Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8840 Csurgó, Kossuth utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás családsegítői tevékenységének ellátása a szociális munka módszereivel. Hivatalos ügyintézésben segítségnyújtás, nevelési, életvezetési tanácsadás, komplex családgondozás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola,

• B kategóriás jogosítvány,

• Magyar állampolgárság, Bűntetlen előélet,

Elvárt kompetenciák:

• Empátia, Alkalmazkodó és problémamegoldó képesség. Önállóság. Terhelhetőség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Képesítést, végzettséget igazoló okiratok másolata. Szakmai önéletrajz. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatokat és a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhessék. Nyilatkozat arról, hogy az 1997 évi XXXI tv. 15. §. (8) bekezdésben található kizáró okok nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Buzásné Mester Bernadett nyújt, a 20-5305541 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat címére történő megküldésével (8840 Csurgó, K utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1627/2016 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

• Személyesen: Buzásné Mester Bernadett, Somogy megye, 8840 Csurgó, Kossuth utca 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Csurgó Város honlapja www.csurgo.hu - 2016. szeptember 5.

• Csurgó Városi Televízió - 2016. szeptember 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot elnyerő próbaidő kikötésével kerül alkalmazásra. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Kategória: Hírek

Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

Családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8840 Csurgó, Kossuth utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás családsegítői tevékenységének ellátása a szociális munka módszereivel. Hivatalos ügyintézésben segítségnyújtás, nevelési, életvezetési tanácsadás, komplex családgondozás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Főiskola, szociális szakvégzettség,

§ B kategóriás jogosítvány,

§ Magyar állampolgárság, Bűntetlen előélet,

Elvárt kompetenciák:

§ Empátia, Alkalmazkodó és problémamegoldó képesség. Önállóság. Terhelhetőség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Képesítést, végzettséget igazoló okiratok másolata, Szakmai önéletrajz, Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, Nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatokat és a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhessék. Nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI tv. 15. §. (8) bekezdésben található kizáró okok nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Buzásné Mester Bernadett nyújt, a 20-5305541 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat címére történő megküldésével (8840 Csurgó, Kossuth utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1460/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

§ Személyesen: Buzásné Mester Bernadett, Somogy megye, 8840 Csurgó, Kossuth utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ Csurgó Város honlapja www.csurgo.hu - 2016. augusztus 8.

§ Csurgó Városi Televízió - 2016. augusztus 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot elnyerő próbaidő kikötésével kerül alkalmazásra. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. augusztus 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Kategória: Hírek

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal
Beruházás és Műszaki Iroda

Építéshatósági ügyintéző
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

Ellátandó feladatok:

I. fokú építésügyi hatósági ügyek intézése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítésének megállapításáról és a Köztisztviselők juttatásairól szóló helyi rendeletben foglaltak rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Egyetem, vagy főiskola a 29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 15. pontja I. besorolási osztály szerint előírt végzettség,
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Hat hónap próbaidő kikötése a 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározottak szerint.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Építésügyi területen szerzett közigazgatási gyakorlat,
- Közigazgatási alap, illetve szakvizsga, építésügyi vizsga megléte,
- ETDR és e-napló ismeret, illetve vizsga,
- Építéshatósági gyakorlat,
- Helyismeret,
- B kategóriás jogosítvány.

Elvárt kompetenciák:

- Együttműködés és kapcsolatteremtő képesség,
- Kommunikációs készség szóban és írásban,
- Konfliktuskezelés, döntésképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §. alapján készített önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- Képesítést igazoló okiratok másolata,
- Szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratok,
- Hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalásáról szóló nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 22.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Fábián Anita jegyző nyújt a 06-82/471-388-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton: a pályázatnak a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/3499/2016, valamint a munkakör megnevezését: Építéshatósági ügyintéző
-
vagy

- Személyesen: Fábián Anita jegyző részére, Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Somogy megye, 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárásból kizárásra kerülnek azok a pályázók, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek, vagy nem csatolják be a szükséges mellékleteket, késve küldik be pályázatukat. A pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes beszélgetést folytatunk.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 29.

A pályázati kiírás közzétételi helye:

- www.kozigallas.hu,
- Csurgó Város honlapja www.csurgo.hu
- Csurgói Városi Televízió

Kategória: Hírek

Szenta Községi Önkormányzat
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

az Arany János Nevelési és Művelődési Intézmény
Egységes óvoda-bölcsőde intézményegység
intézményvezető (magasabb vezetői)
beosztás betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2016. augusztus 01- 2021. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye: 8849 Szenta, Arany János utca 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az intézményirányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, valamint a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és
szakképzettség,
- Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
- Az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás;
- Pedagógus munkakörben legalább 5 év szakmai tapasztalat;
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
- Magyar állampolgárság;
- Cselekvőképesség;
- Büntetlen előélet;
- A pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan becsatolása.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Szakirányú területen vezető beosztásban szerzett szakmai tapasztalat;

Elvárt kompetenciák:
- Gyermekszeretet, elhivatottság,
- Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
- Intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai önéletrajz;
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat másolata;
- Intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel;
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
eleget tesz.
- A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn,
illetve, a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. augusztus 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információk kérhetők a 82/471-388/112-s telefonszámon, illetve jegyzo@csurgo.hu email címen.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a Szenta Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (8849 Szenta, Arany János utca 2.) . Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/3406/2016, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető
- Személyesen: Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) Fábián Anita jegyző részére

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 29.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
- kozigallas.gov.hu
- Csurgó Város honlapja www.csurgo.hu
- Szenta Községi Önkormányzat

Szenta Község Önkormányzata fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az intézmény megtekintésére előzetes egyeztetés alapján lehetőséget biztosítunk.

Kategória: Hírek

A Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal
a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. §. (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatala
Beruházási és Műszaki Iroda

Irodavezető

munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Somogy megye, 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Építésügyi igazgatási terület

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki Iroda belső szervezeti egységének közvetlen szakmai irányítása a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatában felsorolt feladatok tekintetében. Az iroda dolgozói tekintetében a jegyző által átruházott egyéb munkáltatói jogok gyakorlása. A kiadmányozási rendben szabályozott jogkörök ellátása. Ezen belül főként:
- városüzemeltetési, vagyongazdálkodási, fejlesztési, beruházási feladatok koordinálása,
- kapcsolattartás a beruházási feladatokkal megbízott gazdasági társaságokkal,
- közreműködés az önkormányzati pályázatok műszaki összeállításában, az önkormányzat beruházásainak előkészítésében, lebonyolításában,
- közreműködés az önkormányzat műszaki közbeszerzési eljárásaiban,
- képviselő-testületi előterjesztések készítése,
- önkormányzati beruházások előkészítése, lebonyolításának szervezése, fejlesztési ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás a Képviselő-testület és az ügyfelek felé,
- első fokú építéshatósági, környezet- és természetvédelemi, közlekedési igazgatási, vízügyi igazgatási, növényvédelemi önkormányzati és államigazgatási ügyek végrehajtásának irányítása

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítésének megállapításáról és a Köztisztviselők juttatásairól szóló helyi rendeletben foglaltak rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Egyetem, egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy
- alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.
- Magyar állampolgárság,
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség,
- Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Közigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat, vezetői tapasztalat.
- Közigazgatási alapvizsga, szakvizsga.
- Helyismeret.

Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű problémafelismerő, és megoldó képesség,
- Megbízhatóság, pontosság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
- Fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 1. melléklete szerint,
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Anita jegyző nyújt a 06-82/471-388-s telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/3314/2016, valamint a munkakör megnevezését: Irodavezető.
vagy
Személyesen, Fábián Anita jegyző részére 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016.július 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázati eljárásból kizárásra kerülnek azok a pályázók, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek, vagy nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik be pályázatukat. A pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes beszélgetést folytatunk.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
- www.kozigallas.gov.hu
- www.csurgo.hu

A munkáltatóval kapcsolatban bővebb információt a www.csurgo.hu honlapon szerezhet.

Kategória: Hírek

Csurgó Város Önkormányzata
a „Közalkalmazottak jogállásáról szó” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet
Csurgó Város Önkormányzata
Helytörténeti Gyűjtemény
Múzeumpedagógus
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8840 Csurgó, Csokonai u. 24.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Múzeumpedagógia stratégiai kidolgozása, múzeumpedagógiai foglalkozások megtervezése az állandó és időszaki kiállításokhoz, valamint egyéb tematikus alkalmakhoz kapcsolódóan, azok megtartása. Kapcsolattartás és együttműködés a térség óvodáival, általános-és középiskoláival, tanári munkaközösségekkel, egyéb oktatási intézményekkel és a múzeumpedagógiai, közművelődési tevékenység egyéb látogatói célcsoportjaival. Közreműködés a közművelődési programok, a nagy múzeumi programok (Múzeumok Éjszakája, Múzeumok Őszi fesztiválja) stb. lebonyolításában. Pályázati és fejlesztési lehetőségek figyelemmel kísérése múzeumpedagógiai és közművelődés témakörében. Kiállításokhoz kapcsolódó tárlatvezetések, programszervezés, marketing munka. A feladatok elsősorban az intézmény kiállításaihoz, valamint gyűjteményi anyagához kapcsolódnak, azok múzeumpedagógiai és közművelődési hasznosítását takarják.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Felsőfokú képesítés, egyetemi vagy főiskolai szintű tanítói, tanári, művelődésszervezői, illetve egyéb felsőfokú szakirányú szakképzettség,
- Felhasználó szintű számítógépes ismeretek,
- Magyar állampolgárság,
- Büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Múzeumpedagógiai akkreditált továbbképzés (pl.: Múzeumi Oktatási és Képzési Központ),
- Közművelődési tevékenységben szerzett szakmai tapasztalat,
- Csurgói Kistérség helyismerete.

Elvárt kompetenciák:
- Megbízhatóság, kreativítás, nagyfokú precizítás,
- Kiváló pedagógiai érzék, problémamegoldó képesség, terhelhetőség,
- Jó szóbeli kommunikációs készségek,
- Együttműködés, csapatmunkában, illetve önálló munkavégzésre való képesség.

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

- Képesítést, végzettséget igazoló okiratok másolata,
- Szakmai önéletrajz,
- Motivációs levél,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. május 17.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 6.

A pályázati kiírásról, a munkakörről további információt Tüske Anita a 06-20/2429977-s telefonon nyújt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 13.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Csurgó Város Önkormányzat címére történő megküldésével (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot: CS/1961/2016, valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus
vagy
Személyesen: Füstös János polgármester részére 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

A pályázat közzétételi helye:
- www.kozigallas.gov.hu
- Csurgó Város honlapja

A sikeresen pályázó próbaidő kikötésével kerül alkalmazásra.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A munkáltatóról további információt a www.csurgo.hu honlapon szerezhet.

Kategória: Hírek

Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet
Napsugár Szociális Intézmény
Intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év időtartamra, 2016. június 1-től 2021. május 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8840 Csurgó, Kossuth utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény fenntartója a Csurgói Kistérségi Többcélú Társulás. Az intézmény biztosítja a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásban résztvevő települések közigazgatási területén –Gyékényes Község kivételével - a fogyatékos gyermekek és fiatalok nappali ellátását, szociális foglalkoztatást, munka rehabilitáció és fejlesztő foglalkoztatást, korai fejlesztést és gondozást. Az intézményvezető irányítja, koordinálja, ellenőrzi az intézmény alkalmazottainak tevékenységét, gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazottai felett, gazdálkodik a rendelkezésre álló költségvetésből, képviseli az intézményt. A vezető közreműködik a napi szakmai munka ellátásában.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Felsőfokú képesítés, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet 6.2 pontjában előírt képesítés,
- Legalább 5 év szakmai tapasztalat,
- Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,
- B kategóriás jogosítvány,
- Cselekvőképesség, büntetlen előélet,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Szociális szakvizsga,
- Szociális területen végzett 5 évet meghaladó vezetői gyakorlat,
- Helyi viszonyok ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A pályázó személyes adatait tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
- A képesítést, végzettséget igazoló okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- Az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai program, kiegészítve a jövőbeni elképzelésekkel.
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a szociális szakvizsga – megbízás elnyerésétől számított – két éven belül történő megszerzését.
- Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők valamint a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa megismerje és abba betekintsen.
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes adatainak a pályáztató általi kezeléséhez a pályázati eljárásban hozzájárul.
- Nyilatkozat arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. június 1-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 18.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Fábián Anita nyújt a 82-471-388/112-s telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás címére történő megküldésével (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot: CS/1962/2016, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
Személyesen: Füstös János Társulási Tanács Elnöke részére 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
- www.kozigallas.gov.hu
- Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás honlapja www.csurgoikisterseg.hu
- Csurgó Város honlapja www.csurgo.hu
- Társult településeken szokásos módon

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az újonnan létesített jogviszony esetén a pályázatot elnyerő próbaidő kikötésével kerül alkalmazásra.
A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csurgoikisterseg.hu honlapon szerezhet.

Kategória: Hírek

A Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Közterület-felügyelő

munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében, az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, valamint közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése. Közreműködés a polgármester katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, védekezési, helyreállítási szakmai feladataiban. A Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok közösségi együttélés alapvető szabályairól alkotott helyi rendeleteinek érvényre juttatása. A közterület-felügyelők a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területén (8 település) látják el feladataikat.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Köztisztviselők juttatásairól szóló helyi rendeletben foglaltak rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- A 29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 1. mellékletének 30. pontja alapján
Felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett
szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés vagy
Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati
szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.
- Egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsga (alkalmas minősítése)
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- B kategóriás vezetői engedély,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Főiskolai szintű rendvédelmi felsőoktatásban szerzett szaknyomozó vagy szervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű katonai felsőoktatási intézményben (jogelőd intézményében) szerzett határrendészeti és védelmi vezetői, illetve azzal egyenértékű szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és a rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképesítés; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és közterület-felügyelői vizsga.
- Rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékű más korábbi képzési formában szerzett végzettség; rendőr szakközépiskolai, határrendészképző szakiskolai végzettség; középiskolai végzettség és rendőri szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés, határrendész szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés; középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.
- Közterület-felügyelői munkakörben vagy rendészeti területen szerzett szakmai tapasztalat,
- Helyismeret.

Elvárt kompetenciák:
- Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
- Intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § alapján készített önéletrajz,
- Képesítést, végzettséget igazoló okiratok másolata,
- Nyilatkozat arról, hogy hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárásban résztvevők számára,
- Nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. április 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Anita jegyző nyújt a 82/471-388/112-s telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) . Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/1565/2015, valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.
- Személyesen: Fábián Anita jegyző részére 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
- www.kozigallas.gov.hu
- fenntartó településeken helyben szokásos módon.

 

A sikeresen pályázó 6 hónap próbaidő kikötésével kerül alkalmazásra.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csurgo.hu honlapon szerezhet.

Kategória: Hírek

A Porrogi Aprajafalva Óvoda

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet

élelmezésvezető

munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidős foglalkoztatás, heti 20 óra

A munkavégzés helye: Somogy megye: 8858 Porrog, Fő u. 55.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Élelmezésvezetői feladatok jogszabályokban meghatározott, szakszerű, jogszerű és gazdaságos teljes körű ellátása. Szervezi, irányítja a konyha dolgozóinak munkáját, gondoskodik az eltérő korcsoportú étkeztetés hatékony megszervezéséről.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Középfokú képesítés, Élelmezésvezető szakképesítés,
- Élelmezésvezető munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- Magyar állampolgárság,
- Büntetlen előélet,
- Cselekvőképesség.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Gyermekétkeztetés területén szerzett szakmai gyakorlat,
- Élelmezési szoftver ismeretek,
- B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű irányító-és szervező készség,
- Problémamegoldó- és tárgyaló képesség,
- Önállóság,
- Precizitás,
- Empátia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
- Szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázatban szereplő adatokat az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. április 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 29.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton: a pályázatnak a Porrogi Aprajafalva Óvoda címére történő megküldésével (8858 Porrog, Fő u. 55.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/279/2016, valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.
vagy
- Személyesen: Fábián Anita jegyző Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételi helye:
- www.kozigallas.gov.hu
- Fenntartó településeken helyben szokásos módon

A nyertes pályázó próbaidő kikötésével kerül alkalmazásra.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 
Kategória: Hírek

A Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Közterület-felügyelő
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében, az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, valamint közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése. Közreműködés a polgármester katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, védekezési, helyreállítási szakmai feladataiban. A Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok közösségi együttélés alapvető szabályairól alkotott helyi rendeleteinek érvényre juttatása. A közterület-felügyelők a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területén (8 település) látják el feladataikat.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Köztisztviselők juttatásairól szóló helyi rendeletben foglaltak rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- A 29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 1. mellékletének 30. pontja alapján
Felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett
szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés vagy
Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati
szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.
- Egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsga (alkalmas minősítése)
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- B kategóriás vezetői engedély,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Főiskolai szintű rendvédelmi felsőoktatásban szerzett szaknyomozó vagy szervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű katonai felsőoktatási intézményben (jogelőd intézményében) szerzett határrendészeti és védelmi vezetői, illetve azzal egyenértékű szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és a rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképesítés; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és közterület-felügyelői vizsga.
- Rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékű más korábbi képzési formában szerzett végzettség; rendőr szakközépiskolai, határrendészképző szakiskolai végzettség; középiskolai végzettség és rendőri szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés, határrendész szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés; középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.
- Közterület-felügyelői munkakörben vagy rendészeti területen szerzett szakmai tapasztalat,
- Helyismeret.

Elvárt kompetenciák:
- Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
- Intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § alapján készített önéletrajz,
- Képesítést, végzettséget igazoló okiratok másolata,
- Nyilatkozat arról, hogy hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárásban résztvevők számára,
- Nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. március 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Anita jegyző nyújt a 82/471-388/112-s telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) . Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/6237/2015, valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.
- Személyesen: Fábián Anita jegyző részére 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
- www.kozigallas.gov.hu
- Csurgói Városi Televízió
- fenntartó településeken helyben szokásos módon.

A pályázati eljárás során 2 fő közterület-felügyelő kerül kiválasztásra.
A sikeresen pályázók 6 hónap próbaidő kikötésével kerülnek alkalmazásra.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csurgo.hu honlapon szerezhet.

Kategória: Hírek

Események

Nincsenek események

Eseménynaptár

Előző hónap Május 2021 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 17 1 2
week 18 3 4 5 6 7 8 9
week 19 10 11 12 13 14 15 16
week 20 17 18 19 20 21 22 23
week 21 24 25 26 27 28 29 30
week 22 31

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C