillagos szálloda fog megépülni 42 szobával, közel 100 férőhellyel, az azt kiszolgáló technikai, szociális és gazdasági blokkal. Ezzel a fejlesztéssel teljes lesz az a nagy turisztikai elképzelésünk, az a nagy álmunk, amelyet néhány évvel ezelőtt elkezdtünk. Azt gondolom, hogy nem csak Csurgó, hanem a térség életében is létre tudtunk hozni egy olyan nagy turisztikai attrakciót, amire a többi, városban épült, illetve térségben már jelenlévő turisztikai programot, megvalósult fejlesztést tudjuk hozzá csatolni. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy nem csak egy újabb létesítménnyel és egy újabb nagy objektummal gazdagodik a város, hanem biztosított annak működtetése is, hiszen a közbeszerzési tender alapján 20 évig az Aquaplus Kft. fogja működtetni ezt a komplexumot, mely reménység szerint 2019 augusztusában átadásra is tud kerülni.

csurgo sportkomplexum

SZB

Kategória: Hírek
2017. november 28., kedd 10:38

Meghívó - Közmeghallgatás

MEGHÍVÓ

Csurgó Város Képviselő-testülete 2017. december 6-án (szerdán) 17.00 órakor a

Közösségi Ház kupolatermében

KÖZMEGHALLGATÁST

tart, melyre ezúton tisztelettel várja az érdeklődő lakosságot.

Napirend:

1. Tájékoztató a Települési Arculati Kézikönyvről és a Településképi rendeletről
Előadó: Füstös János polgármester

Csurgó, 2017. november 27.

Füstös János sk.
polgármester

Kategória: Hírek

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékezett 2017. október 23-án Csurgó. Az esemény koszorúzással vette kezdetét az Overtones Alapfokú Művészeti Iskola zenei kíséretében, melyet követően Szászfalvi László országgyűlési képviselő ünnepi beszédét hallhatták. Ezt követően a Kolping Nagyváthy János Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjai adtak ünnepi műsort. A városi megemlékezés után a Csokonai Közösségi Ház kupolatermében Szászfalvi László országgyűlési képviselő mutatta be az újra kiadásra került "Kovács Andor: Forradalom Somogyban" című könyvet.

 

 

Kategória: Hírek
2017. október 18., szerda 18:49

Igényfelmérő kérdőív

Tisztelt Lakosság!

Csurgó Város Önkormányzata szeretné felmérni Csurgó, illetve a kistérség lakosságának igényeit, szükségleteit a városimázs, életszínvonal javításának érdekében! Mindenki véleményére számítunk! A kérdések megválaszolásával Önök segítik az Önkormányzat munkáját abban, hogy jobban megismerhessük a korosztály szerinti igényeket, elvárásokat, kéréseket, melyeknek a válaszok alapján igyekszünk eleget tenni.

Tisztelettel kérjük, hogy a kérdőív kitöltésével segítse munkánkat!

VÉLEMÉNYÉRT NYEREMÉNY!

A kitöltők között 3 értékes nyereményt – táblagépet, okosórát, gyümölcsprést - sorsolunk ki, melyek ünnepélyes keretek között kerülnek átadásra! Ehhez kérjük, hogy nevüket és elérhetőségüket tüntessék fel a kérdőíven! A kitöltés lehetséges anonim módon is, azonban abban az esetben nyereménysorsoláson nem vesz részt.

A kérdőívek visszajuttatásának/kitöltésének határideje: 2017. november 30.

A kérdőívek nyomtatott formában 4 fő gyűjtőponton elérhetők: Csokonai Közösségi Ház, Egészségház, Önkormányzati porta, Városi Könyvtár

Online formában az alábbi linken,

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOUeMzPYBQOQ1naNozO_gmR-1ySqbEO-oQIGQKkLmFyeYBJw/viewform

További információ az alábbi elérhetőségen:

Pókos Patrícia Laura
városmarketing
turizmus.csurgo@gmail.com

Kategória: Hírek

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója
pályázatot hirdet
a
Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyvezető igazgató
munkakör betöltésére

Munkavégzés helye: Somogy megye, 8840 Csurgó, Sárgáti utca 18.

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. január 1-től 2022. december 31-ig szól.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság. A társaság fő tevékenysége az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény, közművelődési és turisztikai célú létesítmények üzemeltetésére és a városi sport, közművelődési és turisztikai célú rendezvények szervezésére irányul.

A Kft. ellátja a Sótonyi László Sportcsarnok (8840 Csurgó, Sárgáti utca 18.), közművelődési megállapodás alapján a Csokonai Közösségi Ház (8840 Csurgó, Széchenyi tér 1.) üzemeltetését és a Festetics Major, Történelmi Park (8840 Csurgó, Táncsics tér 2.) üzemeltetését.

A Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató feladatainak ellátása, különösen:

 •  a társaság eredményes, hatékony és gazdaságos működtetése a hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelően, és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
 • a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai/munkavállalói tekintetében,
 • a társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben,
 • a Képviselő-testület által elfogadott éves üzleti tervben meghatározott célok megvalósítása,
 • a társaság vagyonának megőrzése, gyarapítása,
 • a Képviselő-testület szembeni elkötelezettség, együttműködés és kapcsolattartás,
 • saját vezetői és szakmai ismereteinek fejlesztése,
 • kapcsolattartás külső szervekkel, személyekkel, üzleti partnerekkel,
 • mindazon kötelezettségek teljesítése, feladatok ellátása, amelyeket a Ptk, egyéb jogszabályok, a Társaság alapító okirata, a Munkáltató belső szabályzatai, valamint a munkaszerződés az ügyvezetőre hárít.

Illetmény és juttatások: Az ügyvezető személyi alapbére: megegyezés szerint.
Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott és jóváhagyott feladatok eredményes teljesítése esetén prémium illetheti meg a Képviselő-testület által meghatározott mértékben és módon.

Pályázati feltételek:
- felsőfokú végzettség,
- kultúra, sport vagy turizmus területén szerzett szakmai tapasztalat
- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság,
- B kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- vezetői tapasztalat,
- helyismeret

Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű tervező, szervező és problémamegoldó készség,
- önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség;
- jó együttműködési és kapcsolatteremtő készség;
- terhelhetőség és megbízhatóság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- Részletes szakmai önéletrajz,
- végzettséget igazoló okiratok,
- a cég vezetésére, működtetésére vonatkozó vezetői, szakmai elképzeléseit, stratégiai koncepcióját,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arról, hogy vele szemben a Ptk. 3:115 §-ban szabályozott összeférhetetlenségi tilalom nem áll fenn,
- a pályázati eljárás során a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Füstös János polgármester nyújt, a +3682571388/157 mellék-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázat”.
- Személyesen egy példányban, zárt borítékban, Csurgó Város polgármesterének címezve (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. ) a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalban, ügyfélfogadási időben. Kérjük a borítékon feltüntetni „Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázat”.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a Képviselő-testület dönt a megbízásról, rendkívüli ülésén. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázati kiírás közzétételi helye:
- Csurgó Város honlapja www.csurgo.hu
- Csurgó Városi Televízió
- Csurgó és Környéke Közéleti és Kulturális havi lap
- Csurgó Város facebook oldala

Kategória: Hírek

Csurgó Város Képviselő-testülete 2017. október 10-én 14:00 órakor a Városháza tanácskozó termében tartotta soron következő képviselő-testületi ülését, melyen az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

Kategória: Hírek

Események

Nincsenek események

Eseménynaptár

Előző hónap Május 2021 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 17 1 2
week 18 3 4 5 6 7 8 9
week 19 10 11 12 13 14 15 16
week 20 17 18 19 20 21 22 23
week 21 24 25 26 27 28 29 30
week 22 31

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

 • 24 Márc 2016

  Tiszta 9°C 0°C

 • 25 Márc 2016

  Részben felhős 12°C 4°C