Elemek szűrése dátum szerint: november 2022

TÁJÉKOZTATÁS

a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal
2022-2023. évi munkarendjének módosulásáról

2022. december 22. (csütörtök) -2023. január 06. (péntek)
Igazgatási szünet

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 190/2022. (XI.17.) KT határozatával a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalban 2022. december 22. napjától – 2023. január 6. napjáig a munkavállaló szabadsága terhére - igazgatási szünetet rendelt el.

Az igazgatási szünet alatt az Önkormányzati Hivatal zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel.

A sürgős, halaszthatatlan, azonnali intézkedést igénylő ügyek ellátását (halálesethez kapcsolódó anyakönyvezés) ügyeleti szolgálat működtetésével biztosítjuk.

Sürgős esetben kérjük a +3620/458-8003 vagy +3630/ 868-1995-ös telefonszámon érdeklődjenek hivatali időben.

Szíves megértésüket köszönjük!

Lantos Sándor sk.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

Kategória: Hírek
2022. november 21., hétfő 18:31

Javadalmazási Szabályzat

Kategória: Hírek

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója
pályázatot hirdet a Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyvezető igazgató munkakör betöltésére

Munkavégzés helye: Somogy megye, 8840 Csurgó, Sárgáti utca 18.

A vezetői megbízás határozott időre, 2022. január 1-től 2026. december 31-ig szól.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság. A társaság fő tevékenysége az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény, közművelődési és turisztikai célú létesítmények üzemeltetésére és a városi sport, közművelődési és turisztikai célú rendezvények szervezésére irányul.

A Kft. ellátja a Sótonyi László Sportcsarnok (8840 Csurgó, Sárgáti utca 18.), közművelődési megállapodás alapján a Csokonai Közösségi Ház (8840 Csurgó, Széchenyi tér 1.) és a Történelmi Park (8840 Csurgó, Táncsics tér 2.) üzemeltetését.

A Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató feladatainak ellátása, különösen:
- a társaság eredményes, hatékony és gazdaságos működtetése a hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelően, és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
- a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai/munkavállalói tekintetében,
- a társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben,
- a Képviselő-testület által elfogadott éves üzleti tervben meghatározott célok megvalósítása
- szakmai program készítése,
- a társaság vagyonának megőrzése, gyarapítása,
- a Képviselő-testülettel szembeni elkötelezettség, együttműködés és kapcsolattartás,
- saját vezetői és szakmai ismereteinek fejlesztése,
- kapcsolattartás külső szervekkel, személyekkel, üzleti partnerekkel,
- mindazon kötelezettségek teljesítése, feladatok ellátása, amelyeket a Ptk., egyéb jogszabályok, a Társaság alapító okirata, a Munkáltató belső szabályzatai, valamint a munkaszerződés az ügyvezetőre hárít.

Illetmény és juttatások: Az ügyvezető személyi alapbére: megegyezés szerint.
Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott és jóváhagyott feladatok eredményes teljesítése esetén prémium illetheti meg a Képviselő-testület által meghatározott mértékben és módon.

Pályázati feltételek:
- felsőfokú végzettség,
- kultúra, sport vagy turizmus területén szerzett szakmai tapasztalat,
- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság,
- B kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- vezetői tapasztalat,
- helyismeret

Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű tervező, szervező és problémamegoldó készség,
- önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség;
- jó együttműködési és kapcsolatteremtő készség;
- terhelhetőség és megbízhatóság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz,
- végzettséget igazoló okiratok,
- a cég vezetésére, működtetésére vonatkozó vezetői, szakmai elképzelések, stratégiai koncepciójának ismertetése,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arról, hogy vele szemben a Ptk. 3:115 §-ban szabályozott összeférhetetlenségi tilalom nem áll fenn,
- a pályázati eljárás során a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Füstös János polgármester nyújt, a +36 82 471 388/157 mellék-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázat”.
- Személyesen egy példányban, zárt borítékban, Csurgó Város polgármesterének címezve (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalban, ügyfélfogadási időben. Kérjük a borítékon feltüntetni „Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázat”.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a Képviselő-testület dönt a megbízásról, rendkívüli ülésén. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázati kiírás közzétételi helye:
- Csurgó Város honlapja www.csurgo.hu
- Csurgó Városi Televízió

Kategória: Hírek
2022. november 18., péntek 11:26

Értéktárban a csurgói csusza!

Kategória: Hírek

Csurgó Város Képviselő-testülete 2022. november 17-én (csütörtök) 15:00 órakor a Városháza tanácskozó termében tartotta képviselő-testületi ülését, melyen az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

Tervezett napirend: 5 igen

Nyílt ülés:

1. Előterjesztés a Csurgói Városi Uszoda 2023-2025. évi beruházási és fejlesztési ütemtervéről
Előadó: Füstös János polgármester 5 igen

2. Előterjesztés a Csurgói Sótonyi László Sportcsarnok hődíjszolgáltatásáról
Előadó: Füstös János polgármester 3 igen – 2 nem

3. Előterjesztés a Csurgói Sportcsarnok Kft. ügyvezetői álláspályázatának kiírásáról
Előadó: Füstös János polgármester 5 igen

4. Előterjesztés a Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról
Előadó: Füstös János polgármester 4 igen – 1 nem

5. Előterjesztés a Csurgói Városgazdálkodási Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról
Előadó: Füstös János polgármester 4 igen – 1 nem

6. Előterjesztés a Csurgói Ipari Park Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról
Előadó: Füstös János polgármester 4 igen – 1 nem

7. Előterjesztés a település közvilágításának időtartamával, illetve mértékével kapcsolatos kérdésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó: Füstös János polgármester 5 igen

8. Előterjesztés a fogorvosi ügyelet alapellátásáról
Előadó: Füstös János polgármester 5 igen

9. Előterjesztés a MÁV-val kötendő együttműködési megállapodásról
Előadó: Füstös János polgármester 5 igen

10. Előterjesztés a kamerarendszer rendszerfelügyeletére vonatkozó szerződésről
Előadó: Füstös János polgármester 4 igen – 1 nem

11. Előterjesztés a Kossuth u. 1. szám alatti ingatlan használatáról és fenntartási költségeinek viseléséről
Előadó: Füstös János polgármester 5 igen

12. Előterjesztés a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó: Füstös János polgármester 5 igen

13. Tájékoztató a két ülés közötti tisztségviselői tevékenységről
Előadó: Füstös János polgármester 4 igen – 1 nem 

A napirendekhez kapcsolódó előterjesztések az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

Kategória: Hírek
1. oldal / 2

Események

K máj. 28 @ 5:00PM - 06:00PM
Pedagógusnap
P máj. 31 @11:00AM - 11:00PM
XVIII. Csuszafesztivál
Szo jún. 01 @11:00AM - 11:00PM
XVIII. Csuszafesztivál

Eseménynaptár

Előző hónap Június 2024 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 22 1 2
week 23 3 4 5 6 7 8 9
week 24 10 11 12 13 14 15 16
week 25 17 18 19 20 21 22 23
week 26 24 25 26 27 28 29 30

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C