Csurgó Város Képviselő-testülete 2016. szeptember 23-án 8:00 órakor a Baksay S. u. 9. szám alatt tartotta rendkívüli képviselő-testületi ülését, melyen az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

1. Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzat 15 éves - a 2017-2031. éveket átölelő - Gördülő Fejlesztési tervének benyújtásáról, víziközmű-szolgáltatási ágazatonként
Előadó: Füstös János polgármester

2. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról valamint Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megbízatásának kiterjesztéséről
Előadó: Fábián Anita jegyző

 

A napirendekhez kapcsolódó előterjesztések az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

Kategória: Hírek

Csurgó Város Képviselő-testülete 2016. szeptember 23-án (péntek) 8:00 órakor a Baksay S. u. 9. szám alatt tartja rendkívüli képviselő-testületi ülését, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Tervezett napirend:

1. Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzat 15 éves - a 2017-2031. éveket átölelő - Gördülő Fejlesztési tervének benyújtásáról, víziközmű-szolgáltatási ágazatonként
Előadó: Füstös János polgármester

2. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról valamint Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megbízatásának kiterjesztéséről
Előadó: Fábián Anita jegyző

Csurgó, 2016. szeptember 20.

Füstös János
polgármester

 

A napirendekhez kapcsolódó előterjesztések az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

 

A napirendek anyaga megtekinthető ügyfélfogadási időben a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) Önkormányzati Irodájában.

Kategória: Hírek

MEGHÍVÓ

Csurgó Város Képviselő-testülete 2016. szeptember 5-én (hétfő) 15:30 órakor a Baksay S. u. 9. szám alatt tartja rendkívüli képviselő-testületi ülését, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Tervezett napirend:
1. Előterjesztés Számlavezető pénzintézet váltásáról
Előadó: Füstös János polgármester

2. Előterjesztés „A Csurgói Sótonyi László Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése” tárgyú projekt keretében a városi uszoda kiviteli tervezési és kivitelezési munkáihoz kapcsolódó kivitelezési szerződés I. sz. módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

3. Előterjesztés a Csurgói Ipari Park Kft. hitelfelvételéről
Előadó: Füstös János polgármester

Csurgó, 2016. szeptember 2.

Füstös János
polgármester

 

A napirendekhez kapcsolódó előterjesztések az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

Kategória: Hírek

Csurgó Város Képviselő-testülete 2016. augusztus 30-án 16:30 órakor a Baksay S. u. 9. szám alatt tartotta soron következő képviselő-testületi ülését, melyen az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

 

1. Előterjesztés a Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

2. Előterjesztés „Csurgó Óváros turisztikai komplexumára” vonatkozó közszolgáltatási szerződés I. számú módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

3. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Füstös János polgármester

4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Füstös János polgármester

 

A képviselő-testületi ülésekkel kapcsolatos anyagok az alábbi linken keresztül érhetőek el: http://csurgo.hu/hu/varoshaza/kozos-onkormanyzati-hivatal valamint a "Dokumentumtár/Közös Önkormányzati Hivatal" fül alatt.

Kategória: Hírek

MEGHÍVÓ

Csurgó Város Képviselő-testülete 2016. augusztus 30-án (kedd) 16:30 órakor a Baksay S. u. 9. szám alatt tartja képviselő-testületi ülését, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Tervezett napirend:
Nyílt ülés:
1. Előterjesztés a Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

2. Előterjesztés „Csurgó Óváros turisztikai komplexumára” vonatkozó közszolgáltatási szerződés I. számú módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

3. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Füstös János polgármester

4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Füstös János polgármester

Csurgó, 2016. augusztus 24.

Füstös János
polgármester

Kategória: Hírek

Csurgó Város Képviselő-testülete 2016. április 15-én 10:30 órakor a Városháza tanácskozó termében tartotta rendkívüli képviselő-testületi ülését, melyen az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

 

1. Előterjesztés Hivatali és általános önkormányzati célokra használt személygépkocsi vásárlásáról és Csurgó Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítását megalapozó egyéb döntésekről
Előadó: Füstös János polgármester

2. Előterjesztés a „Rákóczi utcai járdafelújítás” elnevezésű projekt keretein belül a közbeszerzési eljárás lebonyolítását ellátó cég kiválasztásáról
Előadó: Füstös János polgármester
 
3. Előterjesztés „Sótonyi László Sportcsarnok felújítása és bővítése III. ütem” című feladat megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytató tanácsadó kiválasztásáról
Előadó: Füstös János polgármester

4. Előterjesztés „Csurgó Arany János utca Egyesített járda és kerékpárút kivitelezésre alkalmas engedélyezési terve”-inek elkészítésére
Előadó: Füstös János polgármester

5. Előterjesztés a Táncsics téri ivóvíz gerinc kiváltásról
Előadó: Füstös János polgármester

6. Előterjesztés „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázat beadásáról - módosítás
Előadó: Füstös János polgármester

7. Előterjesztés a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című és „TOP-4.2.1-15” kódszámú pályázat beadásáról
Előadó: Füstös János polgármester

 

 

A képviselő-testületi ülésekkel kapcsolatos anyagok az alábbi linken keresztül érhetőek el: http://csurgo.hu/hu/varoshaza/kozos-onkormanyzati-hivatal valamint a "Dokumentumtár/Közös Önkormányzati Hivatal" fül alatt.
 

Kategória: Hírek

Csurgó Város Képviselő-testülete 2016. február 15-én 15:00 órakor a Városháza tanácskozó termében tartotta soron következő képviselő-testületi ülését, melyen az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

 1. Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
Előadó: Füstös János polgármester

2. Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzata költségvetési kitekintő határozatáról
Előadó: Füstös János polgármester

3. Előterjesztés Csurgó Széchenyi tér 2. szám alatti városháza épület felújításához szükséges építési engedélyezési és kiviteli tervek elkészítéséről
Előadó: Füstös János polgármester
4. Előterjesztés Csurgó Soltra utca északi részén körforgalom építés miatti gázvezeték kiváltás tervezési munkáiról
Előadó: Füstös János polgármester


A képviselő-testületi ülésekkel kapcsolatos anyagok az alábbi linken keresztül érhetőek el: http://csurgo.hu/hu/varoshaza/kozos-onkormanyzati-hivatal valamint a "Dokumentumtár/Közös Önkormányzati Hivatal" fül alatt.

Kategória: Hírek

Csurgó Város Képviselő-testülete 2016. január 28-án 13:00 órakor a Városháza tanácskozó termében tartotta soron következő képviselő-testületi ülését, melyen az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

 1. Beszámoló a Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Kft. rövidtávú terveiről
Előadó: Füstös János polgármester

2. Előterjesztés a Csurgó Városgazdálkodási Kft-vel való közszolgálati szerződés felülvizsgálatáról
Előadó: Füstös János polgármester

3. Előterjesztés Csurgó Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
Előadó: Füstös János polgármester

4. Előterjesztés Csurgó Óvárosi turisztikai attrakció üzemeltetésével kapcsolatos pályázat kiírásáról
Előadó: Füstös János polgármester

5. Előterjesztés a gesztenye fasorok felülvizsgálatának eredményéről és a szükséges intézkedések elrendeléséről
Előadó: Füstös János polgármester

6. Előterjesztés a kötelező betelepítési kvótáról
Előadó: Füstös János polgármester

7. Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság megbízásáról faanyag kiosztásával kapcsolatos pályázat kiírására
Előadó: Füstös János polgármester

8. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Fábián Anita jegyző
9. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Fábián Anita jegyző

10. Tájékoztató a két ülés közötti tisztségviselői tevékenységről
Előadó: Füstös János polgármester


A képviselő-testületi ülésekkel kapcsolatos anyagok az alábbi linken keresztül érhetőek el: http://csurgo.hu/hu/varoshaza/kozos-onkormanyzati-hivatal valamint a "Dokumentumtár/Közös Önkormányzati Hivatal" fül alatt.

Kategória: Hírek

Csurgó Város Képviselő-testülete 2015. december 9-én 14:00 órakor a Városháza tanácskozó termében tartotta soron következő képviselő-testületi ülését, melyen az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

 1. Előterjesztés a Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozásról
Előadó: Füstös János polgármester

2. Előterjesztés Csurgó Város Helytörténeti Gyűjteménye különválasztásáról valamint a Csurgó Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

3. Előterjesztés Dr. Bojtor Éva a III. számú háziorvosi körzet háziorvosának beszámolójáról
Előadó: Füstös János polgármester

4. Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 2. számú módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

5. Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

6. Előterjesztés a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

7. Előterjesztés a közterület-felügyelet felállításával kapcsolatban a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

8. Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló rendelet megalkotásáról
Előadó: Füstös János polgármester
9. Előterjesztés a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotásáról
Előadó: Füstös János polgármester

10. Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

11. Előterjesztés „A Csurgói Sótonyi László Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése” című projekt megvalósításának keretén belül közbeszerzési eljárásban való döntésről
Előadó: Füstös János polgármester

12. Előterjesztés a DDOP – 2.1.1./A.B-12 kódszámú Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű projekt keretében megvalósuló komplexum üzemeltetésére vonatkozó pályázati kiírás ütemezéséről
Előadó: Füstös János polgármester

13. Előterjesztés „A közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő rendszer vásárlása és kiépítése” című beruházáshoz kapcsolódó betápláló villamoshálózat kivitelezéséről
Előadó: Füstös János polgármester

14. Előterjesztés a Vidékünk a Jövőnk Szövetség folyószámlahitelének fedezetéül felajánlott ingatlanok módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

15. Előterjesztés Csurgó Város Képviselő-testületének 2016. I. félévi Munkatervéről
Előadó: Füstös János polgármester

16. Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság megbízásáról faanyag kiosztásával kapcsolatos pályázat kiírására
Előadó: Füstös János polgármester
17. Tájékoztató a két ülés közötti tisztségviselői tevékenységről
Előadó: Füstös János polgármester

 

A képviselő-testületi ülésekkel kapcsolatos anyagok az alábbi linken keresztül érhetőek el: http://csurgo.hu/hu/varoshaza/kozos-onkormanyzati-hivatal valamint a "Dokumentumtár/Közös Önkormányzati Hivatal" fül alatt.

Kategória: Hírek

Csurgó Város Képviselő-testülete 2015. november 18-án 14:00 órakor a Városháza tanácskozó termében tartotta soron következő képviselő-testületi ülését, melyen az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

 1. Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 1. számú módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester
2. Előterjesztés a magánszemélyek kommuniális adójáról szóló 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester
3. Előterjesztés a 19/2015. (II.11.) KT. határozat módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester
4. Előterjesztés a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester
5. Előterjesztés a család- és gyermekjóléti központ feladat-ellátási megállapodás megkötéséről
Előadó: Füstös János polgármester
6. Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről
Előadó: Füstös János polgármester
7. Előterjesztés a Csurgói városháza épület felújításához szükséges építési engedélyezési tervek elkészítéséről
Előadó: Füstös János polgármester
8. Előterjesztés Csurgó Széchenyi téri vadgesztenye fasorok állagmegóvásáról
Előadó: Füstös János polgármester

A képviselő-testületi ülésekkel kapcsolatos anyagok az alábbi linken keresztül érhetőek el: http://csurgo.hu/hu/varoshaza/kozos-onkormanyzati-hivatal valamint a "Dokumentumtár/Közös Önkormányzati Hivatal" fül alatt.

Kategória: Hírek

Események

Nincsenek események

Eseménynaptár

Előző hónap Május 2021 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 17 1 2
week 18 3 4 5 6 7 8 9
week 19 10 11 12 13 14 15 16
week 20 17 18 19 20 21 22 23
week 21 24 25 26 27 28 29 30
week 22 31

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C