Csurgó Város Képviselő-testülete 2016. szeptember 23-án 8:00 órakor a Baksay S. u. 9. szám alatt tartotta rendkívüli képviselő-testületi ülését, melyen az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

1. Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzat 15 éves - a 2017-2031. éveket átölelő - Gördülő Fejlesztési tervének benyújtásáról, víziközmű-szolgáltatási ágazatonként
Előadó: Füstös János polgármester

2. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról valamint Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megbízatásának kiterjesztéséről
Előadó: Fábián Anita jegyző

 

A napirendekhez kapcsolódó előterjesztések az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

Kategória: Hírek

Csurgó Város Képviselő-testülete 2016. szeptember 23-án (péntek) 8:00 órakor a Baksay S. u. 9. szám alatt tartja rendkívüli képviselő-testületi ülését, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Tervezett napirend:

1. Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzat 15 éves - a 2017-2031. éveket átölelő - Gördülő Fejlesztési tervének benyújtásáról, víziközmű-szolgáltatási ágazatonként
Előadó: Füstös János polgármester

2. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról valamint Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megbízatásának kiterjesztéséről
Előadó: Fábián Anita jegyző

Csurgó, 2016. szeptember 20.

Füstös János
polgármester

 

A napirendekhez kapcsolódó előterjesztések az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

 

A napirendek anyaga megtekinthető ügyfélfogadási időben a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) Önkormányzati Irodájában.

Kategória: Hírek

MEGHÍVÓ

Csurgó Város Képviselő-testülete 2016. szeptember 5-én (hétfő) 15:30 órakor a Baksay S. u. 9. szám alatt tartja rendkívüli képviselő-testületi ülését, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Tervezett napirend:
1. Előterjesztés Számlavezető pénzintézet váltásáról
Előadó: Füstös János polgármester

2. Előterjesztés „A Csurgói Sótonyi László Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése” tárgyú projekt keretében a városi uszoda kiviteli tervezési és kivitelezési munkáihoz kapcsolódó kivitelezési szerződés I. sz. módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

3. Előterjesztés a Csurgói Ipari Park Kft. hitelfelvételéről
Előadó: Füstös János polgármester

Csurgó, 2016. szeptember 2.

Füstös János
polgármester

 

A napirendekhez kapcsolódó előterjesztések az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

Kategória: Hírek

Csurgó Város Képviselő-testülete 2016. augusztus 30-án 16:30 órakor a Baksay S. u. 9. szám alatt tartotta soron következő képviselő-testületi ülését, melyen az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

 

1. Előterjesztés a Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

2. Előterjesztés „Csurgó Óváros turisztikai komplexumára” vonatkozó közszolgáltatási szerződés I. számú módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

3. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Füstös János polgármester

4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Füstös János polgármester

 

A képviselő-testületi ülésekkel kapcsolatos anyagok az alábbi linken keresztül érhetőek el: http://csurgo.hu/hu/varoshaza/kozos-onkormanyzati-hivatal valamint a "Dokumentumtár/Közös Önkormányzati Hivatal" fül alatt.

Kategória: Hírek

MEGHÍVÓ

Csurgó Város Képviselő-testülete 2016. augusztus 30-án (kedd) 16:30 órakor a Baksay S. u. 9. szám alatt tartja képviselő-testületi ülését, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Tervezett napirend:
Nyílt ülés:
1. Előterjesztés a Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

2. Előterjesztés „Csurgó Óváros turisztikai komplexumára” vonatkozó közszolgáltatási szerződés I. számú módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

3. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Füstös János polgármester

4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Füstös János polgármester

Csurgó, 2016. augusztus 24.

Füstös János
polgármester

Kategória: Hírek

Csurgó Város Képviselő-testülete 2016. április 15-én 10:30 órakor a Városháza tanácskozó termében tartotta rendkívüli képviselő-testületi ülését, melyen az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

 

1. Előterjesztés Hivatali és általános önkormányzati célokra használt személygépkocsi vásárlásáról és Csurgó Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítását megalapozó egyéb döntésekről
Előadó: Füstös János polgármester

2. Előterjesztés a „Rákóczi utcai járdafelújítás” elnevezésű projekt keretein belül a közbeszerzési eljárás lebonyolítását ellátó cég kiválasztásáról
Előadó: Füstös János polgármester
 
3. Előterjesztés „Sótonyi László Sportcsarnok felújítása és bővítése III. ütem” című feladat megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytató tanácsadó kiválasztásáról
Előadó: Füstös János polgármester

4. Előterjesztés „Csurgó Arany János utca Egyesített járda és kerékpárút kivitelezésre alkalmas engedélyezési terve”-inek elkészítésére
Előadó: Füstös János polgármester

5. Előterjesztés a Táncsics téri ivóvíz gerinc kiváltásról
Előadó: Füstös János polgármester

6. Előterjesztés „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázat beadásáról - módosítás
Előadó: Füstös János polgármester

7. Előterjesztés a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című és „TOP-4.2.1-15” kódszámú pályázat beadásáról
Előadó: Füstös János polgármester

 

 

A képviselő-testületi ülésekkel kapcsolatos anyagok az alábbi linken keresztül érhetőek el: http://csurgo.hu/hu/varoshaza/kozos-onkormanyzati-hivatal valamint a "Dokumentumtár/Közös Önkormányzati Hivatal" fül alatt.
 

Kategória: Hírek

Csurgó Város Képviselő-testülete 2016. február 15-én 15:00 órakor a Városháza tanácskozó termében tartotta soron következő képviselő-testületi ülését, melyen az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

 1. Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
Előadó: Füstös János polgármester

2. Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzata költségvetési kitekintő határozatáról
Előadó: Füstös János polgármester

3. Előterjesztés Csurgó Széchenyi tér 2. szám alatti városháza épület felújításához szükséges építési engedélyezési és kiviteli tervek elkészítéséről
Előadó: Füstös János polgármester
4. Előterjesztés Csurgó Soltra utca északi részén körforgalom építés miatti gázvezeték kiváltás tervezési munkáiról
Előadó: Füstös János polgármester


A képviselő-testületi ülésekkel kapcsolatos anyagok az alábbi linken keresztül érhetőek el: http://csurgo.hu/hu/varoshaza/kozos-onkormanyzati-hivatal valamint a "Dokumentumtár/Közös Önkormányzati Hivatal" fül alatt.

Kategória: Hírek

Csurgó Város Képviselő-testülete 2016. január 28-án 13:00 órakor a Városháza tanácskozó termében tartotta soron következő képviselő-testületi ülését, melyen az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

 1. Beszámoló a Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Kft. rövidtávú terveiről
Előadó: Füstös János polgármester

2. Előterjesztés a Csurgó Városgazdálkodási Kft-vel való közszolgálati szerződés felülvizsgálatáról
Előadó: Füstös János polgármester

3. Előterjesztés Csurgó Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
Előadó: Füstös János polgármester

4. Előterjesztés Csurgó Óvárosi turisztikai attrakció üzemeltetésével kapcsolatos pályázat kiírásáról
Előadó: Füstös János polgármester

5. Előterjesztés a gesztenye fasorok felülvizsgálatának eredményéről és a szükséges intézkedések elrendeléséről
Előadó: Füstös János polgármester

6. Előterjesztés a kötelező betelepítési kvótáról
Előadó: Füstös János polgármester

7. Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság megbízásáról faanyag kiosztásával kapcsolatos pályázat kiírására
Előadó: Füstös János polgármester

8. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Fábián Anita jegyző
9. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Fábián Anita jegyző

10. Tájékoztató a két ülés közötti tisztségviselői tevékenységről
Előadó: Füstös János polgármester


A képviselő-testületi ülésekkel kapcsolatos anyagok az alábbi linken keresztül érhetőek el: http://csurgo.hu/hu/varoshaza/kozos-onkormanyzati-hivatal valamint a "Dokumentumtár/Közös Önkormányzati Hivatal" fül alatt.

Kategória: Hírek

Csurgó Város Képviselő-testülete 2015. december 9-én 14:00 órakor a Városháza tanácskozó termében tartotta soron következő képviselő-testületi ülését, melyen az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

 1. Előterjesztés a Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozásról
Előadó: Füstös János polgármester

2. Előterjesztés Csurgó Város Helytörténeti Gyűjteménye különválasztásáról valamint a Csurgó Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

3. Előterjesztés Dr. Bojtor Éva a III. számú háziorvosi körzet háziorvosának beszámolójáról
Előadó: Füstös János polgármester

4. Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 2. számú módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

5. Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

6. Előterjesztés a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

7. Előterjesztés a közterület-felügyelet felállításával kapcsolatban a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

8. Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló rendelet megalkotásáról
Előadó: Füstös János polgármester
9. Előterjesztés a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotásáról
Előadó: Füstös János polgármester

10. Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

11. Előterjesztés „A Csurgói Sótonyi László Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése” című projekt megvalósításának keretén belül közbeszerzési eljárásban való döntésről
Előadó: Füstös János polgármester

12. Előterjesztés a DDOP – 2.1.1./A.B-12 kódszámú Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű projekt keretében megvalósuló komplexum üzemeltetésére vonatkozó pályázati kiírás ütemezéséről
Előadó: Füstös János polgármester

13. Előterjesztés „A közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő rendszer vásárlása és kiépítése” című beruházáshoz kapcsolódó betápláló villamoshálózat kivitelezéséről
Előadó: Füstös János polgármester

14. Előterjesztés a Vidékünk a Jövőnk Szövetség folyószámlahitelének fedezetéül felajánlott ingatlanok módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

15. Előterjesztés Csurgó Város Képviselő-testületének 2016. I. félévi Munkatervéről
Előadó: Füstös János polgármester

16. Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság megbízásáról faanyag kiosztásával kapcsolatos pályázat kiírására
Előadó: Füstös János polgármester
17. Tájékoztató a két ülés közötti tisztségviselői tevékenységről
Előadó: Füstös János polgármester

 

A képviselő-testületi ülésekkel kapcsolatos anyagok az alábbi linken keresztül érhetőek el: http://csurgo.hu/hu/varoshaza/kozos-onkormanyzati-hivatal valamint a "Dokumentumtár/Közös Önkormányzati Hivatal" fül alatt.

Kategória: Hírek

Csurgó Város Képviselő-testülete 2015. november 18-án 14:00 órakor a Városháza tanácskozó termében tartotta soron következő képviselő-testületi ülését, melyen az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

 1. Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 1. számú módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester
2. Előterjesztés a magánszemélyek kommuniális adójáról szóló 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester
3. Előterjesztés a 19/2015. (II.11.) KT. határozat módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester
4. Előterjesztés a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester
5. Előterjesztés a család- és gyermekjóléti központ feladat-ellátási megállapodás megkötéséről
Előadó: Füstös János polgármester
6. Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről
Előadó: Füstös János polgármester
7. Előterjesztés a Csurgói városháza épület felújításához szükséges építési engedélyezési tervek elkészítéséről
Előadó: Füstös János polgármester
8. Előterjesztés Csurgó Széchenyi téri vadgesztenye fasorok állagmegóvásáról
Előadó: Füstös János polgármester

A képviselő-testületi ülésekkel kapcsolatos anyagok az alábbi linken keresztül érhetőek el: http://csurgo.hu/hu/varoshaza/kozos-onkormanyzati-hivatal valamint a "Dokumentumtár/Közös Önkormányzati Hivatal" fül alatt.

Kategória: Hírek

Események

Nincsenek események

Eseménynaptár

Előző hónap Február 2021 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 5 1 2 3 4 5 6 7
week 6 8 9 10 11 12 13 14
week 7 15 16 17 18 19 20 21
week 8 22 23 24 25 26 27 28

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C