Elemek szűrése dátum szerint: március 2019
2019. március 27., szerda 06:55

Pályázat - Sporttámogatás elnyerésére

Csurgó Város Önkormányzatának Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága

PÁLYÁZATOT HIRDET
Sporttámogatás elnyerésére

A pályázat célja: Csurgó területén működő, kiemelt támogatásban nem részesülő sportegyesületek alapító okiratukban megfogalmazott célok támogatása.

Pályázati feltételek:
Csurgó területén működő és bejegyzett sportegyesületek, melyek alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelően nonprofit tevékenységet folytatnak. Abban az esetben, ha egy szervezet sportszervezetek támogatására nyújt be pályázatot, a civil szervezetek támogatására kiírt pályázat benyújtásából kizárja magát, mivel a két kiírás közül CSAK EGYRE van lehetőség pályázni!

Egy egyesület csak egy pályázatot nyújthat be!

A pályázat teljes összege: 340.000,-Ft

A szervezetenként pályázható összeg: maximum 50.000,- Ft

Pályázni lehet: A Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság által közzétett felhívás szerint, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, mely beszerezhető a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal portáján, vagy letölthető a www.csurgo.hu honlapról.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• hiánytalanul kitöltött adatlapot,
• a sportegyesület alapszabályát, illetve Alapító okiratát
• az egyesület által megfogalmazott célok részletes költségvetését
• az egyesület szakmai munkájáról 2018. évi beszámolót

A pályázati dokumentumot személyesen vagy postai úton lehet eljuttatni a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalhoz. (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.)

Pályázati határidő: 2019. április 12. 12 óra

A korábban elnyert pályázattal határidőre való elszámolás hiánya a pályázatban való részvétel kizáró oka!

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: Viola Ernő
oktatási-kulturális referens
Tel. 06 82/ 471-388/127

Csurgó, 2019. március 26.

Szecsődi Istvánné sk.
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
elnök

Pályázati adatlap:

Kategória: Hírek
2019. március 27., szerda 06:42

Pályázat - Civil szervezetek támogatására

Csurgó Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Turisztikai Bizottsága

PÁLYÁZATOT HIRDET

Civil szervezetek támogatására

A pályázat célja: Csurgó területén működő, kiemelt támogatásban nem részesülő civil szervezetek által szervezett rendezvények, fejlesztések támogatása. A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent, ha a civil szervezet rendezvénye, pályázati programja kapcsolódik Csurgó Város millenniumi rendezvénysorozatához.

Pályázhatnak: Csurgó területén működő, bejegyzett, alapszabály szerint működő civil szervezetek. Abban az esetben, ha egy szervezet civil szervezetek támogatására nyújt be pályázatot, a sportszervezetek támogatására kiírt pályázat benyújtásából kizárja magát, mivel a két kiírás közül CSAK EGYRE van lehetőség pályázni!

A pályázat teljes összege: 700.000,-Ft

A civil szervezetenként pályázható összeg: maximum 50.000,-Ft

Pályázni lehet: Az Oktatási, Kulturális és Turisztikai Bizottság által közzétett felhívás szerint, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, mely beszerezhető a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal portáján, vagy letölthető a www.csurgo.hu honlapról.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• hiánytalanul kitöltött adatlapot,
• a civil szervezet Alapító okiratát
• a támogatási összeg felhasználási céljának részletes költségvetését
• a civil szervezet 2018. évi munkájáról szóló beszámolót

A pályázati dokumentumot személyesen vagy postai úton lehet eljuttatni a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalhoz.(8840, Csurgó, Széchenyi tér 2.)

Pályázat beérkezésének határideje: 2019. április 12. 12 óra

A korábban elnyert pályázattal határidőre való elszámolás hiánya a pályázatban való részvétel kizáró oka!

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: Viola Ernő
oktatási-kulturális referens
Tel. 06 82/471-388/127

Csurgó, 2019. március 26.

Simon Mihály sk.
Oktatási, Kulturális és Turisztikai Bizottság
elnök

Pályázati adatlap:

 

Kategória: Hírek

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a „TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért„ 2019. március 18-24-ig tartó szemétgyűjtési akciójára jelentkezett a Városi óvodák Zöldikék környezeti munkaközössége azzal a céllal, hogy a nagycsoportos óvodásokkal részt vállaljon a környezetünket terhelő szemét összeszedésében. Ezzel a nemes feladatvállalással is gyermekeink környezettudatos szemléletét, magatartását szeretnénk fejleszteni, alakítani, bízván abban, hogy fejlődésük során felnőttként is a természet és a környezet értékeire figyelő, óvó magatartást tartják a legfontosabbnak. Mindhárom csurgói óvodában szerdán délelőttre szerveztük a szemétszedést a nagycsoportos óvodásokkal az óvodák környékén. A gyermekek és a felnőttek nagy örömmel és igen aktívan, lelkes odaadással gyűjtötték a hulladékot. Munkaközösségünk egyébként az országos akciótól függetlenül év közben is szervez szemétszedési napokat az óvodai csoportoknak. Egy-egy akció után a gyerekek közül gyakran kérdezik, „mikor megyünk ismét szemetet szedni? – megint sok szemetet látni az utcákon”.

Keszericzéné Beke Erika
munkaközösség vezető

Kategória: Hírek

Az Azúr Vendéglő adott helyszínt a Magyar Vöröskereszt Somogy megyei szervezete által szervezett érzékenyítő programnak, amely a „Vöröskereszt a nőkért Somogyban” elnevezésű. három éves komplex pályázatát népszerűsítette. A köznapi életben a vöröskereszthez főként a véradási, karitatív tevékenységet kötjük, azonban a szervezet az alapfeladatok ellátásán túl számos munkaerő piaci feladatot is felvállal.

Boldizsár Szilvia megnyitó beszédét követően Szabó Sándor, Csurgó város alpolgármestere köszöntötte a jelenlevőket, majd Gyarmati László szakmai vezető mutatta be a projektet. Az EFOP pályázat célja a Somogy megyében élő nők munkaerő-piaci integrációjának elősegítése komplex és egyénre szabott munkaerő-piaci szolgáltatásokkal, programokkal. Egy olyan térségi munkaerő-piaci állapot kialakítása, amely a helyi megoldásokra és együttműködésekre alapozva megkönnyíti az atipikus munkavállalást valamint a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű nők munkaerő-piacra való gyorsabb visszatérését. Az érzékenyítő rendezvényen Gyarmati László szakmai vezető bemutatta a projektet, majd ezt követően színes előadásokat hallhattak a munka és család összeegyeztetéséről, valamint a Családbarát munkahely működéséről.

Elsőként Faragóné Horváth Andrea a somogyudvarhelyi Kuckó Alapítvány ügyvezető igazgatója mondta el véleményét, mely szerint a család és a karrier nem zárja ki egymást. Vállalkozásának felépítésének kezdetén tervei között a legfontosabb szempont volt a rugalmasság, a családok valós életéhez való alkalmazkodás, másrészt a gyerekek, köztük a saját gyerekeinek a felkésztése az élet kihívásaira. Hozzátette, egy vállalkozás felépítése egy nő számára, még mindig nagyon sok akadályba ütközik, a megfelelő támogató családi háttér elengedhetetlen a sikeres munkához.

A Városi Szociális Intézmény mindennapjait az intézményvezető, Zabundia Szilvia mutatta be. Az intézmény élete jogosan került a témák közé, hiszen 2014-ben a Családbarát munkahely, majd 2018-ban a Fogyatékos barát munkahely címet is elnyerte. Az utolsó előadó, Vassné Huszics Bernadett a Napsugár Szociális Intézmény vezetője saját élettörténetének bemutatása során kiemelte a biztos családi háttér fontosságát, megköszönve szűkebb családja segítését a mindennapi munkája során. A jelenlevők megható pillanatokat élhettek át vele. A rendezvény a résztvevők számára sok új információval szolgált, megismerve egy olyan területet, ahol még nagyon sok a tennivaló.

BV

Kategória: Hírek
2019. március 22., péntek 11:09

Az I. világháború volt a konferencia témája

A nagy háború a hátországban címmel tartottak konferenciát 2019. március 21-én a Csokonai Közösségi Házban. Az eseményen Dr. Demeter Zsófia történész Károly János az első világháborúban és a hadifogságban címmel tartott előadást, melyet Vargáné Hegedűs Magdolna helytörténész "Ne sírj utánam Katikám..." Élet a hátországban a Nagy háború idején című előadása követett. Az esemény fogadással zárult.

Kategória: Hírek
2019. március 22., péntek 06:58

Hirdetmény - Tavaszi lomtalanítás

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki Irodája értesíti a lakosságot, hogy a Viridis – Pannónia Nonprofit Kft.

2019. évi tavaszi lomtalanítási akcióját
2019. április 15-én, hétfőn tartja.

A lomhulladékot 2019. április 15-én hétfőn reggel, 7:00 óráig helyezze ki az ingatlana előtti közút mellé olyan módon, hogy az könnyen elszállítható legyen, és a közúti forgalmat ne akadályozza.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a lomtalanítás során nagy darabos, azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó lomhulladék kerül elszállításra, a lom továbbra sem tartalmazhat háztartási szemetet, építési törmeléket (WC csészét, kerti hulladékot és faágat, valamint elektromos, illetve veszélyes hulladékot.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy közszolgáltató kizárólag attól az ingatlantól szállít el lim-lomot, amelynek tulajdonosa a rendszeres hulladékszállítást nem szünetelteti, illetve 2018. december 31-ig elvégzett szolgáltatások hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjáról kiállított számlákat kiegyenlítette, valamint a társaság egy helyről csak egy alkalommal szállít el lomhulladékot.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Csurgón nincs kijelölt szemétlerakó hely. Tilos a városban hulladékot, építési törmeléket lerakni.
Építési törmelék esetén konténert kell rendelni, illetve beszállítható a törmelék a szolgáltató nagykanizsai telepére (Nagykanizsa Vár u.5).

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Viridis-Pannónia Kft. az ingatlanhasználók részére egész évben a hulladékudvarban (Csurgó 0400/1 hrsz, Szennyvíztelep mellett) térítésmentesen biztosítja az elektronikai hulladék (hűtő, háztartási kisgépek, stb.), veszélyes hulladék, valamint háztartásonként évente 5 db személyautó gumi átvételét. A képmegjelenítő elektronikai berendezéseket (televízió, monitor) kizárólag a lomtalanítás időszakában (2019. április 01-29. között) veszik át.

Kérjük a lakosságot, használja ki a lehetőséget, és legálisan szabaduljon meg a háztartásában felgyülemlett lomjaitól!

Üdvözlettel:
Tóth Sándor sk.
irodavezető

Kategória: Hírek

Dr. Gorove László és felesége Krisztina /Fotó: www.lokal.hu/

„...a szabadság ... nem az, hogy mindig mindent megtehetek, a szabadság az,
hogy szabadon döntök és ki is tartok egy értékrend vagy éppen egy ember mellett.”

Göndics János plébános

Bár a Házasság hete a múlt hónapban volt, a téma mindig aktuális. Az elmúlt évtizedekben a társadalmi változások a házasság intézményét is megtépázták. A válások növekvő száma, a laza, kötöttségek nélküli együttélések a családok alapjait ingatták meg. Azonban az utóbbi évek családpolitikai döntései ismét előtérbe helyezték a házasság értékeit, melyről Göndics János plébánossal beszélgettem.

Az egyház szempontjából miért lényeges az, hogy házasságban éljenek a fiatal párok?
- Én nem is azt mondanám, hogy az egyház tartja fontosnak, hanem meg vagyunk róla győződve, hogy a jó Isten úgy teremtette meg az embert, hogy házasságban éljen. Így tudja a boldogságát megtalálni. A Szentírás története szerint Isten, Ádám oldalbordájából alkotja Évát, ez arra utal, hogy összetartoznak. Ezen kívül a tapasztalat is azt mutatja, hogy a férfiak a hölgyek társaságát keresik és viszont, ebben tudnak kiteljesedni. Ha összekötik az életüket, ennek gyümölcseként jönnek világra a gyermekek, akik által folytatódnak a nemzedékek egymás után.

Miért jobb egy gyermeknek, ha szülei házastársakként nevelik, mint ha csak élettársi kapcsolatban lennének?
- Bár az élettársi kapcsolat manapság hivatalosan is elfogadott, mégis fontosnak tartom a házasságkötést. Megünnepeljük a névnapokat, a születésnapokat, az állami ünnepeket, miért ne ünnepelnénk meg azt, hogy valaki összeköti az életét a szerelmével. Ha csak úgy, időlegesen köti össze az életét, és élettársi vagy „életszakasz társi” viszonyt szeretne, egyáltalán nem komoly kapcsolatot, talán csak egy viszonyt szeretne, akkor a kapcsolat lényege csak egymás boldogságának a keresése, de ebbe már mondjuk, gyermek nem fér bele, nem tervezik, akkor egész biztos, hogy számukra nincs szükség a házasságra. De ahogyan - én ugyan nem élek házasságban – de a szüleim 45 éve házasok, nagyon jól el tudják mondani sok hasonló párral együtt, hogy abban, hogy hivatalosan is kimondják egymásnak, a jó Isten előtt az „IGEN”-t – templomi házasságkötéskor – az egy olyan örömöt, pluszt ad, amelyre, mint egy ünnepre, vissza lehet emlékezni a szűkebb, tágabb családdal, rokonsággal, barátokkal együtt. Ezeknek fiataloknak, vagy esetleg később házasodóknak egy egészen más alapon tud elkezdődni a közös élet. Nem úgy, mint egy együttélésnél, ahol, ha megtetszik valaki más, akkor esetleg szabadon szétmennek.

Az egyházi házasság „holtomiglan, holtodiglan” tart. Ez egyfajta felelősség a házasságban élőknek. A döntésüknek súlya van!
- Így van, és a szabadság a katolikus egyház szerint, nem az, hogy mindig mindent megtehetek, a szabadság az, hogy szabadon döntök és ki is tartok egy értékrend vagy éppen egy ember mellett.

Sajnos sok fiatal ezt nem így gondolja...nehezen vállalják a felelősséget, az elkötelezettséget.
- Hadd fogalmazzak úgy, hogy a fiatalokkal alapvetően nincsen semmi baj. Tapasztalom, hogy amikor szerelmesek, akkor átélik azt, hogy: „bárcsak örökké tartana!”. A vágy, az mindenkiben ott van, csak a megvalósítás és a tapasztalataik, vagy éppen a szülői, nagyszülői minta, a környezetükkel való viszony, a látottak, tapasztaltak, átéltek miatt hajlamosak arra, hogy olyan következtetést vonjanak le, hogy nem kell az a papír, így nem is házasodnak össze. De hát a mai világban mindenről kell papír. A születési anyakönyvi kivonattól, a személyi igazolványig, a jogosítványtól, a bizonyítványig láthatjuk, hogy szükség van rá.

A házasságkötési hajlandóságban meghatározó a jó családi minta, de ha valaki rossz tapasztalatokat szerez a szűkebb-tágabb családjában, az egyházi oktatás tud ezen változtatni?
- Mindenképpen. Itt Csurgón a 4. és a 8. osztályban tanítok hittant, és mindkét könyvben előkerül életkornak megfelelő szinten a férfi és nő kapcsolata, hogy az Isten teremtette világban hol van az ember helye. A nyolcadikasokkal nemrégen írtunk dolgozatot, abban is konkrét kérdés volt, hogy miért jelent többet a házasság, mint az élettársi kapcsolat, vagy egy összeköltözés. Tehát fontosnak tartja az egyház, hogy egészen kis kortól kezdve készüljünk arra, hogy házasságban, családban szeretnénk élni az életünket.

Sokszor fordul elő, hogy amikor párkapcsolatról beszélünk, a fiatalok leegyszerűsítik, és pusztán a szexualitás kerül előtérbe. A házasság ennél jóval több. Az egymás iránti felelősségre, az anya és apa szerepre, a gyereknevelésre való felkészítésben is tud segíteni az egyház?
- Én nagyon őszintén szoktam beszélni a serdülőkorban lévő gyerekekkel. A „Tiszteld anyádat és apádat!” parancstól kezdve a 6. parancsolat a „Ne paráználkodj, ne törj házasságot!” témakörben is. A korai biológiai érés megelőzi az értelmi fejlettséget, így mindig előkerül, hogy aki, túl korán kezd testi kapcsolatba, fiatalon kiég, mire elérkezne egy teljes kapcsolatba, amelyben nem csak a testük, hanem a szívük és lelkük is egyesülni tud.

Az emberiség történetében jól értelmezhetően elkülönültek egy házasságban a női és a férfi szerepek. A modern házasság működhet a régi szereposztásban?
- Egész biztosan egy férfi és egy nő másképp látja a világot. Ahogy a pszichológusok is bebizonyították, másképp is gondolkodnak. Vannak dolgok, amik felcserélhetetlenek, így például a gyermek világrahozatalára csak egy nő képes. De egy fiúgyermeknek csak az apa tud példát mutatni a férfiasság megélésére, míg a kislányoknak az anya tudja megmutatni a női élethez szükséges alapvető dolgokat. De nagyon fontos, hogy mindkét szerepről legyen elég információja a gyereknek. Ezt teljességében csak a házasságban élő szülőktől láthatja. Nagyon fontos, hogy a házastársak közösen döntsenek a feladatokról, és arról is, hogy ki, miben tud segíteni a másiknak, hogy minél több dolgot tudjanak megosztani, a terhekben egyenlően részesüljenek. Mert így tud jól működni a házasság, ezzel együtt maga a család is.

Mi a tapasztalata a Csurgó környéki fiatalok házasulási kedve terén?
- Másfél évvel ezelőtt kerültem ide Csurgóra, azt tudom mondani, hogy a tavalyi teljes évben hét katolikus egyházi esküvő volt, ami szerintem egy ekkora településhez képest átlagosnak mondható.

Mennyiben játszik szerepet a fiatalok házasodási szándékában a kormány támogató családpolitikája?
- Én úgy látom, hogy azoknál a fiataloknál, akikben benne van a vágy, hogy házasságot kössenek, azoknál ez is számít, de akik nem akarnak komolyabb kapcsolatot vagy házasságot, azoknál még ez sem számottevő tényező a döntésben.

Említettük, hogy az egyházi házasság az égben köttetett, alapos indok nélkül felbonthatatlan szövetség férfi és nő között. Hogyan viszonyul az egyház a válásokhoz, az elvált emberekhez? Tud-e valamiféle megoldást kínálni a párkapcsolatok felbomlása ellen?
- Hála az égnek vannak családterápiás lehetőségek. Nem feltétlenül csak a pap feladata, hogy ilyenkor lelki támaszt nyújtson. Természetesen tegye meg ő is, de kérjen segítséget olyan jól működő családoktól, házaspároktól, akik tapasztalataik alapján tudják, hogy miként lehet javítani egy házasság minőségén. Vannak elváltak részére is lelkigyakorlatok, lelki napok. Az idei évben éppen a Házasság Hete alatt szerveztek ilyen lehetőséget azoknak, akiknek részben, vagy súlyosabb mértékben megromlott a házasságuk, esetleg már külön is élnek, de új kapcsolatba még nem kezdtek bele. Az egyház róluk is gondoskodik, amennyire tud, és ha beengedik, részt vesz az életükben és a jó Isten irgalmát igyekszik feléjük közvetíteni, kerülve a diszkriminációt, megítélést, egyfajta segítséget nyújtva, hogy visszataláljanak egymáshoz.

Sokszor veszem a kezembe az „Ima a családokért” című könyvet. Számomra nagyon megnyugtató, kedves, elgondolkodtató és megszívlelendő gondolatokat tartalmaz. Akár problémák esetén is jó tanácsot kaphatunk belőle.
- Az már nagyon jó, ha valaki felfedezi, hogy van problémája...mert nagyon sokan vannak, akik szőnyeg alá söprik, nem beszélnek, vagy nem tudnak beszélni róla, mert annyira nyomasztja őket, esetleg szégyellik. Ha már valaki felismeri a problémáját és talál olyan segítő személyt, akihez bizalommal fordulhat, és elmondja a gondjait, szerintem az már fél siker.

Hogy milyen tanácsot adnak a Házasság Hete 2019 arcai, dr. Gorove László mentőorvos és felesége, Gorove Kriszta, a Toldy Gimnázium némettanára? „Randevúzni egy életen át”. Ez a gondolat lett az idei Házasság Hete jelmondata. Ebben a szlogenben sűrítve ott van alapfilozófiájuk, miszerint a pároknak minden héten egy estét kettesben kell tölteniük ahhoz, hogy párkapcsolatuk megfelelően működhessen.
Javaslom: próbáljuk ki!

BV

Forrás: www.magyarkurir.hu

Kategória: Hírek

Első alkalommal került megrendezésre a Történelmi Park szervezésében Pemflinger Katalinról, a csurgói reneszánsz kert megalkotójáról elnevezett Virágnap 2019. március 16-án. A rendezvény a tavasz, a kerti munkák közeledtével értékes programra, tapasztalatcserére invitálta a város lakosságát. Az egyik fő szerep a gasztronómiáé volt. Aki kilátogatott a Történelmi Parkba, lehetősége volt Borongicsné Porcsa Zsuzsanna által elkészített sütemények, gyümölcsös pohárkrémek, és palacsinta, valamint Horváth Renáta (Horváth Porta Iharos) által készített lekvárok kóstolására és vásárlására. Természetesen a kínálatból nem hiányozhatott a kürtős kalács sem. A tavaszi hangulatot idézte és szemet gyönyörködtető látványt kínált Flórián Diána, a Napsugár Virágbolt vezetőjének virágkiállítása. A jelenlevők két előadást is meghallgathattak. Elsőként Nébli László biológus mutatta be nagy szakértelemmel a reneszánsz kertek felépítését, összehasonlítva a Történelmi Parkban levő, Pemflinger Katalin kertjével. Az előadó nagyon fontosnak tartja ezt a témát, hiszen a régi fajták megőrzésében kiemelkedő szerepe van ezeknek a kerteknek, különösen ezen fajták ellenálló képességének magas foka miatt. Ezt követően Flórián Diána beszélt a virágkötészet fortélyairól. A szervezők a szülőkkel együtt érkező gyerekekre is gondoltak, akiket játszóházzal, nemezeléssel és palántázással vártak. A szervezők az őszi fesztiválon is szeretnének ehhez hasonló programot kínálni.

BV

Kategória: Hírek

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeire emlékezett Csurgó városa március 15-én. A megemlékezés, ünnepélyes zászlófelvonással és koszorúzással vette kezdetét, melyet ünnepi műsor követett. Füstös János Csurgó Város polgármestere ünnepi beszédet mondott, melyben arra hívta fel a figyelmet, hogy meg kell őriznünk nemzetállam mivoltunkat, mert csak így lehet jövője gyermekeinknek, unokáinknak.

Ezt követően a Kolping Nagyváthy János Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjai adtak ünnepi műsort.

Az esemény fogadással zárult, melyen Szabó Sándor Csurgó Város alpolgármestere mondott pohárköszöntőt.

Kategória: Hírek
1. oldal / 2

Események

Nincsenek események

Eseménynaptár

Előző hónap Május 2021 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 17 1 2
week 18 3 4 5 6 7 8 9
week 19 10 11 12 13 14 15 16
week 20 17 18 19 20 21 22 23
week 21 24 25 26 27 28 29 30
week 22 31

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C