Elemek szűrése dátum szerint: február 2020

Csurgó Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy 2020 februárjának közepétől a városban megszűnt a József Attila utcában, a Kert utcában, az Erkel Ferenc utcában és a Szabadság téren található szelektív hulladékgyűjtő szigeteken a fém-, a műanyag-, és papírhulladék gyűjtése.

A Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) a város ingatlanjai túlnyomó többségének részére (a társasházak kivételével) biztosítja a zsákos szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét. A fém-, a műanyag-, és a papírhulladékot a lakosság a Közszolgáltató által díjmentesen biztosított műanyag zsákokban (sárga/kék) gyűjtheti, a Közszolgáltató pedig kéthetente, az adott ingatlan elől viszi el a szelektíven gyűjtött hulladékot.

Azok a lakosok, akiknek van szerződésük a Közszolgáltatóval, de nem rendelkeznek sárga/kék műanyag zsákkal a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. I. emelet) 13. számú irodájában ügyfélfogadási időben, térítésmentesen vehetik át a zsákokat.

Kérjük, hogy azok a lakosok, akiknek nincs szerződésük a Közszolgáltatóval, jogszabályi kötelezettségüknek eleget téve haladéktalanul keressék fel a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatát, és gondoskodjanak a szerződés megkötéséről. Kérjük továbbá a lakosságot, hogy a szelektíven gyűjthető hulladékokat a Közszolgáltató által biztosított zsákba, a háztartási vegyes hulladékot pedig a szürke hulladékgyűjtő edényzetbe helyezzék.

Kategória: Hírek
2020. február 26., szerda 07:21

A kommunizmus áldozataira emlékezett Csurgó

2020. február 25-én 16.30 órától a kommunizmus áldozataira emlékeztek a Csokonai Közösségi Házba ellátogatók. A megemlékezés a Hortobágyra elhurcoltak Emléktáblájánál koszorúzással és gyertyagyújtással vette kezdetét, melyet követően Vörös Mátyás képviselő-testületi tag tartott megemlékező előadást.

Kategória: Hírek

A horgászok segítségét kéri a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Állami Halőri Szolgálata egy, korábban a Gyékényesi kavicsbánya-tavakból többször megfogott ponty jelenlegi élőhelyének maghatározásában.

A Nébih Állami Halőri Szolgálatához (ÁHSZ) érkezett bejelentés szerint a képen látható pontyot 2017-ben több alkalommal megfogták és a vízbe visszaengedték a 14-0063-1-5 kódszámú, nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen. A bejelentés szerint a több mint 30 kg egyedsúlyú pontyot 2018-ban feltételezhetően már egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei halastóban fogták meg, ahol fényképet is készítettek róla.

A Nébih által felkért szakértő megállapította, hogy a két különböző vízterületről megfogott ponty ugyanazon egyed. Ugyanakkor nem állnak az ÁHSZ rendelkezésére olyan fényképfelvételek, melyek alapján a halastó teljes bizonyossággal azonosítható lenne.

Az érintett egyed eredeti élőhelyére történő visszaszállítása érdekében várjuk azon horgászok jelentkezését, akik 2018-ban vagy azt követően megítélésük szerint a képen szereplő pontyot fogták meg, továbbá a fogásról fotóval rendelkeznek vagy legalább érdemi információt tudnak nyújtani a hal jelenlegi hollétéről.

A keresett hal jellegzetes formájú és méretű, azonban elváltozások nem láthatóak rajta. Ugyanakkor a szakértő 8 olyan kulcsbélyeget is megállapított, amelyek alapján a ponty kétséget kizáró módon azonosítható.

A Nébih kéri a horgászokat, hogy akkor is küldjék meg a rendelkezésükre álló felvételt, ha nem biztosak abban, hogy az érintett egyedről van szó. A képeket – a fogás helyének megjelölésével – az allamihalor@nebih.gov.hu e-mail címre várjuk.

Egy 30 kg egyedsúlyú ponty egyed felnevelése a halgazdálkodásra jogosult több évtizedes munkája, feketepiaci értéke éppen ezért 700-800.000 Ft. Minden természetet, horgászatot szerető ember érdeke, hogy nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeink halállománya fennmaradjon. Az ÁHSZ célul tűzte ki a horgászattal-halászattal kapcsolatos feketegazdaság felszámolását, ebben kérjük most a horgászok segítségét.

Forrás: https://portal.nebih.gov.hu/-/a-horgaszok-segitseget-keri-a-nebih-allami-halori-szolgalata?fbclid=IwAR1RVXAM5xXRaK6uC1MzEY5-V64PQwU-3wSJDM0ggLQt20KImPKkrKlHE-o

 

Kategória: Hírek

Csurgó Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy 2020 februárjának közepétől a városban megszűnik a József Attila utcában, a Kert utcában, az Erkel Ferenc utcában és a Szabadság téren található szelektív hulladékgyűjtő szigeteken a fém-, a műanyag-, és papírhulladék gyűjtése. Az alábbiak miatt indokolt a fém-, a műanyag-, és papírhulladékok szelektív szigeteken történő gyűjtésének csökkentése:

A Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) a város ingatlanjai túlnyomó többségének részére (a társasházak kivételével) biztosítja a zsákos szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét. A kialakult rend szerint a fém-, a műanyag-, és a papírhulladékot a lakosság a Közszolgáltató által díjmentesen biztosított műanyag zsákokban (sárga/kék) gyűjtheti, a Közszolgáltató pedig kéthetente, az adott ingatlan elől viszi el a szelektíven gyűjtött hulladékot. A papír-, műanyag/fém-, üveghulladékokat a lakosság Csurgón a hulladékudvarban is leadhatja szerda és pénteki napokon (munkanapokon) 7:00-14:30 óra közötti időszakban.

Az utóbbi évek, hónapok tapasztalata az volt, hogy sok csurgói lakos háztartási vegyes hulladékot helyezett el a szelektív szigetek gyűjtőedényeiben. Ilyen esetben a Közszolgáltató plusz díj fejében vegyes hulladékként ürítette csak ki a szelektív sziget gyűjtőedényeit. A szelektív szigeteket nem rendeltetésszerűen használó csurgóiak ezzel az Önkormányzatnak minden évben sok százezer forintos kárt okoznak. Csurgó Város Önkormányzata el kívánja kerülni, hogy a szelektív szigetek vegyes hulladéklerakóvá váljanak!

Kérjük, hogy azok a lakosok, akiknek nincs szerződésük a Közszolgáltatóval, jogszabályi kötelezettségüknek eleget téve haladéktalanul keressék fel a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatát, és gondoskodjanak a szerződés megkötéséről. Kérjük továbbá a lakosságot, hogy a szelektíven gyűjthető hulladékokat a Közszolgáltató által biztosított zsákba, a háztartási vegyes hulladékot pedig a szürke hulladékgyűjtő edényzetbe helyezzék.

Kategória: Hírek

Csurgó Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a Csurgó 1243. hrsz. alatt található ingatlan (a továbbiakban: Templomkert) a Csurgói Jézus Szíve Plébánia (Csurgó 8840 Csurgó, Eötvös u. 9. a továbbiakban: Plébánia) tulajdona. A Templomkertben lévő munkálatokról (így a fák kivágásáról és ültetéséről is) a tulajdonos (képviselője: Göndics János esperes) jogosult rendelkezni. 2020. januárjában a Plébánia megrendelte a Csurgói Városgazdálkodási Kft-től egyes a Templomkertben található fák kivágását. Csurgó Város Önkormányzata képviseletében Füstös János polgármester egyeztetést kezdeményezett a kivágandó fák ügyében a Plébániával. A Plébánia képviselői, Göndics János esperes és az egyházközség világi vezetője megerősítették a fák kivágására, és a Templomkert megújítására vonatkozó szándékukat. Így a fák kivágása megkezdődött.

Csurgó Város Önkormányzata a múltban és a jövőben is együttműködött a Plébániával a Templomkert gondozásában. A Templomkert megújításában Csurgó Város Önkormányzata facsemeték biztosításával részt kíván vállalni. Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete várhatóan a következő ülésén fogja tárgyalni az Önkormányzat és a Plébánia közötti együttműködés részleteit rendező megállapodást.

A fakivágásokkal kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Plébánia tud nyújtani.

Kategória: Hírek
2020. február 17., hétfő 10:38

1000 fa ültetése Csurgón

Felhívom a tisztelt csurgói lakosok figyelmét, hogy Csurgó 1000 éves fennállásának tiszteletére Csurgó Város Önkormányzata elindítja az 1000 fa ültetése Csurgón programot, melynek keretében a csurgói lakosok a mellékelt igénylőlapot kiöltve facsemetéket igényelhetnek az Önkormányzattól, melyeket Csurgón a saját ingatlanaikon ültethetnek el a következők szerint:

Azok a csurgói lakosok, akik a mellékelt igénylőlapot kitöltve és aláírva eljuttatják az Önkormányzathoz, és vállalják az „1000 fa ültetése Csurgón” programban foglalt feltételeket, egy 3 facsemetéből (1 darab meggyfa csemete, és 1-1 darab ostorfa és kőris suháng) álló csomagot fognak kapni. Ezeket a csemetéket az igénylő köteles az átvétel után a saját csurgói ingatlanán (pl. kert, zártkert, udvar, szőlőhegy, stb.) elültetni, az elültetett fácskákról köteles fotókat készíteni és azokat az önkormányzatnak 2020. május 31-ig a hivatal@csurgo.hu e-mail címre megküldeni.

Családonként, egy fő nyújthat be igénylőlapot, és minden igénylő csak egy ültető csomagot kaphat. A csemetéket tartalmazó csomag várhatóan 2020. március végén vehető át díjmentesen az Önkormányzattól. Az igénylőket az átvétel helyéről és időpontjáról a későbbiekben értesítjük.

Közterületekre a lakosoknak fákat ültetni tilos! Az igénylőlapok a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal (8840 Széchenyi tér 2.) portáján átvehetők, valamint a www.csurgo.hu weboldalról is letölthetők.

Az igénylőlapok benyújtásának határideje: 2020. március 10.

Kérjük, hogy a kitöltött, aláírt igénylőlapokat a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal (8840 Széchenyi tér 2.) portáján adják le, vagy e-mailben, szkennelve a hivatal@csurgo.hu e-mail címre küldjék meg.

Csurgó, 2020. február 13.

Füstös János s.k.
polgármester

 

Igénylőlap letöltése:

Kategória: Hírek

Csurgó Város Képviselő-testülete 2019. február 13-án (csütörtök) 16:00 órakor a Városháza tanácskozó termében tartja képviselő-testületi ülését, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Tervezett napirend:

1. Előterjesztés a lakások bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

2. Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Előadó: Füstös János polgármester

3. Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzat költségvetési kitekintő határozatáról
Előadó: Füstös János polgármester

4. Előterjesztés a „Marketing és média feladatok ellátása” tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálásáról
Előadó: Füstös János polgármester

5. Előterjesztés képviselői laptopok értékesítéséről
Előadó: Füstös János polgármester

6. Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzata Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagságával kapcsolatban
Előadó: Füstös János polgármester

Csurgó, 2020. február 5.

Füstös János
polgármester

A napirendek anyaga megtekinthető ügyfélfogadási időben a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) Önkormányzati Irodájában, valamint az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

Kategória: Hírek

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

Csurgó Város Önkormányzata (8840 Csurgó Széchenyi tér 2.) ajánlatot kér „Marketing és média feladatok ellátása” tárgyában.

Az Önkormányzat a nyertes Ajánlattevőtől az alábbi szolgáltatásokat várja el:

Marketing és média feladatok
- Csurgó Város hivatalos Facebook oldalának működtetése.
- RSS hírcsatorna működtetése.
- Videó készítés.
- Youtube csatorna működtetése.
- Lakossági fórum szervezése.
- Folyamatos sajtókövetés.
- Hírlevél küldése
- Csurgó és Környéke Közéleti és Kulturális lap nyomtatott, valamint online kiadásának szerkesztése, tartalmának megalkotása.
- Elégedettségi mutatók mérése.
- Önkormányzati intézmények bemutatása, népszerűsítése (kiadványok készítése)
- Kiadványok tervezése (fejlesztési tervek, „befektetőknek”, intézmények bemutatása)
- Önkormányzati intézmények rendezvényeinek támogatása (szervezés, lebonyolítás, médiamegjelenés).
- Csurgó Városi Kispiac népszerűsítése

Az Önkormányzat a feladat tekintetében a nyertes Ajánlattevővel megbízási szerződést kíván kötni.

Szerződéses időtartam: 2020.február 15. – 2021. december 31.
Az ajánlattételi határidő: 2020. február 7. 12.00 óra

A részletes felhívás és annak mellékletei az ajánlattételi határidő lejártáig személyesen megigényelhetők a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalban (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.), ügyfélfogadási időben vagy elektronikus úton a jegyzo@csurgo.hu e-mail címen.

Kategória: Hírek

Események

Nincsenek események

Eseménynaptár

Előző hónap Február 2021 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 5 1 2 3 4 5 6 7
week 6 8 9 10 11 12 13 14
week 7 15 16 17 18 19 20 21
week 8 22 23 24 25 26 27 28

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C