Elemek szűrése dátum szerint: június 2021

Lakossági tájékoztató

A Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya tájékoztatása alapján az országos tisztifőorvos

2021. június 30. 24:00 óráig

II. fokú hőségriasztást meghosszabbítja.

Tájékoztatjuk Csurgó Városának lakosságát, hogy a magas UV sugárzás leégést, rákos elváltozásokat okozhat a bőrön, ezen kívül a szemet is károsítja (szürke hályog) és az immunrendszert is gyengíti.

Kérem a lakosságot, különösen a betegeket, a 0-14 éves korú gyermekeket, az idősebb korosztályt, és a napon dolgozókat, hogy tartózkodjanak árnyékban vagy fedett helyen 11 és 15 óra között, fedjék fejüket, viseljenek inget, kalapot, használjanak napvédő krémet!

Néhány fontos jó tanács mindenkinek:

 • Lehetőleg éjjel szellőztessen! Célszerű az ablakokat nappal zárva tartani.
 • Ne hagyjon kisgyermeket, állatot bezárt gépkocsiban!
 • Fogyasszon sok folyadékot, előzze meg a kiszáradást!
 • Az állatoknak adjon több vizet, kutyát a napra kikötni tilos!
 • Viseljen világos, természetes alapanyagú, bő ruhát!
 • Tárolja gyógyszereit megfelelő hőmérsékleten!

Klímaberendezéssel ellátott közintézmény:

Városi Egészségügyi Centrum Csurgó, Soltra u. 14.

Köztéri ivókút a Millenniumi Parkban található.

Kérem, hogy a fenti ajánlásokat feltétlen tartsák be egészségük védelme érdekében!

Együttműködésüket előre is köszönöm!

Tisztelettel:

Fábián Anita sk.

   jegyző

Kategória: Hírek

Csurgó Város Képviselő-testülete 2021. június 25-én (péntek) 8:00 órakor a Városháza tanácskozó termében tartotta rendkívüli képviselő-testületi ülését, melyen az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

1. Előterjesztés az „Önkormányzati utak minőségének javítása” című projekt Kivitelezési szerződésének módosításáról és a pótmunka megrendeléséről
Előadó: Füstös János polgármester 5 igen

2. Előterjesztés a települési hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester 5 igen

3. Beszámoló a polgármester által veszélyhelyzet idején hozott döntésekről
Előadó: Füstös János polgármester 5 igen

4. Előterjesztés Csurgó város integrált településfejlesztési stratégiája (ITS) felülvizsgálatának elindításáról
Előadó: Füstös János polgármester 5 igen

5. Előterjesztés a Porrog 040/11 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre kijelöléséről
Előadó: Füstös János polgármester 5 igen

6. Előterjesztés a Petőfi tér 6. és a József Attila utca 1. szám alatti önkormányzati ingatlanok társasházzá alakításáról
Előadó: Füstös János polgármester 3 igen – 1 nem

A napirendekhez kapcsolódó előterjesztések az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

Kategória: Hírek
2021. június 25., péntek 12:13

Hirdetmény hőségriasztásról 2021.06.25.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya tájékoztatása alapján az országos tisztifőorvos

2021. június 25. 24:00 óráig
III. fokú hőségriasztást meghosszabbítja.

Tájékoztatjuk Csurgó Városának lakosságát, hogy a magas UV sugárzás leégést, rákoselváltozásokat okozhat a bőrön, ezen kívül a szemet is károsítja (szürke hályog) és az immunrendszert is gyengíti.

Kérem a lakosságot, különösen a betegeket, a 0-14 éves korú gyermekeket, az idősebb korosztályt, és a napon dolgozókat, hogy tartózkodjanak árnyékban vagy fedett helyen 11 és 15 óra között, fedjék fejüket, viseljenek inget, kalapot, használjanak napvédő krémet!

Néhány fontos jó tanács mindenkinek:
- Lehetőleg éjjel szellőztessen! Célszerű az ablakokat nappal zárva tartani.
- Ne hagyjon kisgyermeket, állatot bezárt gépkocsiban!
- Fogyasszon sok folyadékot, előzze meg a kiszáradást!
- Az állatoknak adjon több vizet, kutyát a napra kikötni tilos!
- Viseljen világos, természetes alapanyagú, bő ruhát!
- Tárolja gyógyszereit megfelelő hőmérsékleten!

Klímaberendezéssel ellátott közintézmény:
Városi Egészségügyi Centrum Csurgó, Soltra u. 14.

Köztéri ivókút a Millenniumi Parkban található.

Kérem, hogy a fenti ajánlásokat feltétlen tartsák be egészségük védelme érdekében!

Együttműködésüket előre is köszönöm!

Tisztelettel:

Fábián Anita
jegyző

Kategória: Hírek

A Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd Óvodafenntartó Társulás

 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

pályázatot hirdet

a Porrogi Aprajafalva Óvoda

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkakör: óvodapedagógus

 

Vezetői megbízás időtartama. a vezetői megbízás határozott időre 2021. augusztus 1 - 2026. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye: 8858 Porrog, Fő utca 55.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményvezetőként feladata az óvoda szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és a döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, a melyet a jogszabály, vagy egyéb szabályzat nem utalt más hatáskörbe. Az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladat ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló’ 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-        Főiskola, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és szakképzettség;

-        Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;

-        Az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás;

-        Legalább 4 év pedagógus munkakörben, vagy heti 10 tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;

-        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;

-        Magyar állampolgárság;

-        Cselekvőképesség;

-        Büntetlen előélet;

-        A pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan becsatolása.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-        Szakirányú területen, vezető beosztásban szerzett szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

-        Gyermekszeretet, elhivatottság;

-        Felhasználói szintű számítógépes ismeretek;

-        Intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzés.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-        Szakmai önéletrajz;

-        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;

-        Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel;

-        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítván;

-        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul;

-        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz;

-        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2021. augusztus 1.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.július. 26.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Anita jegyző nyújt a 06-82/471-388 (112. mellék) telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd Óvodafenntartó Társulás címére (8858 Porrog, Fő utca 32.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: POR/186/2021, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

Személyesen: Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) Fábián Anita jegyző részére

A pályázati kiírás további közzétételi helye:

-        kozigallas.gov.hu

-        Csurgó Város honlapja www.csurgo.hu

-        Porrog Község honlapja www.porrog.hu

-        Társulásban résztvevő településeken szokásos módon (pl. hirdetőtáblák)

A Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál Somogybükkösd Óvodafenntartó Társulás Társulási-tanácsa fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Az intézmény megtekintésére előzetes egyeztetés alapján lehetőséget biztosítunk.

 

Kategória: Hírek

Szenta Község Önkormányzata

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

az Arany János Nevelési és Művelődési Intézmény Szenta

intézményvezető (magasabb vezetői)

beosztás betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2021. augusztus 1. - 2026. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye: 8849 Szenta, Arany János utca 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az intézményirányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, valamint a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

-      Főiskola, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és szakképzettség,

-      Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;

-      Az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás;

-      Pedagógus munkakörben legalább 5 év szakmai tapasztalat;

-      Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;

-      Magyar állampolgárság;

-      Cselekvőképesség;

-      Büntetlen előélet;

-      A pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan becsatolása.

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-      Szakirányú területen vezető beosztásban szerzett szakmai tapasztalat;

Elvárt kompetenciák:

-      Gyermekszeretet, elhivatottság,

-      Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

-      Intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-      Szakmai önéletrajz;

-      Iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat másolata;

-      Intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel;

-      Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

-      Nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

-      A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.

-      3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információk kérhetők a 82/471-388 (112. mellék) telefonszámon, illetve jegyzo@csurgo.hu email címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

-      Postai úton, a Szenta Község Önkormányzata címére (8849 Szenta, Arany János utca 2.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZE/281/2021, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető

-      Személyesen: Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) Fábián Anita jegyző részére

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

-      kozigallas.gov.hu

-      Csurgó Város honlapja www.csurgo.hu

-      Szenta Község Önkormányzatának hirdetőtáblája

Szenta Község Önkormányzata fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Az intézmény megtekintésére előzetes egyeztetés alapján lehetőséget biztosítunk.

Kategória: Hírek

Csurgó Város Képviselő-testülete 2021. június 25-én (péntek) 8:00 órakor a Városháza tanácskozó termében tartja rendkívüli képviselő-testületi ülését, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Tervezett napirend:

1. Előterjesztés az „Önkormányzati utak minőségének javítása” című projekt Kivitelezési szerződésének módosításáról és a pótmunka megrendeléséről
Előadó: Füstös János polgármester

2. Előterjesztés a települési hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

3. Beszámoló a polgármester által veszélyhelyzet idején hozott döntésekről
Előadó: Füstös János polgármester

4. Előterjesztés Csurgó város integrált településfejlesztési stratégiája (ITS) felülvizsgálatának elindításáról
Előadó: Füstös János polgármester

5. Előterjesztés a Porrog 040/11 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre kijelöléséről
Előadó: Füstös János polgármester

Csurgó, 2021. június 22.

Füstös János
polgármester

 

A napirendek anyaga megtekinthető ügyfélfogadási időben a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) Önkormányzati Irodájában, valamint az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

Kategória: Hírek
2021. június 18., péntek 11:16

Hirdetmény hőségriasztásról

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya tájékoztatása alapján az országos tisztifőorvos

2021. június19. 00:00 órától 2021. június 22. 24:00 óráig
II. fokú hőségriasztást rendelt el.

Tájékoztatjuk Csurgó Városának lakosságát, hogy a magas UV sugárzás leégést, rákos elváltozásokat okozhat a bőrön, ezen kívül a szemet is károsítja (szürke hályog) és az immunrendszert is gyengíti.

Kérem a lakosságot, különösen a betegeket, a 0-14 éves korú gyermekeket, az idősebb korosztályt, és a napon dolgozókat, hogy tartózkodjanak árnyékban vagy fedett helyen 11 és 15 óra között, fedjék fejüket, viseljenek inget, kalapot, használjanak napvédő krémet!

Néhány fontos jó tanács mindenkinek:
• Lehetőleg éjjel szellőztessen! Célszerű az ablakokat nappal zárva tartani.
• Ne hagyjon kisgyermeket, állatot bezárt gépkocsiban!
• Fogyasszon sok folyadékot, előzze meg a kiszáradást!
• Az állatoknak adjon több vizet, kutyát a napra kikötni tilos!
• Viseljen világos, természetes alapanyagú, bő ruhát!
• Tárolja gyógyszereit megfelelő hőmérsékleten!

Klímaberendezéssel ellátott közintézmény:
Városi Egészségügyi Centrum Csurgó, Soltra u. 14.

Köztéri ivókút a Millenniumi Parkban található.

Kérem, hogy a fenti ajánlásokat feltétlen tartsák be egészségük védelme érdekében!

Együttműködésüket előre is köszönöm!

Tisztelettel:

Lantos Sándor
aljegyző

Kategória: Hírek
1. oldal / 2

Események

Sze nov. 29 @ 5:00PM - 07:00PM
Karácsonyi asztaldísz készítés
K dec. 05 @ 4:30PM - 06:00PM
Találkozz a Mikulással!

Eseménynaptár

Előző hónap November 2023 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 44 1 2 3 4 5
week 45 6 7 8 9 10 11 12
week 46 13 14 15 16 17 18 19
week 47 20 21 22 23 24 25 26
week 48 27 28 29 30

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

 • 24 Márc 2016

  Tiszta 9°C 0°C

 • 25 Márc 2016

  Részben felhős 12°C 4°C