2018. július 25., szerda 06:19

Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (V31.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról Kiemelt

Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az újszülöttet nevelő csurgói családok támogatásáról a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a gyermeke születését megelőzően legalább 1 éve Csurgó Város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, és a kérelem benyújtásakor is életvitelszerűen Csurgón lakó személyre terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában
a) törvényes képviselő: a szülői felügyeletet közösen gyakorló mindkét szülő, a szülői felügyeletet egyedül gyakorló egyik szülő, a gyám;
b) szülő: a szülői felügyeleti jogot gyakorló vér szerinti és az örökbe fogadó szülő;
c) gyám: a gyámsága alatt álló gyermek gondozója, nevelője, vagyonának kezelője és a gyermek törvényes képviselője, az a gyámként kirendelt személy, akinél a gyámhatóság vagy a bíróság a gyermeket elhelyezte, vagy aki a gyermeket a gyámhatóság hozzájárulásával családba fogadta;
d) háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége;
e) újszülött: gyermek a születéstől számított 6 hónapos korig.

3. § (1) Az újszülöttet nevelő csurgói családokat Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) születési támogatással segíti.
(2) A születési támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, természetbeni támogatás.
(3) A születési támogatás egy bruttó 30.000,- Ft/újszülött értékű egységcsomag, amely az újszülött gondozásához szükséges felszerelést tartalmaz, s amelyet a védőnői ajánlások alapján állít össze a polgármester által erre kijelölt csurgói patika.

4. § (1) A születési támogatás igénylésére a gyermekkel azonos állandó lakóhellyel rendelkező, szülő, szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, törvényes képviselő vagy gyám (a továbbiakban együtt: kérelmező) jogosult.
(2) A születési támogatást egy gyermek után csak egy kérelmező jogosult igénybe venni.
(3) A születési támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti nyomtatványon, legkésőbb a gyermek születését követő 140 napos, jogvesztő határidőn belül lehet benyújtani a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalban. A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát, lakcím kártyáját, továbbá a szülő lakcím kártyáját, és ha a kérelmező a gyermeknek nem vér szerinti szülője, a szülői felügyeleti jog vagy a gyámság gyakorlását igazoló okiratot.
(4) A születési támogatás iránti kérelem elbírálásának hatáskörét a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A születési támogatási megítéléséről vagy elutasításáról a polgármester határozatot hoz.
(5) A születési támogatást a polgármester személyesen adja át a kérelmezőnek.
(6) A kérelem elutasítása esetén a polgármester döntésének felülvizsgálata a Képviselő-testülettől kérhető az elutasító döntés kézhezvételét követő harminc napon belül. A felülvizsgálati kérelemről a Képviselő-testület a soron következő ülésén dönt.

5. § A támogatás pénzügyi fedezetét az önkormányzat a tárgyévi költségvetési rendeletében biztosítja.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba, és rendelkezéseit a hatálybalépését követően született újszülöttek esetében kell alkalmazni.

Csurgó, 2018. május 18.

Fábián Anita s.k. Füstös János s.k.
jegyző polgármester

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése 2018.05.31-én 16.00 órakor, az önkormányzat Hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Csurgó, 2018.05.31.

Fábián Anita
jegyző

Megjelent: 1355 alkalommal Utoljára frissítve: 2018. július 25., szerda 11:25

Események

P jún. 04 @ 6:00PM - 07:00PM
Meghívó - Nemzeti Összetartozás Napja

Eseménynaptár

Előző hónap Június 2021 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 22 1 2 3 4 5 6
week 23 7 8 9 10 11 12 13
week 24 14 15 16 17 18 19 20
week 25 21 22 23 24 25 26 27
week 26 28 29 30

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C