Csurgó Város Képviselő-testülete 2016. szeptember 23-án 8:00 órakor a Baksay S. u. 9. szám alatt tartotta rendkívüli képviselő-testületi ülését, melyen az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

1. Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzat 15 éves - a 2017-2031. éveket átölelő - Gördülő Fejlesztési tervének benyújtásáról, víziközmű-szolgáltatási ágazatonként
Előadó: Füstös János polgármester

2. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról valamint Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megbízatásának kiterjesztéséről
Előadó: Fábián Anita jegyző

 

A napirendekhez kapcsolódó előterjesztések az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

Kategória: Hírek

Csurgó Város Képviselő-testülete 2016. szeptember 23-án (péntek) 8:00 órakor a Baksay S. u. 9. szám alatt tartja rendkívüli képviselő-testületi ülését, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Tervezett napirend:

1. Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzat 15 éves - a 2017-2031. éveket átölelő - Gördülő Fejlesztési tervének benyújtásáról, víziközmű-szolgáltatási ágazatonként
Előadó: Füstös János polgármester

2. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról valamint Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megbízatásának kiterjesztéséről
Előadó: Fábián Anita jegyző

Csurgó, 2016. szeptember 20.

Füstös János
polgármester

 

A napirendekhez kapcsolódó előterjesztések az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

 

A napirendek anyaga megtekinthető ügyfélfogadási időben a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) Önkormányzati Irodájában.

Kategória: Hírek

MEGHÍVÓ

Csurgó Város Képviselő-testülete 2016. szeptember 5-én (hétfő) 15:30 órakor a Baksay S. u. 9. szám alatt tartja rendkívüli képviselő-testületi ülését, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Tervezett napirend:
1. Előterjesztés Számlavezető pénzintézet váltásáról
Előadó: Füstös János polgármester

2. Előterjesztés „A Csurgói Sótonyi László Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése” tárgyú projekt keretében a városi uszoda kiviteli tervezési és kivitelezési munkáihoz kapcsolódó kivitelezési szerződés I. sz. módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

3. Előterjesztés a Csurgói Ipari Park Kft. hitelfelvételéről
Előadó: Füstös János polgármester

Csurgó, 2016. szeptember 2.

Füstös János
polgármester

 

A napirendekhez kapcsolódó előterjesztések az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

Kategória: Hírek

MEGHÍVÓ

Csurgó Város Képviselő-testülete 2016. augusztus 30-án (kedd) 16:30 órakor a Baksay S. u. 9. szám alatt tartja képviselő-testületi ülését, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Tervezett napirend:
Nyílt ülés:
1. Előterjesztés a Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

2. Előterjesztés „Csurgó Óváros turisztikai komplexumára” vonatkozó közszolgáltatási szerződés I. számú módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

3. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Füstös János polgármester

4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Füstös János polgármester

Csurgó, 2016. augusztus 24.

Füstös János
polgármester

Kategória: Hírek

Pályázati hirdetmény

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján a Mecsek –Dráva Önkormányzati Társulás, melynek társult tagja önkormányzatunk is, a „ KEOP 1.1.1/2F Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése” című pályázaton 12,9 milliárd forint támogatást nyert.
A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási program a Dél-Dunántúli Régió három megyéjében 313 település, több mint 426 ezer lakosának életminőségére gyakorol pozitív hatást.
A projekt a hulladékképződés megelőzésére helyezi a fő hangsúlyt. A hulladékok lerakása helyett, minél nagyobb arányú hasznosítást támogatja, valamint jelentős beruházásokat valósít meg a lakossági szelektív hulladékgyűjtés és a házi komposztálás fejlesztésére.

A Csurgó Kistérség Többcélú Társulás tagjaként városunk 200 db komposztáló edényt kapott. A készítmény egy átlagos családi háznál keletkező komposztálható zöldhulladék éves gyűjtésére szolgál.

A komposztláda ingyenes használatba adásáról pályázatot írunk ki. Várjuk a lakossági igényeket Csurgó Város Jegyzője, 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. címre.

A borítékra írják rá: „Mecsek-Dráva házi komposztláda” pályázat.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, címét, születési helyét, idejét, anyja nevét. Igazolást arról, hogy a pályázó hulladékkezelési közszolgáltatási tartozással nem rendelkezik, illetve nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása.

A pályázatok elbírálása a beérkezések sorrendjében történik.
A nyertes pályázóval a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 5 évre szóló edényhasználati kölcsön szerződést köt. A szerződés lejártával az edényt használatra alkalmas állapotban kell visszaszolgáltatni.
A pályázattal kapcsolatos bővebb információ kérhető a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki Irodában Füstös Sándorné ügyintézőtől személyesen, vagy a 82/471-388/147 telefonszámon.

 

Csurgó, 2016. augusztus 29.

 

Fábián Anita sk.       Füstös János sk.
jegyző                     polgármester

Kategória: Hírek
2016. augusztus 29., hétfő 09:20

Megújul a Városháza tetőszerkezete

1908-ban épült városunk egyik legrégebbi és legimpozánsabb épülete, amely elegáns díszített homlokzatával a századforduló eklektikáját hordozza magában. A helyi védelem alatt álló épület már több mint 140 éve áll a város főterén, meghatározva a városképet. Az önkormányzat anyagi lehetőségek híján az elmúlt években csak kisebb összegeket tudott fordítani az állagmegóvásra, amely mára súlyos problémákat okoz. Szakértői vélemény szerint a tetőszerkezet több helyen deformálódott, helyenként életveszélyes, az északi falazaton repedések jelentkeztek. Félő volt, hogy az épület romlása olyan mértéket érhet el, ami nem csak a vagyonbiztonságot, de akár a dolgozók és az ügyfelek testi épségét is veszélyeztetheti. A probléma megoldására támogatási igényét nyújtotta be a város önkormányzata a Belügyminisztérium felé. A fejlesztés bruttó 80.000.000 Ft-al 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozat szerint támogatott. A fa szerkezetű tető és a borított gerendafödém károsodott részei kicserélésre kerülnek, a tetőszerkezet megerősítése megoldódik, a falszerkezetben keletkezett repedéseket kijavításra kerülnek. A szerkezeti javítások elvégzését követően új tetőfedés fog megvalósulni. A munkálatok folyamatosan zajlanak, a befejezés várható időpontja 2016. október. A felújítás ideje alatt a Közös Önkormányzati Hivatal több szervezeti egysége is a Baksay u. 9- szám alatti (volt orvosi rendelő) épületbe költözött.

FM

Kategória: Hírek

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága épület bontásból és közterületen lévő fa kivágásából származó fa kiosztására pályázatot ír ki.

1. A pályázat célja:
A leginkább rászorultak részére a meleg víz biztosításához és a főzéshez szükséges tüzelőanyaghoz való hozzájárulás, épület bontásából és közterületen lévő fa kivágásából származó fa kiosztásával.

2. A pályázaton való részvétel:
Előnyt élveznek azon rászoruló személyek, akik az alábbi feltételek valamelyikének megfelelnek.

Feltételek:
a) aktív korúak ellátásában részesülő személy
b) gyermekét/ gyermekeit egyedül nevelő szülő (jövedelemhatár: 57.000 Ft)
Méltányosságból pályázatot nyújthatnak be:
a) azon családok ahol az egy főre jutó jövedelem az 57.000 Ft-ot nem haladja meg.

A fent szerepelt feltételek fennállását a pályázati adatlaphoz mellékelve, hitelt érdemlő okirattal igazolni kell. /Pl.: ellátást megállapító határozat, jövedelemigazolás/
Hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan benyújtott kérelmeket a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság vizsgálat nélkül elutasítja.

3. A pályázat benyújtása és elbírálása:
A pályázatokat a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Irodáján lehet benyújtani. A pályázatok döntésre való előkészítését az Önkormányzati Iroda végzi. A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága dönt.

4. A támogatás mértéke, hatálya és átadása:
5 pályázó részesülhet támogatásban, melynek mértéke 2 m3. A pályázatban szereplő fa kiszállításáról a Városgazdálkodási Kft. gondoskodik.
A nyertes pályázók írásban kapnak értesítést.
A pályázat kihirdetésének időpontja: 2016. június 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 14.

5. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KIZÁRÓ OKOK
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága épület bontásból és közterületen lévő fa kivágásából származó fa kiosztására a 2015-ös és a 2016-os évben sikeresen pályázott.

A pályázati adatlap beszerezhető a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalban, illetve letölthető a www.csurgo.hu honlapról.

 

Kategória: Hírek

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeire emlékezett Csurgó városa március 15-én.

A 17 órakor kezdődött megemlékezés, ünnepélyes zászlófelvonással és koszorúzással vette kezdetét, melyet ünnepi műsor követett. Szászfalvi László országgyűlési képviselő ünnepi köszöntővel köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően ünnepi beszédet mondott dr. Katona Attila Phd. egyetemi docens a Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar dékánhelyettese.

Az esemény ünnepi műsorokkal, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére című kiállítással, valamint fogadással zárult, melyen Fazekas Ede Máté a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Csurgói Tankerületének igazgatója mondott pohárköszöntőt.

Az ünnepi programban közreműködtek:
Csokonai Irodalmi Kör, Overtones
Alapfokú Művészeti Iskola, Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesülete

Sz. B.

További fotók az eseményről!

 

Kategória: Hírek
2016. február 27., szombat 17:06

Keressük Csurgó legszebb konyhakertjét!

Kategória: Hírek

Csurgó Város Önkormányzata, valamint a Csokonai Közösségi Ház szeretettel meghívja Önt 2016. február 25-én 16.30 órára, a Csokonai Közösségi Ház nagytermébe a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából tartandó rendezvényére.

komm ald

Kategória: Hírek

Események

Nincsenek események

Eseménynaptár

Előző hónap Március 2021 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 9 1 2 3 4 5 6 7
week 10 8 9 10 11 12 13 14
week 11 15 16 17 18 19 20 21
week 12 22 23 24 25 26 27 28
week 13 29 30 31

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C