Elemek szűrése dátum szerint: december 2020
2020. december 31., csütörtök 10:24

Évet értékelt Füstös János polgármester

Történelmi jelentőségű év volt Csurgó számára a 2019-es esztendő, hiszen fennállásának 1000 éves évfordulóját ünnepelte. A millenniumi esztendőt 2020. január 21-én a Magyar Kultúra Napján, a Széchenyi téren lévő emlékműnek az átadásával zárta a város.
- Január végén, tehát a kultúra napjával lezártuk Csurgó 1000 éves évfordulójának eseménysorozatát. Akkor még készültünk a március 15-i ünnepségre, amelyet végül már úgy ünnepeltünk meg, hogy egy koszorúzás zajlott csak. Hiszen akkor jelentette be a Magyar Kormány a veszélyhelyzetet az egész ország területére. Az elmúlt évszázadban ilyen még nem volt, így tehát az első időszak ebből a szempontból nagyon-nagyon új volt. Azt gondolom, hogy példásan helyt álltak mind az intézmények, az intézmények vezetői, és dolgozói. Voltak olyan intézmények, amelyek központilag kerültek lezárásra, illetve, teljesen új, online oktatásra tért át az oktatási rendszer. Itt helyi szinten, a mi fenntartásunk alatt működő intézményeknél, pedig nekünk kellett meghozni bizonyos döntéseket. Szintén új helyzet volt, hogy a veszélyhelyzet idején a képviselő-testületet sem lehet összehívni, és a polgármester jár el a képviselő-testület helyett. Ugyanakkor nagy változást hozott, hogy az a megszokott napi életünk, ritmusunk, amit elképzeltünk, terveztünk az év elején, azok át értékelődtek, és módosításra kerültek, így szinte az összes rendezvényünk elmaradt. A trianoni megemlékezést igyekeztünk méltó módon megtartani, annál inkább, mert ez is egy történelmi, 100-ik évforduló volt, mely alkalomból Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes urat köszönthettük városunkban.

A tavaszi időszak kap-csán, abból a szempontból volt egy kicsit szeren-csésebb a városunk, hogy igazoltan koronavírus-fertőzött személyről nem volt információ. Természetesen többen voltak önkéntes karanténban, vagy megfigyelés alatt, de igazolt fertőzöttről nem volt tudomásunk.

Akkor, amikor már egy kicsit kezdett volna vissza rendeződni az életünk a nyár folyamán, akkor szembesültünk azzal, hogy újra, a második hullám kap-csán, ha nem is olyan szigorú, de hasonló intézkedéseket kell megtennünk, mint a tavasz folyamán. Azért már itt jóval rutinosabbak voltunk mi is, az intézményvezetők, dolgozók is, már tanultunk a tavaszi intézkedésekből, és igazából, ennek a keretein vagyunk most is, tehát a járványnak a második hulláma zajlik sajnos, több igazolt beteg van a városban jelenleg is.

Itt helyi szinten, ahogy mondtam az intézmények működésére való tekintettel megtettük a szükséges intézkedéseket. Bezárást vagy csökkentett munkaidőben történő nyitva tartást a fertőtlenítéseket, az ózonos fertőtlenítést, szájvédő maszkoknak a vásárlására, varrására sor került szintén több intézmény dolgozóinak a támogatásával, együttműködésével. Időközben több karitatív szervezettel vettük fel a kapcsolatot, országos kiterjedésű karitatív szervezettel, melyek közül többen segítettek, első körben természetbeni adományokkal. Aztán mi is gyűjtést is szerveztünk, a Csurgói Napsugár Egyesület elkülönített számlájára érkeztek a befizetések. Ebből sikerült vásárolni több száz csomagot a leginkább rászorultaknak, időseknek, hátrányos helyzetűeknek próbáltunk mi is helyi szinten támogatást adni. Aztán módosításra került a szociális rendeletünk. Ez alapján a szociális segélyeknek a mértékét, itt is nagy mértékben tudtuk emelni, úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg itt helyi szinten mi is megpróbáltunk minden intézkedést megtenni.

Nagyon-nagy kihívás elé állított bennünket a július 27-i nagy esőzések következtében a Béke utcai területnek a magas árvíz védelmének a megoldása, biztosítása. Ez is egy nagy kihívás volt, mind emberileg, mind fizikálisan. Én is személyesen ott voltam, és nehéz volt ezt megélni, hogy egyes embereknek az évtizedek, vagy egész életük alatt összegyűjtött értékeik hogyan vesztek kárba, vagy hogyan károsodnak. Ebből a szempontból is sikerült közel 30 embernek adni nagyon komoly, legalábbis részünkről azt gondolom, hogy nagymértékű segély-támogatást, ami még mindig elmaradt a károktól természetesen. Összességében itt 2,5 millió forint segélyt célzott támogatással osztottunk ki. Illetve itt nemcsak a Béke utcai lakások, kertek károsodtak, hanem a zárt kerti, szőlőhegyi utaknak a lemosódása is olyan mértékű volt, hogy egyes terü-leteken járhatatlanná váltak az utak, és még fel sem ocsúdtunk az egyik nagy problémából aztán a következőt kellett megoldani. Azt gondolom, hogy ezt is sikerrel vettük, és a következő időszakban fogjuk még inkább fejleszteni. A védekezési mun- kálatok lezajlódtak, a helyre állítások megtörténtek.

Most viszont a következő időszakban még tovább szeretnénk erősíteni a Máriás pataknak a védelmét, és a töltését. Erre a napokban megjelent döntés értelmében kapott az önkormányzat egy pályázati forrást. Viszmajor keretre adtunk be támogatást, és néhány napja érkezett meg a pozitív döntés, ennek kapcsán tudjuk megtenni azt, hogy a töltést a Béke utca területén meg fogjuk még erősíteni, illetve már eddig is történtek munkálatok, pályázaton kívül, a csurgói szőlőhegyben, ott is sikerült helyre állítani, továbbá egyes szakaszokon kijavítani és talán mondhatom még, az eredeti állapothoz képest egy emeltebb műszaki tartalmat sikerült megvalósítani. Zúzott kővel láttunk el több szakaszt a szőlőhegyi utakon. És most ennek a pályázatnak a segítségével, tavasz folyamán, szintén azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon komoly mértékű zártkerti út javítása fog megvalósulni, szinte mindegyik bejáró tekintetében. Egy elég komoly pályázatot kellett nekünk beadni, és csak azokat a területeket lehetett beírni, ahol életvitel szerűen élnek, tehát ezeket kellett ledokumentálni, úgyhogy első körben azokat az utakat, azokat a területeket fogjuk zúzott kővel elteríteni. De azt gondolom, hogy ez is egy nagyon komoly mértékű felújítás lesz, a Csurgói szőlőhegyen.

November 8-tól újra veszélyhelyzetet hirdetett a Magyar Kormány. Ennek kapcsán korlátozott számban került még beszerzésre Antitest teszt, amit ha valaki szeretné kérni, akkor erre is tudunk lehetőséget biztosítani, a háziorvosi, illetve a gyermekorvosi rendelőnél. Folyamatosan zajlott az elmúlt hetekben, a városban is, az óvodai dolgozóknak és az iskolákban dolgozóknak a tesztelése.

Fejlesztések kapcsán a következőkről tudok beszámolni. Több fejlesztés is zajlott, illetve zajlik párhuzamosan. Ezek első sorban olyan infrastrukturális fejlesztések, amikről azt gondolom, hogy már nagyon-nagyon időszerűek voltak. E között van olyan, ami jóléti beruházásnak is minősül, ilyen a kerékpárútnak az építése. Ez a projekt 98%-os készültségben van, néhány felfestés az, ami még vissza van. Az Alsoki városrésztől, a Fenyőfarmtól halad a kerékpárút, az Arany János utcán, Kossuth utcán, Semmelweis utcán át egészen a Sportcsarnok illetve, az uszoda bejáratáig, ahol a Sárgáti utcán egy útszakaszt is sikerült építeni. Ebben a 2,5 km-es szakaszban van olyan szakasz, ahol csak felfestés történt, tehát az útvonalon, főútvonalon, vagy a belterü-leti útvonalon halad tovább a kerékpár út. De van olyan szakasz - Kossuth utcában, Petőfi téren és a Sárgáti utcában - ahol konkrétan út építése történt meg. Január végéig kell befejezni ezt a projektet. Aztán a másik nagy fejlesztésünk, ami szintén egy infrastuktúrális beruházás is lett, az az ipari park közművesítése. Hál' Istennek a járványügyi intézkedések ezt a beruházást sem lassították, és szinte 98%- -os itt is a készültség. E tekintetben megtörtént a teljes közműnek a kiépítése, út és kerékpárút építése, a 8,5 hektáros ipari park területén. A csatorna, az ivóvíz, a villamos hálózat kiépítésre került. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási nagy dolog volt a város életében. Persze, jó magyar szokás szerint elégedetlenek vagyunk, ez visz bennünket előre. Jön az a kérdés, hogy jó jó, de mikor jön ide valaki? Ebben a nehéz időszakban, ezen is nagyon sokat dolgoztunk. Ami itt első körben az egyeztetéseket jelenti. Levelezések folytak nagykövetségekkel, a külügyminisztériummal, a külügyminisztérium befektetés ügynökségével, a HIPA-val felvettük a kapcsolatot, illetve konkrét befektetőkkel is tárgyaltunk. Kínai online konfe-rencián vettünk részt, amin szintén több mint 300 befektető vállalkozás vett
részt. Ezen a konferencián Magyarországról Szentes és Debrecen mellett Csurgó városa képvislete még magát. Ezen kívül mind csurgói mind budapesti, székesfehérvári vállalkozásokkal folynak az egyeztetések. De ez egyébként is egy nagyon nehéz helyzet, hiszen tudjuk azt, hogy mik a nehézségeink, mik azok a tényezők, amelyek ezt egyébként normális körülmények között is lassítják, vagy nehezítenék. Most viszont ebben a pandémiás helyzetben, amikor szinte minden vállalkozás érintett, és vállalkozás életére ez kihatással van, és egy teljesen új dologgal kellett szembesülni. Most még inkább nehéz, azt gondolom befektetőket keresni, verbuválni, és ide vonzani, de mind emellett természetesen mennek az egyeztetések. Nehezebb, hiszen a személyes kontaktusok, a személyes találkozások azért azok fontosak lennének, de online, valamint többféle informatikai eszköz segítségével azért tartjuk a kapcsolatot, és ahogy mondtam itt most a vállalkozok többségénél a kivárás az ami napirenden van. Bízom benne, hogy a következő évben tudunk majd pozitív dolgokról is beszámolni e tekintetben. A harmadik nagy beruházásunk, illetve projektünk, az szintén az útépítéshez kapcsolódik. Zárt kerti utakat építünk, építettünk 3 helyen: a Zis-tó felé, a Csentei temető irányába, illetve a szőlőhegy egyik szakaszán a csati kúti dülőnél kezdődtek el az útépítési munkálatok, melyek egyébként elég jó ütemben haladnak. Közel 70%-os a készültség. Az az elképzelés, hogy néhány útszakaszon, a temető felé vezető úton, és a Zis-tó felé vezető út egy részén már ebben az évben megtörténik a leaszfaltozás. Az előkészítés, az út alap előkészítése megtörtént. A szőlőhegy útjának a befejezését, illetve a leaszfaltozását, betonozását most egy kicsit átütemeztük. Most elég komoly munkálatok folynak, nagyon sokan foglalkoznak örökzöldek, fenyőknek a termesztésével, és most ennek van a szezonja, tehát nem lett volna szerencsés, hogyha ebben az időszakban kezdjük el a betonozást, illetve az aszfaltozást. Egyébként a kivitelező vállalta volna, de az volt a döntés, azt gondoltuk, hogy inkább ezt a tavaszi időszakra halaszszuk el, hiszen nagyon komoly gépek, szállító gépjárművek jelentek meg ezen a terü-leten. Illetve mielőtt megtörténne ennek a hegyi útnak az aszfaltozása, mindenféle képpen szeretnénk többféle táblát, súlykorlátozó táblát kihelyezni, annak érdekében, hiszen többen jelezték, hogy van akik nem nézik, vagy nem veszik figyelembe, hogy ezt az utat nemcsak ők, hanem más is szeretné használni, és az nem megengedett, lényegesen magasabb, vagy nagyobb gépjárműveket használnak ezeken az utakon. Ezt is majd együtt fogjuk kivitelezni valószínüleg a tavaszi időszakban. Ehhez ugye rendeletet kell alkotni. És táblákat fogunk kihelyezni annak érdekében, hogy azt amit megépítünk, kínkeservesen, és nehezen, az minél hosszabb ideig tudja szolgálni az ott élőknek, vagy az ott dolgozóknak a közlekedését, illetve szállítását. Ebben a nehéz időszakban ennek a 3 nagy projektnek a továbbvitele illetve fejlesztése az, ami zajlott, illetve látványosan került megvalósításra, tehát ez is halad. De mindemellett természetesen, aminek egyelőre nincsen kézzel fogható vetü-lete, de egyeztetés történt a külterületi kerékpárút építésével kapcsolatosan, ami a vasút átkelő helytől Porrogszentkirály irányába haladna, ehhez kapcsolatosan rendezési terv módosítása az ami most folyamatban van. Illetve a Zöld Város Projektünk kapcsán is történtek intézkedések. Ott elnyertünk egy komoly összeget, aztán kiderült, hogy a megálmodott műszaki paraméterek, és a pénzügyi forrás, annak ellenére is, hogy egy jelentős pénzügyi forrás nincs összhangban, ezért plusz forrást, vagy hivatalosan ráemelést kellett igényelnünk. Ha ezt meg-kapjuk akkor a következő év tavaszán megkezdődhet a közösségi háznak a felújítása, illetve a hivatal udvari részének a felújítása is. Úgyhogy következő évre is lesz feladat, és fejlesztés amit meg kell valósítanunk.

Illetve a város történetének a legnagyobb fejlesztése is, ami tudom, hogy nagyon sokakat foglalkoztat, és az elmúlt időszakban sajnos nem történt látványos előre lépés, az is úgy néz ki, hogy zöld utat kapott, hiszen megkaptuk azt a támogatói okiratot, ez gyakorlatilag egy szerződés az önkormányzat és a kormány, illetve annak az egyik szerve között, amely biztosítja azt a pénzügyi forrást, hogy az élményfürdőnek és a szállodának az építése, pénzügyileg a jelenlegi árakkal számolva is be tudjon fejeződni.

Végezetül szeretném megköszönni a pandémia során a lakosoknak, kollégáknak a türelmét megértését, és együttműködését. Sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok mindenkinek! - zárta gondolatait Füstös János Csurgó város polgármestere.

Kategória: Hírek
2020. december 25., péntek 11:30

Adventi naptárrá változott a sugárúti fasor

Igazi, karácsonyi hangulattal találkozhattak az idei ünnepi időszakban a Széchenyi téren sétálók. A sugárúti gesztenyesor ebben az évben már számos alkalommal mutatta új arcát, köszönhetően a Sportcsarnok Kft. kreatív munkatársainak. Egyedi hangulatával és megjelenésével sokak számára okozott a nyár folyamán boldog pillanatot a horgolt terítőkbe öltöztetett fasor, ősszel számtalanszor vált gyerekzsivajtól hangossá a több mint 200 faragott tökkel feldíszített park. Épült továbbá egy lakatfal a Szerelmesek Fája köré, és kihelyeztek egy kupakgyűjtő szívet is. A karácsony közeledtével pedig adventi naptárrá változtak a sugárúti fák. Az ötletgazda Márton-Szűcs Brigitta szerint a koronavírus idején különös jelentőséggel bír mindez, hiszen akciójuk közösségről, munkáról, önzetlenségről és egymás iránti odafigyelésről is árulkodik.

Vissza szeretnék nyúlni, egészen a tavaszig, amikor bejött ez a karantén időszak. Ugyanis az elsők között érintett bennünket is a korlátozás, mely következtében be kellett zárnunk az intézmény kapuit.

Az adventi időszakban fontosnak gondoltam, hogy hasonlóan a korábbi tökös akciónkhoz, a karácsonyi időszakban is örömet okozzunk az embereknek. Az ötlet onnan jött, hogy otthon a kislányomnak is készítek adventi naptárat, és minden nap érkezik az angyalka hozzá, és valami kis aprósággal meglepi. Egyik nap mikor elvittem az óvodába, és sétáltam visszafele a munkahely felé, ahogy jöttem a sugárúton elkezdtem számolni a fákat, több mint 24 darab fát számoltam, és meg is született az elképzelés. Elkezdtem rajta gondolkodni, hogy hogyan lehetne úgy feldíszíteni a sugárutat, hogy ebben a járványhelyzetben költséghatékony is legyen, hiszen most örülünk neki, hogy a béreket ki tudjuk fizetni - mondta Márton-Szűcs Brigitta.

A Csokonai Közösségi Ház vezetője továbbá kiemelte: tavasz óta Tratnyek László a Sportcsarnok KFT. vezetője, valamint Füstös János polgármester úr is azon dolgozott, hogy a Sportcsarnok Kft. alkalmazottait ne keljen elbocsátani, és meg tudják tartani az állásukat. Ezért is találtuk ki ezeket az ötleteket is, mivel a jelenlegi helyzet miatt be vagyunk zárva, és nem tudunk szervezni, így ki kellett találjak valami olyan dolgot, ami egyaránt ad értéket az itt élőknek, és hozzájárul ahhoz, hogy kollégáim megőrizhessék a munkájukat. Mivel otthon is működik az adventi naptár, itt is úgy gondoltuk, egy kis élő adventi naptárat létrehozva, hogy én, és a kollegáim a saját kezünk által készített apróságokkal lepnénk meg az érdeklődőket, vagy az erre járókat. Keresgéltem az interneten mindenféle karácsonyi jellegű dolgot, töltöttünk le szarvast, hóembert, a diótörő figurát, fenyőből a manókat. Aki a sugárútra kilátogat, láthatja, hogy mennyi dologgal készültünk, és ezeket mind a saját kezünkkel készítettük a dolgozóinkkal, és nagy büszkeséggel tölt el az, hogy az emberektől olyan pozitív visszajelzéseket kapunk ebben az időszakban, amikor az ember azt érzi, hogy be van zárva, és nincs rá szükség, hogy igenis szükség van rá.

Az emberek megbecsülik a munkánkat, és én hiszek abban, hogy ami az embereknek tetszik, ami az embereknek örömet okoz, és jó érzéssel tölti el őket, az számukra is értéket teremt és sajátjukként tekintenek rá. Mi sem nagyobb bizonyíték erre, hogy minden kihelyezett kis ajándék, még mindig ugyanott van, ahova mi tettük. Nagyon-nagyon örülünk neki, és köszönjük szépen, mindenkinek, aki egy picit is hozzájárult, és azoknak is köszönjük, akik erre jártak és megkérdezték tőlünk, hogy van-e valamire szükségünk, mert nagyon szívesen adnak valamit hozzá, ha kell. Kifejezték, hogy támogatnak bennünket, és ez óriási érzés - összegezte Márton-Szűcs Brigitta.

Az ötlet megálmodója a nehéz, bezártsággal teli év ellenére úgy látja, tevékenységükkel sikerült naprólnapra boldog pillanatokat szerezni az erre látogatóknak, és megmutatni, hogy ezekben a nehéz időkben is minden munkás kézre szükség van.

Kategória: Hírek
2020. december 23., szerda 19:06

Adománycsomagokkal segítik a rászorulókat

A Csurgói Napsugár Egyesület, a Magyar Vöröskereszt csurgói szervezete és Csurgó Város Önkormányzata az ünnepek idején is közös összefogással próbálják segíteni a rászorulókat. A három szervezet korában már, a koronavírus járvány első szakaszában vállalkozók, magánszemélyek adományaival kiegészítve nagy mennyiségű adománycsomagot tudott kiosztani. Az összegyűlt, elsősorban élelmiszercsomagot tartalmazó adományokkal akkor közel 400 családnak tudtak segítséget nyújtani.

- Az év végéhez közeledve, nagyon sokunk fejében megfordult, hogy hogyan is lehetne az év végén is adományokat adni. Szerettünk volna rendezvényeket tartani. Minden szervezet, intézmények, és az önkormányzat is szeretett volna rendezvényeket tartani, hiszen minden évben nagyon jó érzés volt olyan karácsonyi családi rendezvényekkel zárni az évet, mint amilyen a Mindenki Karácsonya is. Ezeken a rendezvényeken rendszerint nagyon sok örömöt kapunk, és valóban közösségek jönnek össze. Az idei évben ezek azonban sajnos mind-mind elmaradtak – mondta Vassné Huszics Bernadett alpolgármester, intézményvezető.

Az intézményvezető asszony kiemelte: a koronavírus járvány számos jogszabályi változást eredményezett, mely a rendezvények tartásán túl, az adományok gyűjtésére, és szétosztására is kiterjedt. A vírus időközben elérte a segítő szakmákban dolgozókat is, így a korábbi évektől eltérően számos új kihívással kellett szembenézni a szervezőknek.

- Hála Istennek minden nehézség ellenére mégis sikerült a Csurgói Napsugár Egyesület, a Magyar Vöröskereszt csurgói szervezete és Csurgó Város Önkormányzata korábbi kezdeményezését folytatni, így ismét adománycsomagokat fogunk tudni kiosztani. A csomagok osztása folyamatosan zajlik, és várhatóan a két ünnep között minden csomag kiosztása megtörténik. Az idő szűke miatt, a szakemberek kiesése, betegsége miatt ebben az akcióban körülbelül 120-130 családnak fogunk tudni eljuttatni különböző összeállításban adománycsomagot. Lesznek olyan csomagok, melyekbe élelmiszerek, és lesznek olyan csomagok, melyekbe tisztasági szerek kerülnek. Megpróbáljuk a leginkább rászoruló családokat elérni. Tudom, hogy sokkal több csomag kiosztására is szükség lehetne. Ugyanakkor kérem a lakosság türelmét, és megértését.

Vassné Huszics Bernadett elmondta: óriási segítséget jelentene az önkormányzatnak, és a civil szervezeteknek is, ha a lakosság is jelezné, ha a környezetükben, szomszédságukban, ismeretségükben tudnak olyan személyről, aki korábban még semmilyen adományban nem részesült - így a szervezetek nem tudnak róla -, azonban mégis szüksége lehet segítségre.

A szervezők azt kérik, ha ilyen személyekről tudnak, jelezzék az alábbi elérhetőségeken:

0620/ 265-4818
0620/538-7065
Vassné Huszics Bernadett
Napsugár Szociális Intézmény

Kategória: Hírek
2020. december 23., szerda 12:25

Szívből adj!

„Igen, adni kell, adni, mindent odaadni. Munkát, erőt, életet. Pénzt, ruhát és kenyeret. Könnyet, mosolyt, simogatást. Jó szándékot, jó akarást, imádságot, egészséget. Melegséget, élő hitet. Odaadni akárkinek, a legelső nincstelennek, a náladnál szegényebbnek. Szeretettel adni és érte semmit sem kívánni. Így kell élni.”

Mezei Mária


A Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat alapfeladata a rászoruló családok, egyének segítése. Bár egész évben különös figyelmet szentelnek az adományozásra, kétségkívül a december hónap az, amikor ezt embertársaik segítségével teszik, hiszen legtöbb embernek sokat jelent a karácsony. Ilyenkor sokkal többen járulnak hozzá mások boldogságához, kellemes ünnepéhez. Idén messzemenően kivette a részét a karitatív tevékenységből az intézmény.

A pandémiás helyzet miatt a központ évek óta szervezett karácsonyi játszóháza, amelyre a térségben élő hátrányos helyzetű gyermekeket várták elmaradt, de most sem maradtak a rászoruló gyerekek ajándék nélkül. A központ egyesülete - Kistérségi Rászorulók Egyesülete - nyertes NEA pályázatának segítségével száz gyermeknek ajándékozott csomagot karácsony előtt.

Öt család tartozik hálával egy magyar illetékességű cégnek Csurgón, akinek felajánlásából fejenként 100.000 Ft értékben tudtak segíteni, hogy öröm legyen a karácsony. Az intézmény által felkutatott rászoruló családok nem pénzt, hanem természetbeni felajánlást, tűzifát, élelmiszer utalványokat, ruházatot tisztálkodó szereket, háztartási gépeket kaptak. Kinek mire volt szüksége.
A cég által felajánlott összeg Csurgón került elköltésre, helyi üzletekben, ezáltal is támogatva a helyi vállalkozásokat, cégeket. A legnagyobb szüksége a családoknak fára volt, amelyet a helyi fafeldolgozó üzemben szereztek be és juttatták el a családokhoz.

Mindezeken kívül a szolgálat több magánszemélytől is kapott anyagi felajánlást, melyet szintén a rászorulók megsegítésére fordítottak, így ruházattal, játékokkal járulhattak hozzá egy-egy család boldogabb karácsonyi ünnepéhez.

BV

Kategória: Hírek
2020. december 11., péntek 17:19

Decsi fivérek és a Ceglédi Gigasztár

Fotó: GENIUS PHOTO

„Nehéz időket élünk. De nem adjuk fel. Mókázunk, nevetünk, dalolunk... Mert kell. Mert nem tehetünk mást. Mert ez az életünk.”

Tizenkettedik alkalommal rendezték meg Cegléden a Ceglédi Gigasztár elnevezésű tehetségkutató versenyt. Idén azonban a koronavírus járvány felülírta a hagyományos versenyeztetést, a szervezők úgy döntöttek, ha már élőben nem lehet, online rendezik meg a versenyt. Így telefonnal készített videókkal lehetett nevezni. Az ország számos pontjáról jelentkező énekeseket több kategóriában díjazták. A megmérettetésre közel húsz produkcióval neveztek, köztük - a csurgói térség számára jól ismert két előadó - Decsi Csaba és Decsi Richárd is nevezett. Csiszár Ágnes énektanár, Kecskeméti Ágnes énektanár, Bekker Betti a Rock suli énektanára, Ecsedi Péter énekművész, Szatmári Gábor a Cegléd Rádió szerkesztő riportere és a zsűri elnöke, Veréb Tamás énekes- színművész izgatottan várták a videókat, majd többszöri tanácskozás után döntöttek a véglges sorrendről. De ahogy mondani szokták, a zsűrinek nem volt könnyű dolga.

Mint ahogy nem volt könnyű feladata a jelentkezőknek sem, hiszen a felvételek nem tudják visszaadni azt a hangulatot, amikor a színpadra állva, kigyulladnak a fények, felcsendül a zene, megszólal a taps, ami végigkíséri akár az egész dalt, hogy a végén orkánná erősödjön... Egy ilyen versenyen ez lett volna az igazi motiváció. Az élő zene varázsa, ami versenyzőt, zsűrit, közönséget egyaránt magával ragad. Ennek ellenére természetesen a döntés megszületett: az abszolút győztes a Csurgón élő előadó, Decsi Csaba lett. Testvére, Decsi Richárd az előkelő második helyen végzett, sőt, mint múlt hét vasárnap éjjel kiderült ő nyerte el a közönség díjat is. Veréb Tamás a zsűri elnöke a következőképpen értékelte a testvérpár produkcióit:

Decsi Csaba: „Wow! Nagyon jó! Nagyon szeretem a dalt, de meglepődtem a választáson, pop-ot vártam Tőle. Kíváncsi vagyok, hogyan énekel pl. Kökény Attila dalt, nagyon hasonló hangszín, csak kicsit mélyebb tónus. Őt és a tesóját szívesen „tanítanám”, örömmel foglalkoznék velük, ha komolyabb terveik vannak az előadóművészettel! Gratulálok! Hajrá!”
Decsi Richárd: „Szuper előadás, jó választás a dal. A refrén már jól működik, de a verzékben kicsit siet, erre érdemes odafigyelni, de lehet, hogy csak nem hallotta jól a zenét. Gratulálok!”

IMG 9009

Fotó: GENIUS PHOTO

Csabának már nem ez az első próbálkozása, a ceglédi versenyen is elindult már évekkel ezelőtt, akkor 2. helyen végzett. A versenyre beküldött dal a Rudolf című musicalből a Hétköznapi hős című szám volt. Számára az online megmérettetés könnyebb volt, hiszen az élő verseny izgalmát kizárhatta. Amikor az összes videó felkerült az esemény közösségi oldalára, titkon reménykedett a jó eredményben. Határtalan örömmel töltötte el, hogy első helyen végzett. Az énekes a győzelem erkölcsi elismerésén túl a ceglédi Regehű Lovastanya egy hetes nyaralását is megnyerte, amelyen másodmagával vehet majd részt. Utólag úgy gondolja, hogy szivesen megismételné élőben is ezt a versenyt.

Jövőbeli terveit illetően elmondta, hogy sajnos a koronavírus járvány miatt a fellépések háttérbe szorultak, de komoly tervezőmunkába fogott. Még a nyár elején felvette a kapcsolatot egy dalszerző-dalszövegíróval, akivel közös munkát terveznek. Bízik benne, hogy hamarosan elkészülhet egy saját dal is. Másrészt örömmel vette és élni is szeretne a lehetőséggel, amit a Ceglédi Gigasztár zsűri elnöke, Veréb Tamás ajánlott fel a számukra, ami szerint szivesen tanítaná őt és testvérét.

Gratulálunk a Decsi testvérek eredményéhez!

BV

Kategória: Hírek

Csurgó Város Önkormányzata korlátozott számban, előzetes bejelentkezés alapján, ingyenesen lehetőséget biztosít koronavírus antitest teszt elvégzésére.

A teszt arra ad választ, hogy korábban találkoztunk-e a vírussal, és beindult-e már az immunrendszer válaszreakciója, azaz átestünk-e már a fertőzésen.

Ennek értelmében a tesztelésre olyanok jelentkezését várják:

- akiknek legalább 2 hete volt tünetük, és úgy gondolják, hogy esetleg koronavírus-fertőzés lehetett

A teszt elvégzése nem javasolt azoknál:

- akiknek éppen tünetük van

- akiknél már teszteltek és kimutatták, hogy átestek a koronavírus-fertőzésen

A tesztet előzetes bejelentkezés alapján a Csurgói Egészségügyi Centrumban végzik.

Érdeklődni, és bejelentkezni az alábbi elérhetőségen lehet, hétköznap 9.00-12.00 óra között:

Dr. Kovács Tamás
0682/571-153

 

Kategória: Hírek

A Csurgói Városgazdálkodási Kft.konyhája (Eötvös iskola Csurgó, Kossuth u.3.) vállalja RÉTES készítését!


Friss információk:

Kedves megrendelőink!       

A nagy érdeklődésre való tekintettel, az alábbiakat szeretnénk kérni:                 

Ahhoz, hogy karácsonyig minden rendelést biztosan tudjunk teljesíteni, folyamatosan készítjük a réteseket!

A hűtőkapacitásunk véges, ezért újabb adagot akkor tudunk készíteni, ha a már meglévőket elviszik! Lefagyasztva(minőség-romlás nélkül) otthon tárolható és a kívánt alkalomra megsüthető! Ezért aki nem szeretne lemaradni, az már most vigye el!


A rétes egyszerhasználatos tepsiben, nyers állapotban kerül átadásra!

Árak
 

Nagytepsi /gáztepsi méretű/

(40cmX32cm)

Kistepsi

(32cmX26cm)

Túrós-meggyes 4500Ft 3400Ft
Mákos-almás 4500Ft 3400Ft
Káposztás 3400Ft 2700Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendelni folyamatosan lehet a 20/2804858-as telefonszámon munkanapokon 7 -14 óráig.

Teljesítés a rendelések sorrendjében folyamatosan, telefonos egyeztetés alapján.

Fizetni átvételkor a helyszínen készpénzben lehet!
További információ a fenti telefonszámon kérhető!

Kategória: Hírek

Események

Nincsenek események

Eseménynaptár

Előző hónap Október 2023 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 39 1
week 40 2 3 4 5 6 7 8
week 41 9 10 11 12 13 14 15
week 42 16 17 18 19 20 21 22
week 43 23 24 25 26 27 28 29
week 44 30 31

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C