Szociális

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00089 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ, „CSURGÓ, AZ ÉLHETŐ TELEPÜLÉS” CÍMŰ PROJEKT

kedvezmenyezetti infoblokk fekvo magyar rgb

Csurgó Város Önkormányzata 2022.09.12-én sikeres pályázatot nyújtott be az TOP_PLUSZ-1.2.1-21 – ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK c. pályázati felhívásra. A projekt a Széchenyi Terv Plusz Program keretein belül kerül megvalósításra, 299,8 millió Ft vissza nem térítendő támogatás segítségével az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban. A projekt alapvető célja, hogy a település még szebbé és élhetőbbé váljon.

A PROJEKT FŐBB ADATAI

A kedvezményezett neve: Csurgó Város Önkormányzata

A fejlesztés tárgya: Csurgó, az élhető település

A szerződött támogatás összege: 299, 80 millió Ft

A projekt tartalmának részletes bemutatása:
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz TOP_PLUSZ-1.2.1-21 – Élhető települések felhívásban támogatott, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00089 azonosító számú, „Csurgó, az élhető település” című, Csurgó Város Önkormányzata kedvezményezett projektjének célja, olyan infrastrukturális fejlesztések végrehajtása, melyek hozzájárulnak a TOP Plusz gazdaságfejlesztési céljaihoz, valamint a város lakosságának – kiemelten a fiataloknak – helyben tartásához, javítva egyúttal Csurgó általános környezeti állapotát, ezáltal még vonzóbbá és élhetőbbé téve a települést. A projekt eredményeként helyben biztosíthatóvá válnak a fenntartható fejlődés feltételei és kialakíthatóvá válik a fenntartható települési térszerkezet, amely hozzájárul a társadalmi jóléthez is. A projektben megvalósuló tevékenységek egymást erősítik, egymásra szinergikusan hatnak.

A fentiek jegyében a 299,80 millió forint európai uniós támogatás segítségével, Csurgón a keleti városrészben (Kert utca és a Bódis Mózes utca) árokrendszer építése, fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások), felső Csurgón, valamint a belvárosi, a keleti és a nyugati városrészekben zöldfelület növelése, fejlesztése (zöldinfrastruktúra fejlesztés), Történelmi Park és Sportcsarnok helyszíneken pedig infrastrukturális fejlesztés, rekonstrukció, korszerűsítés valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.12.31.

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00004 azonosító számú, „Gyermekjóléti – és szociális alapszolgáltatás fejlesztés Csurgón” című projekt

kedvezmenyezetti infoblokk fekvo magyar rgb

Csurgó Város Önkormányzata 2022.11.25-én sikeres pályázatot nyújtott be az TOP_PLUSZ-3.3.2-21 – Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásra. A projekt a Széchenyi Terv Plusz Program keretein belül kerül megvalósításra, 300 millió Ft vissza nem térítendő támogatás segítségével az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban. A projekt alapvető célja a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése.

A PROJEKT FŐBB ADATAI

A kedvezményezett neve: Csurgó Város Önkormányzata

A fejlesztés tárgya: Gyermekjóléti – és szociális alapszolgáltatás fejlesztés Csurgón

A szerződött támogatás összege: 300,00 millió Ft

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztés” felhívásban támogatott, TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00004 azonosító számú, „Gyermekjóléti – és szociális alapszolgáltatás fejlesztés Csurgón” című, Csurgó Város Önkormányzata kedvezményezett projektjének célja a 8840 Csurgó, Kossuth utca 1. cím alatt található épület felújítása. Az ingatlanban két intézmény működik, a Csurgói Napsugár Szociális Intézmény és a Csurgó Járási Család – és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat. A Napsugár Szociális Intézmény számos fogyatékkal élő mindennapjainak megsegítését látja el. Szolgáltatásaival, a gondozottak fizikai, mentális, szociális és kulturális szükségleteinek minél teljesebb kielégítésével az intézmény hozzájárul a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, önálló életvitelének és a társadalmi életben való aktív részvételének lehetőségéhez. A Csurgói Járási Család – és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat család – és gyermekjóléti szolgáltatást nyújt, helyettes szülői hálózatot működtet és jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban működik közre. A két intézményt magában foglaló ingatlanon az 1900-as évek elején történt építése óta még nem végeztek energetikai korszerűsítést, így meglehetősen elavult, fenntartása igen költséges az önkormányzat számára.

A projekt keretében utólagos külső homlokzati hőszigetelés felhelyezése, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, napelemes rendszer telepítése, belső felújítás és akadálymentesítés valósul meg. A 300,00 millió forint európai uniós támogatás segítségével a felújított ingatlan jobb energetikai paraméterekkel fog rendelkezni, mely jelentős csökkenést jelent az üzemeltetési költségek és a környezeti terhelés tekintetében.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.01.01.

Szabadulószoba

De hová tűnt Csokonai? - Szabadulószoba a csurgói múzeumban

netszabadulo

Csokonai Vitéz Mihály az 1799-1800-as tanévben Csurgón lakott és tanított az "első oskola", a mai Helytörténeti Gyűjtemény épületében.

Egy anekdota szerint, valamikor ezidőben a költőt elhívták a csurgói szőlőhegybe egy mulatságra, aki boldogan eleget is tett az invitálásnak. Olyannyira hogy hiába várták éjszakába nyúlóan haza az internátusba a diákok, csak nem érkezett meg. A kollégisták elindultak megkeresni az elkóborolt poétát. Az eredeti történetben ezek után szerepet kap még egy talicska is, de a szabadulószoba előzménytörténete kissé máshogy folytatódik.

A szőlőhegyi pincesor végigkutatása közben véletlenül bezárták a keresésre indult diákokat, akiknek 60 percük van megtalálni a pincében elrejtett kulcsot és kijutni onnan, hogy még időben, Csokonai hazaérkezése előtt visszaérjenek az internátusba, ezzel megússzák a büntetést az éjszakai kimaradás miatt.

Irodalmi ismeretek nem szükségesek, de előnyt jelenthetnek. A játékot 2-6 fős csapatoknak ajánljuk.

A játékhoz minden esetben előzetes időpontfoglalás szükséges!

Áraink:

2 fő: 6000 Ft (3000 Ft/fő)
3 fő: 8250 Ft (2750 Ft/fő)
4 fő: 10 000 Ft (2500 Ft/fő)
5 fő: 11 250 Ft (2250 Ft/fő)
6 fő: 12 000 Ft (2000 Ft/fő)

Kedvenc idézetek

„De mi az ördögöt csinál,
Hol a pokolba’ marad az a
Csokonai Vitéz Mihály?”

Petőfi Sándor: Csokonai

Kapcsolat

Cím: 8840 Csurgó, Csokonai utca 24.
Telefonszám: +3682 900 017
Email: szabaduloszobacsurgo@gmail.com

Facebook oldal: https://www.facebook.com/profile.php?id=100094019208361

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00014 azonosító számú, „Csurgói Mesevár Óvoda” felújítása című projekt

kedvezmenyezetti infoblokk fekvo magyar rgb

Csurgó Város Önkormányzata 2022.01.14-én sikeres pályázatot nyújtott be az TOP_Plusz-3.3.1-21 – Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásra. A projekt a Széchenyi Terv Plusz Program keretein belül kerül megvalósításra, 200,00 millió Ft vissza nem térítendő támogatás segítségével az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban. A projekt alapvető célja, az oktatási-nevelési alapellátás fejlesztése.

A PROJEKT FŐBB ADATAI

A kedvezményezett neve: Csurgó Város Önkormányzata

A fejlesztés tárgya, célja: Csurgói Mesevár Óvoda felújítása

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz TOP_Plusz-3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” felhívásban támogatott, TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00014 azonosító számú, „Csurgói Mesevár Óvoda” felújítása című, Csurgó Város Önkormányzata kedvezményezett projektjének célja a 8840 Csurgó, Táncsics tér 9. szám alatt található Mesevár Óvoda felújítása.

A fejlesztési igény alapvetően a nevezett önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetési költségeinek, azon belül is energiaköltségeinek racionalizálásában mutatkozik. Az intézményt magába foglaló épület jelenlegi állapotban az épület épületfizikai vonatkozásaiban nem felel meg a kor követelményeinek. Az ingatlan korának megfelelő állapotú, viszont kívül és belül is felújításra szorul, a csapóeső, illetve a vízszigetelés hiánya jól felismerhető nyomokat hagyott az épület megjelenésében.

A szerződött támogatás összege: 200,00 millió Ft

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projekt keretében az óvoda épület külső-belső felújítása, energetikai korszerűsítése tervezett, a 200,00 millió forint európai uniós támogatás segítségével. A projekt megvalósításának eredményeképpen csökken az érintett épület fosszilis energiahordozókból származó éves üvegházhatású gáz-kibocsátása, nő a felhasznált erőforrás hatékonysága, javul az épületet használók komfortérzete, az ott dolgozók munkafeltételeinek javulása, a környezeti terhelés redukálódik. A létrejövő infrastruktúra hatással lesz a helyi közösség mindennapi tevékenységére, életvitelére is. Jelen projekt keretében tervezett beruházás összességében hozzájárul a település oktatási-nevelési intézményeinek infrastrukturális fejlesztéséhez, ezáltal a helység gazdasági-társadalmi pozíciójának erősítéséhez és a település és a térség hosszú távú fejlődési lehetőségeinek megteremtéséhez.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.08.31.

TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00020 „Csurgó Város csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése II.”

infoblokk kedv final felso cmyk ERFA TOP 2 1 3 16

A kedvezményezett neve: Csurgó Város Önkormányzata
A projekt címe: „Csurgó Város csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése II.”
A szerződött támogatás összege: 100 000 000 Ft
A projekt összköltsége: 100 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00020
A tervezett befejezési határidő: 2023.12.31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztendő területen (Szabó István utca) jelenleg földárkok vannak kialakítva. A meglévő árkok szintjei nem megfelelőek, az átereszek eltömődtek és az árokrendszer nem képes az egyidejűleg leesett nagyobb vízmennyiségeket elvezetni, csak szikkasztóárokként szolgál. Az utca nyugati oldalán lévő árok burkolása történik meg. A szakaszon összesen 27 db kapubehajtó található. Ezek darabonként 4 m szélességűre lesznek átépítve, kivéve 1 db behajtót az utca vége felé, ahol mezőgazdasági gépek közlekednek, ezért 8 m szélesre épül. A burkolt árok befogadója az Ady Endre utcában és az Aranyász utcában futó meglévő árok. Teljes hossz: 670 m. Vízgyűjtő terület: 86.100 m2.

A Malom köz területén elhelyezkedő árok a Béke utcai csapadék elvezető árkok közvetlen befogadója, ahonnan a csapadékvíz a Máriás patakba folyik, a meglévő burkolatlan árok profilja nem megfelelő, burkolt meder kialakítása indokolt. A Malom közben lévő árok burkolása történik meg. A szakaszon kapubeálló nincs. A köz végében van egy meglévő D500 áteresz, melyre egy szükséges méretű zsiliptolózár épül, hogy szükség esetén a rendszer leengedhető legyen. A burkolt árok befogadója a Béke utcában futó meglévő árok és a Máriás-patak. Teljes hossz: 92 m Vízgyűjtő terület: 4.400 m2.

A település É-NY-i részéről a domborzati viszonyokból adódóan nagy mennyiségű csapadékvíz érkezik a vasút és a Béke utca É-i területére, ezen területen árokrendszer nincs kiépítve. A meglévő földárkok szintjei nem megfelelőek, az átereszek eltömődtek és az árokrendszer nem képes az egyidejűleg leesett nagyobb vízmennyiségeket elvezetni, csak szikkasztóárokként szolgál. A földárkok alacsony kialakítása miatt, feladatukat nem tudják megfelelően ellátni. A településen több ízben lefolyástalan területek találhatóak, ahonnan a vizek elvezetése nehezen megoldható. A lejtési viszonyok miatt az árkok feltöltődtek az évtizedek alatt, a kapubejárók, hidak szintjei és átmérői nem megfelelőek, sok helyen a támfalak bele mosódtak az árkokba, a hidak leszakadtak vagy lesüllyedtek. Az utca mindkét oldalán lévő árok burkolásra kerül, valamint a szükséges levezető létrehozásához egy közút alatti áteresz is épül. Északra haladva a burkolt árok eléri a meglévő, megmaradó vasúti átereszt, majd ezen áthaladva a víz az 1/2 hrsz-ú ingatlanon lévő burkolt árokban haladva jut a befogadóba, a Máriás-patakba. Teljes hossz: 390 m Vízgyűjtő terület: 28.900 m2.

Események

Nincsenek események

Eseménynaptár

Előző hónap Július 2024 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C