Elemek szűrése dátum szerint: július 2022

meghívó 2022.07.28. page 0001

A napirendek anyaga megtekinthető ügyfélfogadási időben a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) Önkormányzati Irodájában, valamint az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

Kategória: Hírek

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya
tájékoztatása alapján az országos tisztifőorvos

2022. július 20. 00:00 órától 2022. július 23. 24:00 óráig

III. fokú hőségriasztást rendelt el.

Tájékoztatjuk Csurgó Városának lakosságát, hogy a magas UV sugárzás leégést, rákos
elváltozásokat okozhat a bőrön, ezen kívül a szemet is károsítja (szürke hályog) és az
immunrendszert is gyengíti.
Kérem a lakosságot, különösen a betegeket, a 0-14 éves korú gyermekeket, az idősebb
korosztályt, és a napon dolgozókat, hogy tartózkodjanak árnyékban vagy fedett helyen 11
és 15 óra között, fedjék fejüket, viseljenek inget, kalapot, használjanak napvédő krémet!
Néhány fontos jó tanács mindenkinek:

 •  Lehetőleg éjjel szellőztessen! Célszerű az ablakokat nappal zárva tartani.
 •  Ne hagyjon kisgyermeket, állatot bezárt gépkocsiban!
 •  Fogyasszon sok folyadékot, előzze meg a kiszáradást!
 •  Az állatoknak adjon több vizet, kutyát a napra kikötni tilos!
 •  Viseljen világos, természetes alapanyagú, bő ruhát!
 •  Tárolja gyógyszereit megfelelő hőmérsékleten!

Klímaberendezéssel ellátott közintézmény:
Városi Egészségügyi Centrum Csurgó, Soltra u. 14.

Köztéri ivókút található :

- Művelődési ház előtt
- Piactéren
- Millenniumi Parkban

Kérem, hogy a fenti ajánlásokat feltétlen tartsák be egészségük védelme érdekében!

Együttműködésüket előre is köszönöm!

Tisztelettel:

Lantos Sándor sk.
aljegyző

Kategória: Hírek
2022. július 16., szombat 06:55

Hirdetmény - Viridis Pannonia

Kategória: Hírek

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

 

Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2022. (VI. 30.) KT. határozata alapján nyilvánosan meghirdetett pályázatot hirdet a Csurgó Város Önkormányzatának tulajdonát képező belterületi ingatlan értékesítésére az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek elidegenítéséről szóló 13/2016. (X.28.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Ör.) rögzített feltételek szerint.

1./ A kiíró adatai: Csurgó Város Önkormányzata, székhelye: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

2./ A pályázat tárgya: 8840 Csurgó, Rákóczi u. 20. szám alatt található 720 hrsz-ú, „kivett lakóház, udvar” művelési ágú, 820 m2 területű, 1/1 önkormányzati tulajdonú, tehermentes ingatlan. A Csurgó 720 hrsz-ú ingatlanban jelenleg az önkormányzat bérlői laknak. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14.§ (2) bekezdés alapján az ingatlanra a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A Somogy Megyei Önkormányzatot az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (1) bekezdése, valamint a Somogy Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzati tulajdon-és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendeletének 6. § (6) bekezdése alapján elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jogról történő lemondást tartalmazó nyilatkozatok beszerzése az Önkormányzat feladata. Az ingatlanok előzetes egyeztetés alapján megtekinthetők. 

3./ A pályázat tárgyát képező ingatlanok minimum eladási ára: 8.500.000 Ft.

4./ Pályázati biztosíték összege: 850.000 Ft, melyet Csurgó Város Önkormányzatának 11743088-15398518 számú OTP banknál vezetett számlájára kell fizetni. A pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték a vételárba beszámításra kerül.

5./ Érvényesen pályázni az alábbi feltételek vállalása esetén lehetséges:

 1. pályázó elfogadja, hogy a Csurgó 720 hrsz-ú ingatlanban jelenleg az önkormányzat bérlői laknak, vállalja, hogy az ingatlanra „lakottan” nyújt be pályázatot;

 2. pályázó elfogadja, hogy a Csurgó 720 hrsz-ú ingatlan általa történő birtokba vételére az a. pont szerinti bérlők kiköltözése után, de legkésőbb 2022. december 31. napján kerül sor.

6./ A pályázat benyújtásának helye, módja, határideje: 

 • A pályázati eljárásban csak olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati kiírásban foglalt feltételeket írásbeli nyilatkozatával önmagára kötelezően elfogadja, valamint igazolja, hogy a pályázati biztosítékot megfizette.

 • Pályázati ajánlatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyzőjéhez (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2., Lantos Sándor részére) olyan módon, hogy a fenti címre legkésőbb 2022. július 20. napján 16:00 óráigmegérkezzen.

 • A borítékra kérjük ráírni a címzett nevét, továbbá: „Pályázat – Rákóczi u. 20. Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó!”

 • A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • pályázó nevét, címét, számlaszámát,

 • nyilatkozatot a pályázati kiírásban foglaltak elfogadásáról;

 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati kiírás 5./ pontjában foglaltakat elfogadja, az ott megjelölt feltételekkel egyetért;

 • a pályázati biztosíték befizetéséről szóló igazolást;

 • az ingatlan hasznosítására vonatkozó elképzelések rövid ismertetését.

7./ Borítékbontás időpontja

2022. július 21. napján10:00 óra, a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda.

A pályázatok felbontásáról jegyzőkönyv készül.

8./ A pályázatok elbírálásának várható időpontja

Az érvényességéről, eredményességéről, a zártkörű versenytárgyalás szükségességéről és időpontjáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) az Ör. 6. § (7)-(9) bekezdései alapján a pályázatok bontását követő ülésén dönt. A Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A döntésről az ajánlattevők írásban kapnak tájékoztatást, a pályázatban megjelölt címen.

A Bizottság a legmagasabb vételi ajánlatot kínáló pályázatot nyilvánítja nyertesnek.

Zártkörű versenytárgyalás több, azonos ajánlat esetén kerül megrendezésre. Csak az vehet részt rajt, aki a pályázati ajánlatát az előírt határidőre és tartalommal benyújtotta. 

9./ Egyéb információk:

A pályázati eljárás útján történő értékesítés esetén részletfizetési-, és vételárkedvezmény nem adható. 

A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

A pályázat egyfordulós. A nyertes pályázóval az Önkormányzat adás-vételi szerződést köt. A pályázati eljárás nyertese a Bizottság döntését követő 30 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni.

Amennyiben a pályázati eljárás nyertese a szerződést a Bizottság döntését követő 30 napon belül, önhibájából nem köti meg, a pályázati biztosíték összege az Önkormányzatot illeti meg. Azon pályázók részére, akik érvénytelen pályázatot nyújtottak be, vagy a pályázaton nem nyertek, a Bizottság döntését követően a pályázati biztosíték haladéktalanul visszafizetésre kerül.

Az ingatlanra vonatkozó pályáztatási eljárás visszavonásának jogát és a szerződéstől való elállás jogát a kiíró fenntartja magának.

A pályázatról bővebb tájékoztatást Lantos Sándor aljegyző nyújt a 82/471-388/126. melléken vagy az aljegyzo@csurgo.hu e-mail címen.

 

Csurgó, 2022. július 5.

 

    Lantos Sándor s.k.    Füstös János s.k.

    jegyzői feladatokat ellátó aljegyző    polgármester

Kategória: Hírek

Események

Nincsenek események

Eseménynaptár

Előző hónap Július 2024 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

 • 24 Márc 2016

  Tiszta 9°C 0°C

 • 25 Márc 2016

  Részben felhős 12°C 4°C